Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Lista szkoleń zamkniętych oraz zakresu doradztwa i konsulatacji

lp. Kategoria Nazwa szkolenia
1 Specjalne wydarzenia
Bądź na fali z Progress Project - Letnia edycja szkoleń nad Bałtykiem
VIII edycja Bądź na fali z Progress Project - największe wydarzenie szkoleniowe w Polsce. Sopot 2018
2 Specjalne wydarzenia
Most do wiedzy Progress Project - Jesienna edycja szkoleń we Wrocławiu
VI Edycja Praktycznych Szkoleń we Wrocławiu 2018r. Most do wiedzy.
3 Specjalne wydarzenia
Rozwiń żagle z Progress Project - Wakacyjna edycja szkoleń na Mazurach
Wakacyjna edycja praktycznych szkoleń na Mazurach. Bogata oferta szkoleń, dużo atrakcji.
4 Specjalne wydarzenia
5 Specjalne wydarzenia
6 Logistyka
ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Szkolenie dla wszystkich którzy mają jakikolwiek kontakt z towarami niebezpiecznymi (ADR)
7 Logistyka
Beer Game i Shop Floor Game – efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw
Gry symulacyjne, dzięki którym wypracujesz metody usprawniające łańcuch dostaw.
8 Logistyka
Controlling w logistyce - Controlling operacyjny
Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności za wyniki, przychody, koszty i wydatki.
9 Logistyka
10 Logistyka
Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców.
11 Logistyka
Dystrybucja i planowanie dostaw
Sprawna dystrybucja produktów do klientów jest warunkiem wykonania planu sprzedaży przedsiębiorstwa.
12 Logistyka
Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi przydatnych w codziennej pracy.
13 Logistyka
Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych
Rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących organizacji funkcjonowania magazynów.
14 Logistyka
Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Organizacja i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji.
15 Logistyka
Jak negocjować z sieciami marketów
Dowiedz się jak skutecznie negocjować z sieciami marketów.
16 Logistyka
17 Logistyka
18 Logistyka
Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji
Idealny stan produkcji to taki, w którym wytwarzanie odbywa się przy niewielkich zapasach.
19 Logistyka
Karnet TIR i karnet ATA
Zastosowanie karnetów TIR i ATA w konwencji celnej.
20 Logistyka
Kierowanie zespołem pracowniczym
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem.
21 Logistyka
Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach
Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami.
22 Logistyka
23 Logistyka
Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw
Nadrzędnym celem szkolenia jest szczegółowe rozpoznanie kosztów procesów logistycznych.
24 Logistyka
Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi
Praktyczna wiedza dotycząca metod wspomagających zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
25 Logistyka
26 Logistyka
Lean Manufacturing
Zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do "Lean przedsiębiorstwa".
27 Logistyka
Logistyczne wsparcie procesu zaopatrzenia - optymalizacja kosztów zakupu
Analiza procesu zaopatrzenia pod kątem optymalizacji kosztów związanych z nabywanymi dobrami.
28 Logistyka
Logistyka procesu dystrybucji
Identyfikacja popularnych problemów występujących w systemie logistycznym.
29 Logistyka
Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Celem szkolenia jest zapoznanie się z technikami mapowania procesów biznesowych.
30 Logistyka
Metody wyboru i oceny dostawców
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem zarządzania dostawcami.
31 Logistyka
Mocowanie ładunków
Praktyczne poznanie zasad mocowania ładunków.
32 Logistyka
Negocjacje zakupowe
Kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego, oparte na zaawansowanych technikach psychologicznych.
33 Logistyka
Negocjacje zakupowe i umowy handlowe
Seminarium praktyki negocjacyjnej.
34 Logistyka
Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami
Kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego oraz praktyk w obszarach Procurement i Purchasing.
35 Logistyka
Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego i detekcji forteli prawnych w umowach handlowych.
36 Logistyka
Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie Rozporządzenia REACH
Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia REACH.
37 Logistyka
Obrót towarami akcyzowymi w UE
Dowiesz się jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną.
38 Logistyka
Odpowiedzialność za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia
Zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przejazdów pojazdem nienormatywnym
39 Logistyka
Ograniczenia pozataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą
Najczęściej spotykane bariery w obrocie towarowym.
40 Logistyka
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel
Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności przeprowadzania kalkulacji magazynowych.
41 Logistyka
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej
Celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących zarządzania magazynami.
42 Logistyka
Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa
Szkolenie skierowane do osób mających wpływ na funkcjonowanie transportu wewnątrz przedsiebiorstwa.
43 Logistyka
44 Logistyka
Planowanie logistyczne
Zagadnienia zintegrowanego planowania procesów i systemów logistycznych w łańcuchach dostaw.
45 Logistyka
Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji
Poznanie koncepcji, zasad i narzędzi zarządzania produkcją, metod planistycznych.
46 Logistyka
47 Logistyka
Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarowego w firmach produkcyjnych i handlowych
Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie towarowym w UE i poza UE.
48 Logistyka
49 Logistyka
50 Logistyka
Pozwolenie AEO
Dowiedz się dlaczego warto posiadać certyfikat AEO.
51 Logistyka
Praktyczne aspekty pracy w zawodzie agenta celnego
Praktyczne aspekty pracy w zawodzie agenta celnego
52 Logistyka
Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z paletami i z zasadami ich obrotu.
53 Logistyka
Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny
Szkolenie stanowi możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie celnym
54 Logistyka
Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Szkolenie stanowi możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie celnym.
55 Logistyka
Procedury specjalne według unijnego kodeksu celnego
Jak oszczędzać koszty przedsiębiorstwa stosując procedury gospodarcze.
56 Logistyka
Procedury uproszczone
Poznaj rodzaje i zasady procedur uproszczonych.
57 Logistyka
58 Logistyka
Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami tworzenia prognoz logistycznych.
59 Logistyka
60 Logistyka
Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski
Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką transportu i spedycji morskiej.
61 Logistyka
Przeznaczenia celne
Poznaj etapy postępowania w celu nadania towarom przeznaczenia celnego.
62 Logistyka
Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja
Zapoznanie z głównymi zagadnieniami wchodzącymi w zakres procesów logistycznych przedsiębiorstwa.
63 Logistyka
Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem reklamacji u przewoźnika i spedytora.
64 Logistyka
65 Logistyka
Spedytor w łańcuchu dostaw
Przedstawienie wiedzy oraz zestawu narzędzi niezbędnych, by obsługiwać systemy logistyczne.
66 Logistyka
Strategie negocjacyjne i umowy handlowe z pozycji zakupowej
Praktyczna wiedza z zakresu negocjowania umów handlowych.
67 Logistyka
System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
68 Logistyka
System Kontroli Eksportu (ECS)
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o obsłudze systemu ECS.
69 Logistyka
Sztuka profesjonalnej obsługi klienta
Zapoznanie ze skutecznymi metodami i narzędziami logistycznego wsparcia procesu obsługi klienta.
70 Logistyka
Taryfa celna w praktyce
Praktyczne podejście do zagadnienia taryfy celnej.
71 Logistyka
Transport i logistyka w handlu międzynarodowym
Cel szkolenia: zaprezentowanie uczestnikom zasad funkcjonowania logistyki w handlu międzynarodowym.
