Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Lista szkoleń zamkniętych oraz zakresu doradztwa i konsulatacji

lp. Kategoria Nazwa szkolenia
1 Specjalne wydarzenia
Bądź na fali z Progress Project - Letnia edycja szkoleń nad Bałtykiem
VII edycja Bądź na fali z Progress Project - największe wydarzenie szkoleniowe w Polsce. Sopot 2017
2 Specjalne wydarzenia
Kumulacja szkoleń otwartych w Zakopanem
Z okazji 10 lecia podjęliśmy wyzwanie zorganizowania największej liczby szkoleń otwartych w Polsce.
3 Specjalne wydarzenia
Kumulacja szkoleń otwartych w Gdańsku
Z okazji 10 lecia podjęliśmy wyzwanie zorganizowania największej liczby szkoleń otwartych w Polsce.
4 Specjalne wydarzenia
Kumulacja szkoleń otwartych w Katowicach
Z okazji 10 lecia podjęliśmy wyzwanie zorganizowania największej liczby szkoleń otwartych w Polsce.
5 Specjalne wydarzenia
Kumulacja szkoleń otwartych w Krakowie
Z okazji 10 lecia podjęliśmy wyzwanie zorganizowania największej liczby szkoleń otwartych w Polsce.
6 Specjalne wydarzenia
Kumulacja szkoleń otwartych w Poznaniu
Z okazji 10 lecia podjęliśmy wyzwanie zorganizowania największej liczby szkoleń otwartych w Polsce.
7 Specjalne wydarzenia
Kumulacja szkoleń otwartych w Rzeszowie
Z okazji 10 lecia podjęliśmy wyzwanie zorganizowania największej liczby szkoleń otwartych w Polsce.
8 Specjalne wydarzenia
Kumulacja szkoleń otwartych w Warszawie
Z okazji 10 lecia podjęliśmy wyzwanie zorganizowania największej liczby szkoleń otwartych w Polsce.
9 Specjalne wydarzenia
Most do wiedzy Progress Project - Jesienna edycja szkoleń we Wrocławiu
VI Edycja Praktycznych Szkoleń we Wrocławiu. Most do wiedzy.
10 Specjalne wydarzenia
Rozwiń żagle z Progress Project - Wakacyjna edycja szkoleń na Mazurach
Wakacyjna edycja praktycznych szkoleń na Mazurach. Bogata oferta szkoleń, dużo atrakcji.
11 Specjalne wydarzenia
12 Specjalne wydarzenia
13 Logistyka
ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Szkolenie dla wszystkich którzy mają jakikolwiek kontakt z towarami niebezpiecznymi (ADR)
14 Logistyka
Akademia Logistyki
Wybierz optymalny pakiet szkoleń. Zadbaj o rozwój osobisty, wybierając odpowiednie szkolenia.
15 Logistyka
Akcyza w obrocie towarowym w UE i z zagranicą
Poznaj aktualne informacje na temat podatku akcyzowego w obrocie towarowym w UE i z zagranicą.
16 Logistyka
Beer Game i Shop Floor Game – efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw
Gry symulacyjne, dzięki którym wypracujesz metody usprawniające łańcuch dostaw.
17 Logistyka
Controlling w logistyce - Controlling operacyjny
Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności za wyniki, przychody, koszty i wydatki.
18 Logistyka
19 Logistyka
Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców.
20 Logistyka
21 Logistyka
Dystrybucja i planowanie dostaw
Sprawna dystrybucja produktów do klientów jest warunkiem wykonania planu sprzedaży przedsiębiorstwa.
22 Logistyka
Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi przydatnych w codziennej pracy.
23 Logistyka
Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych
Rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących organizacji funkcjonowania magazynów.
24 Logistyka
Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Organizacja i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji.
25 Logistyka
Jak negocjować z sieciami marketów
Dowiedz się jak skutecznie negocjować z sieciami marketów.
26 Logistyka
27 Logistyka
28 Logistyka
Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji
Idealny stan produkcji to taki, w którym wytwarzanie odbywa się przy niewielkich zapasach.
29 Logistyka
Karnet TIR i karnet ATA
Zastosowanie karnetów TIR i ATA w konwencji celnej.
30 Logistyka
Kierowanie zespołem pracowniczym
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem.