72 Logistyka
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa
Usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dot. transportu i spedycji
73 Logistyka
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie
Poznaj specyfikę transportu i spedycji morskiej pod kątem umów, przewozu, reklamacji i nie tylko
74 Logistyka
Transport kolejowy
Celem szkolenia jest przybliżenie przepisów związanych z transportem kolejowym.
75 Logistyka
Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji
Nauka praktycznych możliwości postępowania w zakresie reklamacji.
76 Logistyka
Umowy handlowe z pozycji zakupowej
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat prawnych aspektów zawierania umów.
77 Logistyka
Umowy w logistyce - przygotowanie, tworzenie i realizacja
Rozpracowanie szeregu zagadnień przygotowania i realizacji umów w logistyce.
78 Logistyka
79 Logistyka
VAT w transporcie
Tajniki podatku VAT w transporcie w UE i poza UE
80 Logistyka
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Kształtowanie umiejętności zarządzania magazynem.
81 Logistyka
Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne
Celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji w relacji B2B
82 Logistyka
Wartość celna towarów
Poznanie sposobów ustalania wartości celnej towarów.
83 Logistyka
84 Logistyka
Wykorzystanie systemów informatycznych w logistyce
Szkolenie dedykowane logistykom, planistom, kierownikom produkcji.
85 Logistyka
86 Logistyka
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji.
87 Logistyka
Zarządzanie flotą samochodową
Szkolenie służy przekazaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania flotą firmową.
88 Logistyka
Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych
Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie.
89 Logistyka
Zarządzanie klientem wewnętrznym
Dowiedz się jak zoptymalizować współpracę z klientem wewnętrznym w przedsiębiorstwie
90 Logistyka
Zarządzanie kosztami - kompendium wiedzy menedżerskiej
Program odzwierciedla logiczne powiązanie najnowszych trendów z zakresu zarządzania kosztami.
91 Logistyka
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Określenie kompleksowych założeń logistyki w przedsiębiorstwie.
92 Logistyka
Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.
Zarządzanie logistyką łańcucha w warunkach dostosowania do potrzeb klienta.
93 Logistyka
Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie
Zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu obrotem paletowym
94 Logistyka
95 Logistyka
96 Logistyka
Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość procesów produkcji.
97 Logistyka
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Na rynku wygrywają te łańcuchy dostaw, które potrafią się dostosowywać do zmiennych sytuacji.
98 Logistyka
Zastosowanie procedur celnych w praktyce
Praktyczne podejście do stosowania procedur celnych.
99 Logistyka
100 Produkcja i Jakość
Lean SIX SIGMA – Black Belt
Szkolenie Six Sigma - Organizowanie struktur ciągłej poprawy w organizacji.
101 Produkcja i Jakość
5S w praktyce - organizacja miejsca pracy
5S jest systemem wizualnego utrzymania porządku, czystości i dobrej organizacji w miejscu pracy.
102 Produkcja i Jakość
APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości
Metodologia APQP według podręcznika PPAP.
103 Produkcja i Jakość
104 Produkcja i Jakość
105 Produkcja i Jakość
106 Produkcja i Jakość
Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych metod badania satysfakcji klientów
107 Produkcja i Jakość
Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej)
Przekazanie wiedzy i metod na temat zwiększania efektywności produkcji.
108 Produkcja i Jakość
109 Produkcja i Jakość
DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów
Dowiedz się jak skutecznie przeprowadzić DOE w Twoim przedsiębiorstwie.
110 Produkcja i Jakość
111 Produkcja i Jakość
112 Produkcja i Jakość
FMEA - Failure Mode Effect Analysis
Przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania analizy FMEA.
113 Produkcja i Jakość
Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany
Poznaj najnowsze zmiany i tendencje w gospodarowaniu odpadami w przedsiębiorstwie.
114 Produkcja i Jakość
Just In Time
Pokazanie praktycznych aspektów planowania, wdrożenia i zarządzania systemem Just in Time
115 Produkcja i Jakość
Kaizen Advanced
Dowiedz się jak doskonalić funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez stosowanie metodyki Kaizen.
116 Produkcja i Jakość
Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji
Idealny stan produkcji to taki, w którym wytwarzanie odbywa się przy niewielkich zapasach.
117 Produkcja i Jakość
Kierowanie zespołem pracowniczym
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem.
118 Produkcja i Jakość
Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach
Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami.
119 Produkcja i Jakość
120 Produkcja i Jakość
LEAN SIX SIGMA – Upgrade to Black Belt
Zostań Black Belt Lean Six Sima. Szkolenie jest kolejnym po ukończeniu kursu Lean Six Sigm Green
121 Produkcja i Jakość
Lean Manufacturing
Zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do "Lean przedsiębiorstwa".
122 Produkcja i Jakość
Lean SIX SIGMA – Green Belt
Przekazanie wiedzy niezbędnej do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green
123 Produkcja i Jakość
Lean SIX SIGMA – champion executive
Six Sigma jest procesem zespołowego rozwiązywania problemów opartym na statystycznej analizie danych
124 Produkcja i Jakość
Lider Zmian Kaizen SixSigma Lean ToC
Praktyczne wykorzystanie narzędzi zawartych w systemach KAIZEN, Lean, SixSigma, ToC.
125 Produkcja i Jakość
MOTYWACJA w organizacji LEAN
Jak zmotywować pracowników do stosowania metod ciągłego doskonalenia w pracy
126 Produkcja i Jakość
MSA - Analiza Systemów Pomiarowych
Analiza Systemów Pomiarowych - praktyka.
127 Produkcja i Jakość
128 Produkcja i Jakość
Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Celem szkolenia jest zapoznanie się z technikami mapowania procesów biznesowych.
129 Produkcja i Jakość
Minitab
Opanujesz zasady użytkowania programu MINITAB oraz wybrane zagadnienia analizy danych.
130 Produkcja i Jakość
Muri Mura Muda
Nabycie umiejętności dostrzegania strat w obszarze produkcji.
131 Produkcja i Jakość
Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA
Poznanie narzędzi i systemów nowoczesnego planowania procesów biznesowych i doskonalenia produkcji
132 Produkcja i Jakość
Nowoczesna Parametryczna Optymalizacja Procesu
Poznanie i stosowanie technik prawdziwej parametrycznej optymalizacji procesów.
133 Produkcja i Jakość
Obniżanie kosztów i strat przy użyciu wybranych narzędzi systemowych LEAN TOC KAIZEN KANBAN
Szkolenie ma na celu omówić podstawowe pojęcia stosowane w zarządzaniu oraz techniki planowania.
134 Produkcja i Jakość
Planowanie logistyczne
Zagadnienia zintegrowanego planowania procesów i systemów logistycznych w łańcuchach dostaw.
135 Produkcja i Jakość
Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji
Poznanie koncepcji, zasad i narzędzi zarządzania produkcją, metod planistycznych.
136 Produkcja i Jakość
137 Produkcja i Jakość
Podstawy zarządzania procesami produkcyjnymi - 5 dni
Poznaj zasady i narzędzia służące zarządzaniu i harmonogramowaniu produkcji.
138 Produkcja i Jakość
Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów
Opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat narzędzi Problem Solving
139 Produkcja i Jakość
140 Produkcja i Jakość
141 Produkcja i Jakość
Przewodzić czyli MOTYWOWAĆ – najważniejsza rola lidera w GEMBA
Warsztat głownie nakierowany jest na praktyczne umiejętności pracy z podwładnymi
142 Produkcja i Jakość
Przywództwo sytuacyjne i wywieranie wpływu w organizacji LEAN
Warsztaty dla brygadzistów, mistrzów i kierowników produkcji
143 Produkcja i Jakość
Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN
Warsztaty dla brygadzistów, mistrzów i kierowników produkcji
144 Produkcja i Jakość
SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn
Szkolenie wprowadzające dla uczestników zespołów SMED.
145 Produkcja i Jakość
SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem
Statistical Process Control - jest to kontrolowanie procesu za pomocą narzędzi statystycznych
146 Produkcja i Jakość
Skuteczny lider zespołu produkcyjnego - miękkie i twarde techniki zarządzania
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie roli menadżera zespołu produkcyjnego.
147 Produkcja i Jakość
Standaryzacja pracy
Standard prezentuje najlepszą i najbardziej bezpieczną metodę pracy.
148 Produkcja i Jakość
Statystyczne Zarządzanie Jakością
Metody statystyczne w zarządzaniu jakością
149 Produkcja i Jakość
Symulacja LEAN OFFICE
Celem szkolenia jest praktyczne wytłumaczenie uczestnikom uwarunkowań Lean Manufacturing
150 Produkcja i Jakość
System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE)
Szkolenie pokazuje jak należy prawidłowo mierzyć wydajność maszyn.
151 Produkcja i Jakość
System szkoleń stanowiskowych wg TWI
Celem warsztatów jest nauczenie się odpowiedniego przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na
152 Produkcja i Jakość
TOC, MUDA, Cykl Deminga - Rentowna Odchudzona Organizacja.
Szkolenie ma za celu omówienie podstawowych pojęć stosowanych w zarządzaniu.
153 Produkcja i Jakość
TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego
Przedmiotem szkolenia jest szukanie wzrostu potencjału produkcyjnego posiadanego parku maszynowego.
154 Produkcja i Jakość
TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania
Celem szkolenia jest praktyczne, warsztatowe zrozumienie narzędzi Total Quality Management
155 Produkcja i Jakość
TWI w praktyce - audyt zdobytych umiejętności
Training Within Industry w praktyce
156 Produkcja i Jakość
Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji
Szkolenie ma nauczyć w jaki sposób przeprowadzić proces rozwiązywania problemów w produkcji.
157 Produkcja i Jakość
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji
Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym.
158 Produkcja i Jakość
Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"
Zostań uczestnikiem gry symulującej pracę w fabryce robotów. Odnajdź się w nowej dla siebie roli.
159 Produkcja i Jakość
160 Produkcja i Jakość
161 Produkcja i Jakość
162 Produkcja i Jakość
163 Produkcja i Jakość
Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych
Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie.
164 Produkcja i Jakość
Zarządzanie kosztami na produkcji
Structural case study z kosztów produkcji oraz kilka wprawek kalkulacyjnych „one page case”.
165 Produkcja i Jakość
Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu
Przedstawienie zakresu i metod analizy kosztów wszystkich działań w procesach utrzymania ruchu.
166 Produkcja i Jakość
Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych
Techniki zarządzania reklamacją w produkcji
167 Produkcja i Jakość
Zarządzanie zespołem produkcyjnym - warsztaty psychologiczne
Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym.
168 Produkcja i Jakość
Zarządzanie zespołem produkcyjnym dla praktyków
Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.
169 Produkcja i Jakość
Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA
Warsztat dla kierowników i menedżerów zarządzających zespołem produkcyjnym.
170 Umiejętności interpersonalne
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem
Szkolenie Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne - Maciek Orłoś uczy najlepszych praktyk
171 Umiejętności interpersonalne
172 Umiejętności interpersonalne
10 Tricków Negocjatora
Poznaj najskuteczniejsze tricki negocjatora.
173 Umiejętności interpersonalne
174 Umiejętności interpersonalne
Akademia Skutecznego Handlowca
Warsztaty dla sprzedawców, chcących zwiększyć swoją skuteczność
175 Umiejętności interpersonalne
Asertywność w realiach biznesowych
Udoskonalenie swoich umiejętności komunikacyjnych, zachowań asertywnych w praktyce zawodowej.
176 Umiejętności interpersonalne
Autorytet i wywieranie wpływu
Dowiedz się jak skutecznie wywierać wpływ na innych ludzi.
177 Umiejętności interpersonalne
178 Umiejętności interpersonalne
Balanced Scorecard – zwiększanie zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Sprawdzone i nowatorskie rozwiązania skuteczna integracja z budżetowaniem i rachunkowością zarządczą
179 Umiejętności interpersonalne
180 Umiejętności interpersonalne
Budowanie relacji lojalnościowych z klientem zagranicznym
Szkolenie skierowane do ludzi odpowiedzialnych za budowanie trwałych relacji z klientem zagranicznym
181 Umiejętności interpersonalne
Business communication in international practice
Komunikacja biznesowa w praktyce międzynarodowej – szkolenie w języku angielskim
182 Umiejętności interpersonalne
183 Umiejętności interpersonalne
184 Umiejętności interpersonalne
185 Umiejętności interpersonalne
Doskonalenie umiejętności menedżerskich - POZIOM ZAAWANSOWANY
Program dedykowany jest dla osób, które posiadają doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
186 Umiejętności interpersonalne
Efektywne budowanie zespołu – doskonalenie umiejętności menedżerskich
Naucz się rozwijać skuteczny zespół. Maksymalna aktywizacja. Wykłady ograniczone do minimum.
187 Umiejętności interpersonalne
Efektywne przetwarzanie informacji w biznesie
Nowoczesne i skuteczne metody odbierania, przetwarzania i zapamiętywania informacji.
188 Umiejętności interpersonalne
Efektywne techniki sprzedaży
Kompendium wiedzy z zakresu komunikacji, techniki sprzedaży oraz podstaw negocjacji.
189 Umiejętności interpersonalne
Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie
Wiedza oraz umiejętności pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnego procesu obsługi klienta.
190 Umiejętności interpersonalne
191 Umiejętności interpersonalne
Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code
Poznaj zasady savoir-vivre w kontaktach biznesowych. Co ubrać na spotkanie biznesowe?
192 Umiejętności interpersonalne
Excel w księgowości
Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności wykorzystywania programu Excel z pakietu MS Office.
193 Umiejętności interpersonalne
Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów
Zdobycie efektywniejszej umiejętności oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
194 Umiejętności interpersonalne
Gra Projektowa
Praktyczne poznanie procesów związanych z zarządzaniem projektem
195 Umiejętności interpersonalne
Instrukcja obsługi negocjatora
Dowiedz się jak wykorzystywać metodykę NLP, i analizy transakcyjnej w kontekście negocjacji.
196 Umiejętności interpersonalne
Jak negocjować z sieciami marketów
Dowiedz się jak skutecznie negocjować z sieciami marketów.
197 Umiejętności interpersonalne
Jak pokonać kryzys emocjonalny
Co się dzieje w mózgu osoby przeżywającej kryzys i jak sobie z kryzysem poradzić
198 Umiejętności interpersonalne
Kierowanie zespołem pracowniczym
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem.