31 Logistyka
Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach
Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami.
32 Logistyka
33 Logistyka
Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw
Nadrzędnym celem szkolenia jest szczegółowe rozpoznanie kosztów procesów logistycznych.
34 Logistyka
35 Logistyka
Lean Manufacturing
Zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do "Lean przedsiębiorstwa".
36 Logistyka
Logistyczne wsparcie procesu zaopatrzenia - optymalizacja kosztów zakupu
Analiza procesu zaopatrzenia pod kątem optymalizacji kosztów związanych z nabywanymi dobrami.
37 Logistyka
Logistyka procesu dystrybucji
Identyfikacja popularnych problemów występujących w systemie logistycznym.
38 Logistyka
Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Celem szkolenia jest zapoznanie się z technikami mapowania procesów biznesowych.
39 Logistyka
Metodologia oceny dostawców
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności oceny dostawców.
40 Logistyka
Metody wyboru i oceny dostawców
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem zarządzania dostawcami.
41 Logistyka
Mocowanie ładunków
Praktyczne poznanie zasad mocowania ładunków.
42 Logistyka
Negocjacje zakupowe
Kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego, oparte na zaawansowanych technikach psychologicznych.
43 Logistyka
Negocjacje zakupowe i umowy handlowe
Seminarium praktyki negocjacyjnej.
44 Logistyka
Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami
Kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego oraz praktyk w obszarach Procurement i Purchasing.
45 Logistyka
Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego i detekcji forteli prawnych w umowach handlowych.
46 Logistyka
ONE PIECE FLOW. Projektowanie gniazd wytwórczych w oparciu o przepływ jednej sztuki
Poznaj co to jest Standaryzacja i dlaczego warto ją wdrożyć.
47 Logistyka
Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie Rozporządzenia REACH
Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia REACH.
48 Logistyka
Obrót towarami akcyzowymi w UE
Dowiesz się jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną.
49 Logistyka
Odpowiedzialność za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia
Zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przejazdów pojazdem nienormatywnym
50 Logistyka
Ograniczenia pozataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą
Najczęściej spotykane bariery w obrocie towarowym.
51 Logistyka
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel
Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności przeprowadzania kalkulacji magazynowych.
52 Logistyka
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej
Celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących zarządzania magazynami.
53 Logistyka
Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa
Szkolenie skierowane do osób mających wpływ na funkcjonowanie transportu wewnątrz przedsiebiorstwa.
54 Logistyka
Planowanie logistyczne
Zagadnienia zintegrowanego planowania procesów i systemów logistycznych w łańcuchach dostaw.
55 Logistyka
Planowanie w strumieniu wartości
Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad efektywnego i skutecznego planowania w przedsiębiorstwie.
56 Logistyka
Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji
Poznanie koncepcji, zasad i narzędzi zarządzania produkcją, metod planistycznych.
57 Logistyka
58 Logistyka
Podatek VAT a import towarów
Poznanie zasad importowania towarów i usług zgodnie z obowiązującym podatkiem VAT.
59 Logistyka
Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarowego w firmach produkcyjnych i handlowych
Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie towarowym w UE i poza UE.
60 Logistyka
Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Prawo celne i podatkowe UE w logistyce międzynarodowej
Zapoznaj się z zasadami obsługi celnej w logistyce międzynarodowej
61 Logistyka
62 Logistyka
63 Logistyka
Pozwolenie AEO
Dowiedz się dlaczego warto posiadać certyfikat AEO.
64 Logistyka
Praktyczne aspekty pracy w zawodzie agenta celnego
Praktyczne aspekty pracy w zawodzie agenta celnego
65 Logistyka
Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z paletami i z zasadami ich obrotu.
66 Logistyka
Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców.
67 Logistyka
Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny
Szkolenie stanowi możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie celnym
68 Logistyka
Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Szkolenie stanowi możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie celnym.
69 Logistyka
70 Logistyka
Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Zagadnienia prawa celnego połączone z omówieniem systemu Intrastat. Najnowsze zmiany.
71 Logistyka
Procedury specjalne według unijnego kodeksu celnego
Jak oszczędzać koszty przedsiębiorstwa stosując procedury gospodarcze.
72 Logistyka
Procedury uproszczone
Poznaj rodzaje i zasady procedur uproszczonych.