199 Umiejętności interpersonalne
200 Umiejętności interpersonalne
Kierowanie zespołem pracowniczym – trening kompetencji liderskich
Program dedykowany jest dla osób, które posiadają doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
201 Umiejętności interpersonalne
Kierownicza gra menedżerska - ad augusta per angusta
Symulacyjna gra szkoleniowa dla kierowników, menedżerów, brygadzistów.
202 Umiejętności interpersonalne
Komunikacja biznesowa z praktycznym wykorzystaniem mediów społecznościowych - LinkedIn, Facebook, Instagram
Poznaj najskuteczniejsze techniki praktycznego wykorzystywania sieci społecznościowych!
203 Umiejętności interpersonalne
Komunikacja i negocjacje z partnerami z Azji
Cel: Wzrost praktycznych umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych uczestników.
204 Umiejętności interpersonalne
205 Umiejętności interpersonalne
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu. Usprawnianie komunikacji, aktualne trendy.
206 Umiejętności interpersonalne
Komunikacja międzykulturowa
Poszerzenie umiejętności i nabranie pewności na parkiecie międzynarodowym.
207 Umiejętności interpersonalne
208 Umiejętności interpersonalne
Komunikacja perswazyjna w biznesie
Na tym treningu poznasz skuteczne metody perswazji.
209 Umiejętności interpersonalne
Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych
Rozwijanie kompetencji proaktywności jako umiejętności przejmowania inicjatywy.
210 Umiejętności interpersonalne
Kreatywność w biznesie. Twórcze rozwiązywanie problemów
Celem szkolenia jest uruchomienie zasobów kreatywnego sposobu myślenia i działania.
211 Umiejętności interpersonalne
Lean w Obsłudze Klienta
Zarządzanie relacjami z klientami przy użyciu narzędzi Lean.
212 Umiejętności interpersonalne
MOTYWACJA w organizacji LEAN
Jak zmotywować pracowników do stosowania metod ciągłego doskonalenia w pracy
213 Umiejętności interpersonalne
214 Umiejętności interpersonalne
Motywowanie pracowników
Jak skutecznie motywować pracowników
215 Umiejętności interpersonalne
216 Umiejętności interpersonalne
Negocjacje handlowe
Kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego, oparte na zaawansowanych technikach psychologicznych.
217 Umiejętności interpersonalne
Negocjacje międzykulturowe w biznesie
Wiedza o obcych nam standardach kulturowych jest podstawą międzynarodowej współpracy.
218 Umiejętności interpersonalne
Negocjacje w biznesie
Szkolenie ma postać praktycznych ćwiczeń.
219 Umiejętności interpersonalne
Negocjacje zakupowe
Kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego, oparte na zaawansowanych technikach psychologicznych.
220 Umiejętności interpersonalne
Negocjacje zakupowe i umowy handlowe
Seminarium praktyki negocjacyjnej.
221 Umiejętności interpersonalne
Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami
Kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego oraz praktyk w obszarach Procurement i Purchasing.
222 Umiejętności interpersonalne
Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego i detekcji forteli prawnych w umowach handlowych.
223 Umiejętności interpersonalne
224 Umiejętności interpersonalne
Ochrona Informacji Niejawnych
Zagadnienia związane z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
225 Umiejętności interpersonalne
Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się audytem oraz zabezpieczeniem danych osobowych.
226 Umiejętności interpersonalne
Od różnorodności do efektywnej współpracy
Różnorodność jako klucz do sukcesu
227 Umiejętności interpersonalne
Planowanie Marketingowe. Budowa strategii sprzedaży
Zapoznanie się z kluczowymi aspektami planowania marketingowego.
228 Umiejętności interpersonalne
229 Umiejętności interpersonalne
Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności
Nauka praktycznych możliwości postępowania windykacyjnego.
230 Umiejętności interpersonalne
Presentations techniques and their multicultural aspects
Techniki prowadzenia prezentacji w środkowisku wielokulurowym – szkolenie w języku angielskim
231 Umiejętności interpersonalne
Profesjonalna obsługa klienta
Różni klienci - różne osobowości. Jak szybko i łatwo określić "osobowość klienta".
232 Umiejętności interpersonalne
233 Umiejętności interpersonalne
Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek
Szkolenie dla asystentek i sekretarek. Profesjonalna obsługa biura.
234 Umiejętności interpersonalne
Project Management w logistyce
Wiedza z zakresu Project Management przekazana w oparciu o standardy PMI.
235 Umiejętności interpersonalne
Przewodzić czyli MOTYWOWAĆ – najważniejsza rola lidera w GEMBA
Warsztat głownie nakierowany jest na praktyczne umiejętności pracy z podwładnymi
236 Umiejętności interpersonalne
Przywództwo sytuacyjne i wywieranie wpływu w organizacji LEAN
Warsztaty dla brygadzistów, mistrzów i kierowników produkcji
237 Umiejętności interpersonalne
Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN
Warsztaty dla brygadzistów, mistrzów i kierowników produkcji
238 Umiejętności interpersonalne
Próba Ognia - pokonuj bariery, bądź liderem zmian!
Teambuilding: Próba Ognia - chodzenie po rozżarzonym do czerwoności węglu. Nie ma rzeczy nie możlwyc
239 Umiejętności interpersonalne
Psychologia i techniki sprzedaży eksportowej
Praktyczna wiedza z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności eksportowej.
240 Umiejętności interpersonalne
Rozmowa oceniająca z pracownikiem
Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić rozmowę oceniającą z pracownikiem.
241 Umiejętności interpersonalne
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w środowisku biznesowym
Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie
242 Umiejętności interpersonalne
Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole
Trening jest dwudniowym spotkaniem dydaktycznym przeprowadzonym w formie aktywizującej.
243 Umiejętności interpersonalne
Skuteczny lider zespołu produkcyjnego - miękkie i twarde techniki zarządzania
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie roli menadżera zespołu produkcyjnego.
244 Umiejętności interpersonalne
Strategie negocjacyjne i umowy handlowe z pozycji zakupowej
Praktyczna wiedza z zakresu negocjowania umów handlowych.
245 Umiejętności interpersonalne
System szkoleń stanowiskowych wg TWI
Celem warsztatów jest nauczenie się odpowiedniego przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na
246 Umiejętności interpersonalne
Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań
Opanujesz sztukę prezentacji i umiejętność wystąpień publicznych.
247 Umiejętności interpersonalne
248 Umiejętności interpersonalne
Sztuka profesjonalnej obsługi klienta
Zapoznanie ze skutecznymi metodami i narzędziami logistycznego wsparcia procesu obsługi klienta.
249 Umiejętności interpersonalne
Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint
Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem MS PowerPoint.
250 Umiejętności interpersonalne
251 Umiejętności interpersonalne
TWI w praktyce - audyt zdobytych umiejętności
Training Within Industry w praktyce
252 Umiejętności interpersonalne
Team Briefing - skuteczna metoda komunikacji
Metoda komunikacji oparta na słownym przekazie typu "face 2 face".
253 Umiejętności interpersonalne
Teambuilding
Wzbogać swoje szkolenie o Teambuilding!
254 Umiejętności interpersonalne
Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon
Wyposażenie uczestnika w zdolność słownej kreacji oraz profesjonalizm w posługiwaniu się słowem.
255 Umiejętności interpersonalne
256 Umiejętności interpersonalne
Trening cyberkomunikacji zarządczej
Dyspozycje i komunikaty zarządczo-organizacyjne, negocjowanie w komunikacji ekeltronicznej
257 Umiejętności interpersonalne
Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie
Rozwinięcie umiejętności, przygotowania i prowadzenia szkolenia indywidualnego i grupowego.
258 Umiejętności interpersonalne
Trening efektywności osobistej
Wejdź do grona ludzi świadomych własnych możliwości i odkryj swój potencjał!
259 Umiejętności interpersonalne
Trening ekspresji społecznej - doskonalenie ekspresji i charyzmy w warunkach ekspozycji publicznej
Kopiowanie, analiza i adaptacja praktyczna najefektywniejszych wzorców sztuki ekspozycyjnej.
260 Umiejętności interpersonalne
Trening kontroli stresu zawodowego - szkolenie i zajęcia terenowe
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą nauczyć się kontrolować i panować nad stresem.
261 Umiejętności interpersonalne
Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów
Osiągnij wyznaczone cele wzbudzając w sobie motywację wewnętrzną
262 Umiejętności interpersonalne
Trening technik sprzedaży wiązanej - Warsztat doskonalenia umiejętności
Cel szkolenia: nabycie umiejętności z zakresu najskuteczniejszej formy badania potrzeb klientów.
263 Umiejętności interpersonalne
Trening umiejętności interpersonalnych - komunikacja, autoprezentacja i kreatywność
Najnowsze trendy pracy w zespole. Poprawa efektywności działań zespołu, efekt synergii.
264 Umiejętności interpersonalne
265 Umiejętności interpersonalne
Trudne rozmowy z pracownikami
Szkolenie opisujące metodyki wykorzystywane podczas trudnych rozmów z członkami swojego zespołu.
266 Umiejętności interpersonalne
Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji
Nauka praktycznych możliwości postępowania w zakresie reklamacji.
267 Umiejętności interpersonalne
268 Umiejętności interpersonalne
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Kształtowanie umiejętności zarządzania magazynem.
269 Umiejętności interpersonalne
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji
Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym.
270 Umiejętności interpersonalne
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do prowadzenia w przyszłości roli kierowniczej.
271 Umiejętności interpersonalne
Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne
Celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji w relacji B2B
272 Umiejętności interpersonalne
273 Umiejętności interpersonalne
Wywieranie wpływu i skuteczna perswazja
Jak wywierać wpływ na ludzi?
274 Umiejętności interpersonalne
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu
Szkolenie PMP® Praktycznie o 10 kluczowych elementach optymalnego zarządzania projektami PMI
275 Umiejętności interpersonalne
Zaawansowane negocjacje handlowe z klientem zagranicznym
Kompedium wiedzy i praktyki wpływu negocjacyjnego w kontaktach z klientem zagranicznym
276 Umiejętności interpersonalne
277 Umiejętności interpersonalne
278 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy
Sukces człowieka w życiu nie jest możliwy, jeżeli nie radzi on sobie z organizacją własego czasu.
279 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie klientem wewnętrznym
Dowiedz się jak zoptymalizować współpracę z klientem wewnętrznym w przedsiębiorstwie
280 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI
Nabycie umiejętności wykorzystywania konkretnej dokumentacji i realizacji procedur pracy w projekcie
281 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie przez cele
Zarządzanie przez cele jest coraz częściej pojawiającą się w przedsiębiorstwach metodą organizacji.
282 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Specyfika pracy z zespołem rozproszonym geograficznie..
283 Umiejętności interpersonalne
284 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą nauczyć się kontrolować i panować nad stresem.
285 Umiejętności interpersonalne
286 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie zasobami ludzkimi na poziomie działu
Kształtowanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w ramach podległej jednostki organizacyjnej
287 Umiejętności interpersonalne
288 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie zespołem produkcyjnym - warsztaty psychologiczne
Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym.
289 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie zespołem projektowym
Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznych umiejętności dotyczących zarządzania zespołem.
290 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian
Zrozumienie roli komunikowania się w procesie zmian.
291 Umiejętności interpersonalne
Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA
Warsztat dla kierowników i menedżerów zarządzających zespołem produkcyjnym.
292 Umiejętności interpersonalne
Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017 - warsztaty prawne i psychologiczne
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności wykorzystywania reklamacji w praktyce zawodowej.
293 Umiejętności interpersonalne
294 HR i kadry
ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników
Zaprezentowanie zasad i narzędzi wspomagających przygotowanie oraz przeprowadzenie sesji AC/DC.
295 HR i kadry
Akademia Asesora
Akademia Asesora - doskonalenie wiedzy do przeprowadzania sesji Assessment i Development Center
296 HR i kadry
297 HR i kadry
Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel
Jak przekonać przełożonego, że dział zasobów ludzkich wpływa pozytywnie na wynik finansowy firmy.
298 HR i kadry
299 HR i kadry
Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu
Prezentacja i trening najnowocześniejszych technik prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.
300 HR i kadry
301 HR i kadry
HR jako Strategiczny Partner Biznesowy
Szkolenie dedykowane wszystkim osobom, które przygotowują się do pełnienia roli HR Biznes Partnera.
302 HR i kadry
303 HR i kadry
Jak budować lojalność i zaangażowanie Pracowników wobec Firmy
Ukierunkowanie na potrzeby własnych pracowników opiera się na właściwym motywowaniu do pracy.
304 HR i kadry
305 HR i kadry
Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja
Prezentacja i trening najnowocześniejszych technik prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.
306 HR i kadry
Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja
Prezentacja i trening najnowocześniejszych technik prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.
307 HR i kadry
308 HR i kadry
309 HR i kadry
310 HR i kadry
Menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy
Wykształcenie umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na dyskryminację i mobbing.
311 HR i kadry
Motywowanie i ocenianie pracowników - systemy wspierające zarządzanie personelem
Wypracowanie metody efektywnego kierowania zespołem, zwiększającej motywację pracowników.
312 HR i kadry
Motywowanie pracowników
Jak skutecznie motywować pracowników
313 HR i kadry
Narzędzia i techniki redukcji zatrudnienia, czyli jak rozstać się z pracownikiem
Najczęściej występujące problemy związane z procedurami redukcji zatrudnienia.
314 HR i kadry
OUTPLACEMENT - program pomocowy dla zwalnianych pracowników
Program wspomagający proces odchodzenia pracowników z firmy.
315 HR i kadry
Oceny pracownicze oraz udzielanie informacji zwrotnych
Celem realizacji szkolenia jest przygotowanie do przeprowadzenia rozmów oceniających
316 HR i kadry
Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się audytem oraz zabezpieczeniem danych osobowych.
317 HR i kadry
PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów
Zapoznanie uczestników m.in. z różnorodnymi systemami i rozkładami czasu pracy.
318 HR i kadry
Psychometrica Practitioner - wykorzystanie systemu na potrzeby przedsiębiorstwa
Rozwinięcie umiejętności planowania i przeprowadzania testów psychometrycznych.