73 Logistyka
74 Logistyka
Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami tworzenia prognoz logistycznych.
75 Logistyka
76 Logistyka
Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski
Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką transportu i spedycji morskiej.
77 Logistyka
Przeznaczenia celne
Poznaj etapy postępowania w celu nadania towarom przeznaczenia celnego.
78 Logistyka
Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja
Zapoznanie z głównymi zagadnieniami wchodzącymi w zakres procesów logistycznych przedsiębiorstwa.
79 Logistyka
Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem reklamacji u przewoźnika i spedytora.
80 Logistyka
Spedytor w łańcuchu dostaw
Przedstawienie wiedzy oraz zestawu narzędzi niezbędnych, by obsługiwać systemy logistyczne.
81 Logistyka
Sprawozdawczość środowiskowa w przedsiębiorstwie oraz obowiązki związane z funkcjonowaniem bazy KOBiZE
Celem szkolenia jest zapoznanie ze przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska
82 Logistyka
Strategie negocjacyjne i umowy handlowe z pozycji zakupowej
Praktyczna wiedza z zakresu negocjowania umów handlowych.
83 Logistyka
System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
84 Logistyka
System Kontroli Eksportu (ECS)
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o obsłudze systemu ECS.
85 Logistyka
Sztuka profesjonalnej obsługi klienta
Zapoznanie ze skutecznymi metodami i narzędziami logistycznego wsparcia procesu obsługi klienta.
86 Logistyka
Taryfa celna w praktyce
Praktyczne podejście do zagadnienia taryfy celnej.
87 Logistyka
Transport i logistyka w handlu międzynarodowym
Cel szkolenia: zaprezentowanie uczestnikom zasad funkcjonowania logistyki w handlu międzynarodowym.
88 Logistyka
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa
Usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dot. transportu i spedycji
89 Logistyka
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie
Poznaj specyfikę transportu i spedycji morskiej pod kątem umów, przewozu, reklamacji i nie tylko
90 Logistyka
Transport kolejowy
Celem szkolenia jest przybliżenie przepisów związanych z transportem kolejowym.
91 Logistyka
Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji
Nauka praktycznych możliwości postępowania w zakresie reklamacji.
92 Logistyka
Umowy handlowe z pozycji zakupowej
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat prawnych aspektów zawierania umów.
93 Logistyka
Umowy w logistyce - przygotowanie, tworzenie i realizacja
Rozpracowanie szeregu zagadnień przygotowania i realizacji umów w logistyce.
94 Logistyka
95 Logistyka
VAT w transporcie
Tajniki podatku VAT w transporcie w UE i poza UE
96 Logistyka
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Kształtowanie umiejętności zarządzania magazynem.
97 Logistyka
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji i magazynu
Kształtowanie umiejętności zarządzania ludźmi.
98 Logistyka
Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne
Celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji w relacji B2B
99 Logistyka
Wartość celna towarów
Poznanie sposobów ustalania wartości celnej towarów.
100 Logistyka
101 Logistyka
Wykorzystanie systemów informatycznych w logistyce
Szkolenie dedykowane logistykom, planistom, kierownikom produkcji.
102 Logistyka
103 Logistyka
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji.
104 Logistyka
Zarządzanie flotą samochodową
Szkolenie służy przekazaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania flotą firmową.
105 Logistyka
Zarządzanie i mapowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego
106 Logistyka
Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych
Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie.
107 Logistyka
Zarządzanie klientem wewnętrznym
Dowiedz się jak zoptymalizować współpracę z klientem wewnętrznym w przedsiębiorstwie
108 Logistyka
Zarządzanie kosztami - kompendium wiedzy menedżerskiej
Program odzwierciedla logiczne powiązanie najnowszych trendów z zakresu zarządzania kosztami.
109 Logistyka
Zarządzanie kosztami logistyki
Zmieniające się otoczenie stwarza szanse rozwoju, ale także niesie ze sobą niepewność i ryzyko.
110 Logistyka
Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - Lean w procesie magazynowym
Praktyczna wiedza dotycząca metod wspomagających zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
111 Logistyka
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Określenie kompleksowych założeń logistyki w przedsiębiorstwie.
112 Logistyka
Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.