319 HR i kadry
Rekrutacja i selekcja, czyli jak pozyskać najlepszych pracowników
Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami stosowanymi w procesie efektywnej rekrutacji.
320 HR i kadry
Rozmowa oceniająca z pracownikiem
Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić rozmowę oceniającą z pracownikiem.
321 HR i kadry
Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem
Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi polityki płac.
322 HR i kadry
Symulacja LEAN OFFICE
Celem szkolenia jest praktyczne wytłumaczenie uczestnikom uwarunkowań Lean Manufacturing
323 HR i kadry
System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności pracowników HR w obszarze wdrażania systemu ocen okresowych
324 HR i kadry
System szkoleń stanowiskowych wg TWI
Celem warsztatów jest nauczenie się odpowiedniego przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na
325 HR i kadry
TWI w praktyce - audyt zdobytych umiejętności
Training Within Industry w praktyce
326 HR i kadry
327 HR i kadry
Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie
Rozwinięcie umiejętności, przygotowania i prowadzenia szkolenia indywidualnego i grupowego.
328 HR i kadry
Trudne rozmowy z pracownikami
Szkolenie opisujące metodyki wykorzystywane podczas trudnych rozmów z członkami swojego zespołu.
329 HR i kadry
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami i praktyką gospodarowania środkami ZFŚS.
330 HR i kadry
331 HR i kadry
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Szkolenie pokazuje w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję.
332 HR i kadry
Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Specyfika pracy z zespołem rozproszonym geograficznie..
333 HR i kadry
Zarządzanie rozwojem pracowników – budżetowanie i ocena efektywności polityki szkoleniowej
Jak efektywnie zarządzać polityką szkoleniową w przedsiębiorstwie.
334 HR i kadry
335 HR i kadry
Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - pokolenie X, Y i Babyboomers
Jak przygotować i wprowadzić strategię zarządzania wiekiem pracowników w przedsiębiorstwie
336 HR i kadry
Zarządzanie zasobami ludzkimi na poziomie działu
Kształtowanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w ramach podległej jednostki organizacyjnej
337 HR i kadry
338 HR i kadry
339 HR i kadry
Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
340 Szkolenia komputerowe
AutoCAD – poziom podstawowy
Poznaj jak projektować przestrzennie w programie AutoCAD.
341 Szkolenia komputerowe
Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel
Jak przekonać przełożonego, że dział zasobów ludzkich wpływa pozytywnie na wynik finansowy firmy.
342 Szkolenia komputerowe
343 Szkolenia komputerowe
344 Szkolenia komputerowe
Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi przydatnych w codziennej pracy.
345 Szkolenia komputerowe
MS Access - poziom podstawowy
Poznaj zasady budowania baz danych w programie MS Access
346 Szkolenia komputerowe
MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA)
MS Excel - Visual Basic for Applications
347 Szkolenia komputerowe
MS Excel - poziom podstawowy
MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym.
348 Szkolenia komputerowe
MS Excel - poziom zaawansowany
Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności wykorzystywania programu Excel z pakietu MS Office.
349 Szkolenia komputerowe
MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą podnieść swoje umiejętności z obsługi MS Excel.
350 Szkolenia komputerowe
MS PowerPoint - tworzenie prezentacji biznesowej
PowerPoint wspomaga tworzenie i przeprowadzenie profesjonalnej prezentacji.
351 Szkolenia komputerowe
MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć
Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? Mu uważamy, że nie.
352 Szkolenia komputerowe
353 Szkolenia komputerowe
MS Word - profesjonalne przygotowanie dokumentów
Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności wykorzystania programu MS Word.
354 Szkolenia komputerowe
355 Szkolenia komputerowe
Minitab
Opanujesz zasady użytkowania programu MINITAB oraz wybrane zagadnienia analizy danych.
356 Szkolenia komputerowe
357 Szkolenia komputerowe
Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint
Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem MS PowerPoint.
358 Szkolenia komputerowe
Tabele przestawne MS Excel, czyli jak skrócić czas przygotowania i podnieść efektywność analiz
Zoptymalizowanie czasu przygotowywania i podniesienie efektywności różnego rodzaju analiz.
359 Szkolenia komputerowe
Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany
Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności wykorzystywania programu Excel z pakietu MS Office.
360 Zarządzanie projektami
361 Zarządzanie projektami
Lean SIX SIGMA – Black Belt
Szkolenie Six Sigma - Organizowanie struktur ciągłej poprawy w organizacji.
362 Zarządzanie projektami
363 Zarządzanie projektami
Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation
Weź udział w akredytowanym szkoleniu i egzaminie z metodyki Prince2 Foundation
364 Zarządzanie projektami
Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner
Weź udział w akredytowanym szkoleniu i egzaminie z metodyki Prince2 Practitioner
365 Zarządzanie projektami
366 Zarządzanie projektami
367 Zarządzanie projektami
368 Zarządzanie projektami
Gra Projektowa
Praktyczne poznanie procesów związanych z zarządzaniem projektem
369 Zarządzanie projektami
370 Zarządzanie projektami
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu. Usprawnianie komunikacji, aktualne trendy.
371 Zarządzanie projektami
LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt
Szkolenie Six Sigma Yellow Belt poznaj cykl DMAIC na kursie six sigma
372 Zarządzanie projektami
MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć
Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? Mu uważamy, że nie.
373 Zarządzanie projektami
374 Zarządzanie projektami
375 Zarządzanie projektami
Project Management na poziom IPMA D i C – szkolenie poglądowe
Opanowanie zasad metodyki Project Management
376 Zarządzanie projektami
Symulacja zarządzania projektem - ciągłe studium przypadku Survive Under Fire
Szkolenie umożliwia formalne zaangażowanie uczestnika w przykładowe projekty.
377 Zarządzanie projektami
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Innowacyjne, wynalazcze podejście do rozwiązywania problemów
378 Zarządzanie projektami
379 Zarządzanie projektami
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu
Szkolenie PMP® Praktycznie o 10 kluczowych elementach optymalnego zarządzania projektami PMI
380 Zarządzanie projektami
381 Zarządzanie projektami
382 Zarządzanie projektami
383 Zarządzanie
Autorytet i wywieranie wpływu
Dowiedz się jak skutecznie wywierać wpływ na innych ludzi.
384 Zarządzanie
Balanced Scorecard – zwiększanie zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Sprawdzone i nowatorskie rozwiązania skuteczna integracja z budżetowaniem i rachunkowością zarządczą
385 Zarządzanie
Controlling w logistyce - Controlling operacyjny
Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności za wyniki, przychody, koszty i wydatki.
386 Zarządzanie
387 Zarządzanie
Doskonalenie umiejętności menedżerskich - POZIOM ZAAWANSOWANY
Program dedykowany jest dla osób, które posiadają doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
388 Zarządzanie
Kierowanie zespołem pracowniczym
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem.
389 Zarządzanie
Kierowanie zespołem pracowniczym – trening kompetencji liderskich
Program dedykowany jest dla osób, które posiadają doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
390 Zarządzanie
Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw
Nadrzędnym celem szkolenia jest szczegółowe rozpoznanie kosztów procesów logistycznych.
391 Zarządzanie
Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi
Praktyczna wiedza dotycząca metod wspomagających zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
392 Zarządzanie
Lean Manufacturing
Zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do "Lean przedsiębiorstwa".
393 Zarządzanie
Lean SIX SIGMA – champion executive
Six Sigma jest procesem zespołowego rozwiązywania problemów opartym na statystycznej analizie danych
394 Zarządzanie
Motywowanie i ocenianie pracowników - systemy wspierające zarządzanie personelem
Wypracowanie metody efektywnego kierowania zespołem, zwiększającej motywację pracowników.
395 Zarządzanie
Project Management w logistyce
Wiedza z zakresu Project Management przekazana w oparciu o standardy PMI.
396 Zarządzanie
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w środowisku biznesowym
Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie
397 Zarządzanie
398 Zarządzanie
TOC, MUDA, Cykl Deminga - Rentowna Odchudzona Organizacja.
Szkolenie ma za celu omówienie podstawowych pojęć stosowanych w zarządzaniu.
399 Zarządzanie
TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania
Celem szkolenia jest praktyczne, warsztatowe zrozumienie narzędzi Total Quality Management
400 Zarządzanie
401 Zarządzanie
Trudne rozmowy z pracownikami
Szkolenie opisujące metodyki wykorzystywane podczas trudnych rozmów z członkami swojego zespołu.
402 Zarządzanie
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Kształtowanie umiejętności zarządzania magazynem.
403 Zarządzanie
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji
Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym.
404 Zarządzanie
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do prowadzenia w przyszłości roli kierowniczej.
405 Zarządzanie
Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"
Zostań uczestnikiem gry symulującej pracę w fabryce robotów. Odnajdź się w nowej dla siebie roli.
406 Zarządzanie
Wywieranie wpływu i skuteczna perswazja
Jak wywierać wpływ na ludzi?
407 Zarządzanie
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji biznesowej
Wykład interaktywny nt. zagrożeń dla biznesu wynikających z utraty informacji.
408 Zarządzanie
Zarządzanie kosztami - kompendium wiedzy menedżerskiej
Program odzwierciedla logiczne powiązanie najnowszych trendów z zakresu zarządzania kosztami.
409 Zarządzanie
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Określenie kompleksowych założeń logistyki w przedsiębiorstwie.
410 Zarządzanie
Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.
Zarządzanie logistyką łańcucha w warunkach dostosowania do potrzeb klienta.
411 Zarządzanie
412 Zarządzanie
Zarządzanie przez cele
Zarządzanie przez cele jest coraz częściej pojawiającą się w przedsiębiorstwach metodą organizacji.
413 Zarządzanie
Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Specyfika pracy z zespołem rozproszonym geograficznie..
414 Zarządzanie
Zarządzanie zasobami ludzkimi na poziomie działu
Kształtowanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w ramach podległej jednostki organizacyjnej
415 Zarządzanie
Zarządzanie zespołem produkcyjnym - warsztaty psychologiczne
Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym.
416 Zarządzanie
Zarządzanie zespołem produkcyjnym dla praktyków
Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.
417 Zarządzanie
Zarządzanie zespołem projektowym
Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznych umiejętności dotyczących zarządzania zespołem.
418 Zarządzanie
Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian
Zrozumienie roli komunikowania się w procesie zmian.
419 Zarządzanie
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Na rynku wygrywają te łańcuchy dostaw, które potrafią się dostosowywać do zmiennych sytuacji.
420 Zarządzanie
Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
421 Prawo
ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Szkolenie dla wszystkich którzy mają jakikolwiek kontakt z towarami niebezpiecznymi (ADR)
422 Prawo
423 Prawo
Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców.
424 Prawo
Cło i podatek akcyzowy - obrót towarowy we Wspólnocie
Aktualne przepisy wspólnotowe dot. obrotu towarowego między Państwami UE i krajami trzecimi.
425 Prawo
Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów
Zdobycie efektywniejszej umiejętności oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
426 Prawo
Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany
Poznaj najnowsze zmiany i tendencje w gospodarowaniu odpadami w przedsiębiorstwie.
427 Prawo
428 Prawo
429 Prawo
430 Prawo
Mocowanie ładunków
Praktyczne poznanie zasad mocowania ładunków.
431 Prawo
Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie Rozporządzenia REACH
Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia REACH.
432 Prawo
Obrót towarami akcyzowymi w UE
Dowiesz się jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną.
433 Prawo
Ochrona Informacji Niejawnych
Zagadnienia związane z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
434 Prawo
Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się audytem oraz zabezpieczeniem danych osobowych.
435 Prawo
PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów
Zapoznanie uczestników m.in. z różnorodnymi systemami i rozkładami czasu pracy.
436 Prawo
Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarowego w firmach produkcyjnych i handlowych
Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie towarowym w UE i poza UE.
437 Prawo
Podróże służbowe – problemy praktyczne
Zapoznaj się ze zmianami w prawie dotyczącym podróży służbowych.
438 Prawo
439 Prawo
Pozwolenie AEO
Dowiedz się dlaczego warto posiadać certyfikat AEO.
440 Prawo
Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności
Nauka praktycznych możliwości postępowania windykacyjnego.
441 Prawo
Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Szkolenie stanowi możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie celnym.
442 Prawo
Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem reklamacji u przewoźnika i spedytora.
443 Prawo
Reklamacje – prawne aspekty i obsługa trudnego klienta
Nauka praktycznych możliwości postępowania w zakresie reklamacji.
444 Prawo
System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
445 Prawo
System Kontroli Eksportu (ECS)
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o obsłudze systemu ECS.
446 Prawo
Transport i logistyka w handlu międzynarodowym
Cel szkolenia: zaprezentowanie uczestnikom zasad funkcjonowania logistyki w handlu międzynarodowym.
447 Prawo
Umowy handlowe z pozycji zakupowej
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat prawnych aspektów zawierania umów.
448 Prawo
Umowy w logistyce - przygotowanie, tworzenie i realizacja
Rozpracowanie szeregu zagadnień przygotowania i realizacji umów w logistyce.
449 Prawo
450 Prawo
Warsztaty ochrony informacji niejawnych
Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
451 Prawo
Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty
Nabycie umiejętności skutecznej windykacji należności.
452 Prawo
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami i praktyką gospodarowania środkami ZFŚS.
453 Prawo
454 Prawo
Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017 - warsztaty prawne i psychologiczne
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności wykorzystywania reklamacji w praktyce zawodowej.
455 Prawo
456 Prawo
Zmiany w prawie celnym
Uzyskanie wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawnych w kodeksie celnym.
457 Prawo
Środki trwałe dla niefinansistów
Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami rozliczania nakładów inwestycyjnych.
458 Transport
ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Szkolenie dla wszystkich którzy mają jakikolwiek kontakt z towarami niebezpiecznymi (ADR)
459 Transport
Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców.
460 Transport
Dystrybucja i planowanie dostaw
Sprawna dystrybucja produktów do klientów jest warunkiem wykonania planu sprzedaży przedsiębiorstwa.
461 Transport
462 Transport
Mocowanie ładunków
Praktyczne poznanie zasad mocowania ładunków.
463 Transport
Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie Rozporządzenia REACH
Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia REACH.
464 Transport
Obrót towarami akcyzowymi w UE
Dowiesz się jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną.