Zarządzanie logistyką łańcucha w warunkach dostosowania do potrzeb klienta.
113 Logistyka
Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie
Zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu obrotem paletowym
114 Logistyka
Zarządzanie przepływem materiałów w procesach logistycznych
Obecnie decydujące są nie tylko maszyny wysokiej jakości, ale również efektywność ich wykorzystania.
115 Logistyka
116 Logistyka
Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość procesów produkcji.
117 Logistyka
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Na rynku wygrywają te łańcuchy dostaw, które potrafią się dostosowywać do zmiennych sytuacji.
118 Logistyka
Zastosowanie controllingu procesowego w logistyce
Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności za wyniki, przychody, koszty i wydatki.
119 Logistyka
Zastosowanie procedur celnych w praktyce
Praktyczne podejście do stosowania procedur celnych.
120 Logistyka
Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017 - warsztaty prawne
Poznaj zmiany w prawach konsumenta w roku 2016
121 Produkcja i Jakość
Lean SIX SIGMA – black belt
Organizowanie struktur ciągłej poprawy w organizacji.
122 Produkcja i Jakość
Lean SIX SIGMA – green belt
Przekazanie wiedzy niezbędnej do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green
123 Produkcja i Jakość
5S w praktyce - organizacja miejsca pracy
5S jest systemem wizualnego utrzymania porządku, czystości i dobrej organizacji w miejscu pracy.
124 Produkcja i Jakość
APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości
Metodologia APQP według podręcznika PPAP.
125 Produkcja i Jakość
Akademia Produkcji
Wybierz optymalny pakiet szkoleń. Zadbaj o rozwój osobisty, wybierając odpowiednie szkolenia.
126 Produkcja i Jakość
127 Produkcja i Jakość
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
Praktycznych umiejętności audytowania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.
128 Produkcja i Jakość
Audytor wewnętrzny wg ISO/TS 16949
Kompleksowe i praktyczne przygotowanie do przeprowadzania audytów zgodnie z normą ISO/TS 16949:2009
129 Produkcja i Jakość
Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych metod badania satysfakcji klientów
130 Produkcja i Jakość
Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej)
Przekazanie wiedzy i metod na temat zwiększania efektywności produkcji.
131 Produkcja i Jakość
132 Produkcja i Jakość
DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów
Dowiedz się jak skutecznie przeprowadzić DOE w Twoim przedsiębiorstwie.
133 Produkcja i Jakość
Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen
Metody wdrażania i organizowania systemu Kaizen w przedsiębiorstwie.
134 Produkcja i Jakość
135 Produkcja i Jakość
FMEA - Failure Mode Effect Analysis
Przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania analizy FMEA.
136 Produkcja i Jakość
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – najnowsze zmiany
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami.
137 Produkcja i Jakość
Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany
Poznaj najnowsze zmiany i tendencje w gospodarowaniu odpadami w przedsiębiorstwie.
138 Produkcja i Jakość
Just In Time
Pokazanie praktycznych aspektów planowania, wdrożenia i zarządzania systemem Just in Time
139 Produkcja i Jakość
Kaizen Advanced
Dowiedz się jak doskonalić funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez stosowanie metodyki Kaizen.
140 Produkcja i Jakość
Kaizen Blitz
Omówienie zasad zespołowego wdrażania zmian.
141 Produkcja i Jakość
Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji
Idealny stan produkcji to taki, w którym wytwarzanie odbywa się przy niewielkich zapasach.
142 Produkcja i Jakość
Kierowanie zespołem pracowniczym
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem.
143 Produkcja i Jakość
Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach
Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami.
144 Produkcja i Jakość
Lean Manufacturing
Zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do "Lean przedsiębiorstwa".
145 Produkcja i Jakość
Lean SIX SIGMA – champion executive
Six Sigma jest procesem zespołowego rozwiązywania problemów opartym na statystycznej analizie danych
146 Produkcja i Jakość
Lider Zmian Kaizen SixSigma Lean ToC
Praktyczne wykorzystanie narzędzi zawartych w systemach KAIZEN, Lean, SixSigma, ToC.
147 Produkcja i Jakość
MOTYWACJA w organizacji LEAN
Jak zmotywować pracowników do stosowania metod ciągłego doskonalenia w pracy
148 Produkcja i Jakość
MSA - Analiza Systemów Pomiarowych
Analiza Systemów Pomiarowych - praktyka.