465 Transport
Odpowiedzialność za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia
Zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przejazdów pojazdem nienormatywnym
466 Transport
Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa
Szkolenie skierowane do osób mających wpływ na funkcjonowanie transportu wewnątrz przedsiebiorstwa.
467 Transport
468 Transport
469 Transport
Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarowego w firmach produkcyjnych i handlowych
Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie towarowym w UE i poza UE.
470 Transport
471 Transport
Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych
Szkolenie z elementarnych zasad działania prawa celnego i Systemu Intrastat.
472 Transport
Pozwolenie AEO
Dowiedz się dlaczego warto posiadać certyfikat AEO.
473 Transport
Praktyczne aspekty pracy w zawodzie agenta celnego
Praktyczne aspekty pracy w zawodzie agenta celnego
474 Transport
Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z paletami i z zasadami ich obrotu.
475 Transport
Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny
Szkolenie stanowi możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie celnym
476 Transport
Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Szkolenie stanowi możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie celnym.
477 Transport
Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski
Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką transportu i spedycji morskiej.
478 Transport
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych dla doradców i kandydatów na doradców ADR
Szkolenie adresowane jest do kandydatów na doradców ds. transportu towarów.
479 Transport
Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem reklamacji u przewoźnika i spedytora.
480 Transport
Skuteczny/efektywny export w epoce globalizacji
Jak globalizacja wpływa na skuteczność exportu
481 Transport
Spedytor w łańcuchu dostaw
Przedstawienie wiedzy oraz zestawu narzędzi niezbędnych, by obsługiwać systemy logistyczne.
482 Transport
System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
483 Transport
Transport i logistyka w handlu międzynarodowym
Cel szkolenia: zaprezentowanie uczestnikom zasad funkcjonowania logistyki w handlu międzynarodowym.
484 Transport
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa
Usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dot. transportu i spedycji
485 Transport
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie
Poznaj specyfikę transportu i spedycji morskiej pod kątem umów, przewozu, reklamacji i nie tylko
486 Transport
Transport kolejowy
Celem szkolenia jest przybliżenie przepisów związanych z transportem kolejowym.
487 Transport
VAT w transporcie
Tajniki podatku VAT w transporcie w UE i poza UE
488 Transport
489 Transport
Zarządzanie flotą samochodową
Szkolenie służy przekazaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania flotą firmową.
490 Magazyn i zarządzanie zapasami
Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi przydatnych w codziennej pracy.
491 Magazyn i zarządzanie zapasami
Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych
Rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących organizacji funkcjonowania magazynów.
492 Magazyn i zarządzanie zapasami
Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Organizacja i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji.
493 Magazyn i zarządzanie zapasami
Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji
Idealny stan produkcji to taki, w którym wytwarzanie odbywa się przy niewielkich zapasach.
494 Magazyn i zarządzanie zapasami
Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach
Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami.
495 Magazyn i zarządzanie zapasami
Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi
Praktyczna wiedza dotycząca metod wspomagających zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
496 Magazyn i zarządzanie zapasami
Odpowiedzialność za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia
Zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przejazdów pojazdem nienormatywnym
497 Magazyn i zarządzanie zapasami
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel
Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności przeprowadzania kalkulacji magazynowych.
498 Magazyn i zarządzanie zapasami
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej
Celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących zarządzania magazynami.
499 Magazyn i zarządzanie zapasami
Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z paletami i z zasadami ich obrotu.
500 Magazyn i zarządzanie zapasami
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Kształtowanie umiejętności zarządzania magazynem.
501 Magazyn i zarządzanie zapasami
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji.
502 Magazyn i zarządzanie zapasami
Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych
Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie.
503 Magazyn i zarządzanie zapasami
Zarządzanie nowoczesnym magazynem - z elementami gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie
Zapoznanie uczestników z narzędziami optymalizacji pracy magazynów w kontekście czasoprzestrzennym,
504 Magazyn i zarządzanie zapasami
Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie
Zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu obrotem paletowym
505 Akademie
Lean SIX SIGMA – Black Belt
Szkolenie Six Sigma - Organizowanie struktur ciągłej poprawy w organizacji.
506 Akademie
Akademia Asesora
Akademia Asesora - doskonalenie wiedzy do przeprowadzania sesji Assessment i Development Center
507 Akademie
Akademia Autoprezentacji i Kreowania wizerunku
Akademia kierowana jest do wszystkich pracujących z ludźmi w środowisku biznesowym
508 Akademie
Akademia Doskonalenia Procesów Produkcyjnych
Kompleksowe wsparcie w zakresie doskonalenia i usprawniania procesów produkcyjnych
509 Akademie
Akademia HR Biznes Partnera
Akademia dedykowana jest wszystkim, którzy przygotowują się do roli HR Biznes Partnera
510 Akademie
Akademia Kadr i Płac
Kompleksowy rozwój w zakresie kadrowo płacowym
511 Akademie
Akademia Kontrolera Jakości
Kompleksowe wsparcie w zakresie planowania jakości
512 Akademie
Akademia LEAN KAIZEN
Kompendium wiedzy na temat narzędzi doskonalenia produkcji LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA
513 Akademie
Akademia Lidera Logistyki
Kompleksowe szkolenia dla szefów i liderów zespołów w obszarze logistyki
514 Akademie
Akademia Lidera Prawa Celnego
Akademia dedykowana wszystkim zainteresowanym kompleksową wiedzą nt. prawa celnego i transportowego
515 Akademie
Akademia Lidera Transportu
Kompleksowe szkolenia dla wszystkich osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie
516 Akademie
Akademia Magazyniera
Kompleksowa wiedza nt. gospodarki magazynowanej, projektowania magazynów i szczupłego zarządzania za
517 Akademie
Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Najlepsze rozwiązania dla liderów zespołów personalnych
518 Akademie
Akademia Obsługi Klienta
Akademia kierowana jest to wszystkich mających styczność z obsługą klienta
519 Akademie
520 Akademie
Akademia Planisty Produkcji
Kompleksowe wsparcie w zakresie planowania produkcji
521 Akademie
Akademia Project Managera
Szkolenia kierowane są do wszystkich, którzy mają styczność z realizacją projektów
522 Akademie
Akademia Skutecznego Managera
Akademia kierowana jest do wszystkich managerów chcących podnosić swoje kompetencje przywódcze
523 Akademie
Akademia Skutecznego Negocjatora
Szkolenia dedykowane są wszystkim, którzy chcą podnieść swoja efektywność w negocjacjach
524 Akademie
Akademia Skutecznego Rekrutera
Kompendium wiedzy na temat rekrutacji i selekcji pracowników
525 Akademie
Akademia Skuteczny Sprzedawca
Szkolenia mają na celu podnieść umiejętności sprzedażowe
526 Akademie
Akademia Szefa Produkcji
Kompedium wiedzy dla szefów i liderów zespołów produkcyjnych
527 Akademie
Akademia Trenera Wewnętrznego
Akademia kierowana jest do osób planujących objęcie posady trenera wewnętrznego
528 Akademie
Akademia Zakupowca i Negocjatora
Kompedium wiedzy na temat technik negocjacji i redukcji kosztów zakupów
529 Akademie
Lean SIX SIGMA – Green Belt
Przekazanie wiedzy niezbędnej do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green

 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google