149 Produkcja i Jakość
Mapowanie Strumienia Wartości - Value Stream Mapping, Value Stream Designing
Analiza stanu istniejącego strumienia, budowa wizji stanu przyszłego, planowanie zmian.
150 Produkcja i Jakość
Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Celem szkolenia jest zapoznanie się z technikami mapowania procesów biznesowych.
151 Produkcja i Jakość
Minitab
Opanujesz zasady użytkowania programu MINITAB oraz wybrane zagadnienia analizy danych.
152 Produkcja i Jakość
Muri Mura Muda
Nabycie umiejętności dostrzegania strat w obszarze produkcji.
153 Produkcja i Jakość
Narzędzia Gemba Kaizen
Poznaj co to jest Kaizen i dlaczego warto wdrażać Kaizen w Twojej firmie.
154 Produkcja i Jakość
Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA
Poznanie narzędzi i systemów nowoczesnego planowania procesów biznesowych i doskonalenia produkcji
155 Produkcja i Jakość
Nowoczesna Parametryczna Optymalizacja Procesu
Poznanie i stosowanie technik prawdziwej parametrycznej optymalizacji procesów.
156 Produkcja i Jakość
Obniżanie kosztów i strat przy użyciu wybranych narzędzi systemowych LEAN TOC KAIZEN KANBAN
Szkolenie ma na celu omówić podstawowe pojęcia stosowane w zarządzaniu oraz techniki planowania.
157 Produkcja i Jakość
Planowanie logistyczne
Zagadnienia zintegrowanego planowania procesów i systemów logistycznych w łańcuchach dostaw.
158 Produkcja i Jakość
Planowanie w strumieniu wartości
Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad efektywnego i skutecznego planowania w przedsiębiorstwie.
159 Produkcja i Jakość
Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji
Poznanie koncepcji, zasad i narzędzi zarządzania produkcją, metod planistycznych.
160 Produkcja i Jakość
161 Produkcja i Jakość
Podstawy zarządzania procesami produkcyjnymi - 5 dni
Poznaj zasady i narzędzia służące zarządzaniu i harmonogramowaniu produkcji.
162 Produkcja i Jakość
Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów
Opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat narzędzi Problem Solving
163 Produkcja i Jakość
164 Produkcja i Jakość
165 Produkcja i Jakość
Przewodzić czyli MOTYWOWAĆ – najważniejsza rola lidera w GEMBA
Warsztat głownie nakierowany jest na praktyczne umiejętności pracy z podwładnymi
166 Produkcja i Jakość
Przywództwo sytuacyjne i wywieranie wpływu w organizacji LEAN
Warsztaty dla brygadzistów, mistrzów i kierowników produkcji
167 Produkcja i Jakość
Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN
Warsztaty dla brygadzistów, mistrzów i kierowników produkcji
168 Produkcja i Jakość
SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn
Szkolenie wprowadzające dla uczestników zespołów SMED.
169 Produkcja i Jakość
SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem
Statistical Process Control - jest to kontrolowanie procesu za pomocą narzędzi statystycznych
170 Produkcja i Jakość
Six Sigma - Black Belt
Przygotowanie do samodzielnego wdrażania projektów Six Sigma na poziomie Black Belt.
171 Produkcja i Jakość
Six Sigma - Green Belt
Przygotowanie do wdrażania i stosowania metodyki DMAIC.
172 Produkcja i Jakość
Six Sigma - Yellow Belt
Poznaj poszczególne fazy metodyki Six Sigma - Yellow Belt.
173 Produkcja i Jakość
Skuteczny lider zespołu produkcyjnego - miękkie i twarde techniki zarządzania
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie roli menadżera zespołu produkcyjnego.
174 Produkcja i Jakość
Sprawozdawczość środowiskowa w przedsiębiorstwie oraz obowiązki związane z funkcjonowaniem bazy KOBiZE
Celem szkolenia jest zapoznanie ze przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska
175 Produkcja i Jakość
Standaryzacja pracy
Standard prezentuje najlepszą i najbardziej bezpieczną metodę pracy.
176 Produkcja i Jakość
Statystyczne Zarządzanie Jakością
Metody statystyczne w zarządzaniu jakością
177 Produkcja i Jakość
Symulacja LEAN OFFICE
Celem szkolenia jest praktyczne wytłumaczenie uczestnikom uwarunkowań Lean Manufacturing
178 Produkcja i Jakość
System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE)
Szkolenie pokazuje jak należy prawidłowo mierzyć wydajność maszyn.
179 Produkcja i Jakość
System szkoleń stanowiskowych wg TWI
Celem warsztatów jest nauczenie się odpowiedniego przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na
180 Produkcja i Jakość
TOC, MUDA, Cykl Deminga - Rentowna Odchudzona Organizacja.
Szkolenie ma za celu omówienie podstawowych pojęć stosowanych w zarządzaniu.
181 Produkcja i Jakość
TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego
Przedmiotem szkolenia jest szukanie wzrostu potencjału produkcyjnego posiadanego parku maszynowego.
182 Produkcja i Jakość
TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania
Celem szkolenia jest praktyczne, warsztatowe zrozumienie narzędzi Total Quality Management
183 Produkcja i Jakość
TWI w praktyce - audyt zdobytych umiejętności
Training Within Industry w praktyce
184 Produkcja i Jakość
Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji
Szkolenie ma nauczyć w jaki sposób przeprowadzić proces rozwiązywania problemów w produkcji.
185 Produkcja i Jakość
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji
Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym.
186 Produkcja i Jakość
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji i magazynu
Kształtowanie umiejętności zarządzania ludźmi.
187 Produkcja i Jakość
Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"
Zostań uczestnikiem gry symulującej pracę w fabryce robotów. Odnajdź się w nowej dla siebie roli.
188 Produkcja i Jakość
189 Produkcja i Jakość
190 Produkcja i Jakość
191 Produkcja i Jakość
192 Produkcja i Jakość
Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych
Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie.
193 Produkcja i Jakość
Zarządzanie kosztami na produkcji
Structural case study z kosztów produkcji oraz kilka wprawek kalkulacyjnych „one page case”.
194 Produkcja i Jakość
Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu
Przedstawienie zakresu i metod analizy kosztów wszystkich działań w procesach utrzymania ruchu.
195 Produkcja i Jakość
Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych
Techniki zarządzania reklamacją w produkcji
196 Produkcja i Jakość
Zarządzanie zespołem produkcyjnym - warsztaty psychologiczne
Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym.
197 Produkcja i Jakość
Zarządzanie zespołem produkcyjnym dla praktyków
Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.
198 Produkcja i Jakość
Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA
Warsztat dla kierowników i menedżerów zarządzających zespołem produkcyjnym.
199 Umiejętności interpersonalne
10 Tricków Negocjatora
Poznaj najskuteczniejsze tricki negocjatora.
200 Umiejętności interpersonalne
201 Umiejętności interpersonalne
Akademia Skutecznego Handlowca
Warsztaty dla sprzedawców, chcących zwiększyć swoją skuteczność
202 Umiejętności interpersonalne
Asertywność w realiach biznesowych
Udoskonalenie swoich umiejętności komunikacyjnych, zachowań asertywnych w praktyce zawodowej.
203 Umiejętności interpersonalne
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem
Szkolenie Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne - Maciek Orłoś uczy najlepszych praktyk
204 Umiejętności interpersonalne
Autorytet i wywieranie wpływu
Dowiedz się jak skutecznie wywierać wpływ na innych ludzi.
205 Umiejętności interpersonalne
206 Umiejętności interpersonalne
Balanced Scorecard – zwiększanie zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Sprawdzone i nowatorskie rozwiązania skuteczna integracja z budżetowaniem i rachunkowością zarządczą
207 Umiejętności interpersonalne
208 Umiejętności interpersonalne
Budowanie relacji lojalnościowych z klientem zagranicznym
Szkolenie skierowane do ludzi odpowiedzialnych za budowanie trwałych relacji z klientem zagranicznym
209 Umiejętności interpersonalne
Business communication in international practice
Komunikacja biznesowa w praktyce międzynarodowej – szkolenie w języku angielskim
210 Umiejętności interpersonalne
211 Umiejętności interpersonalne
212 Umiejętności interpersonalne
Doskonalenie umiejętności menedżerskich - POZIOM ZAAWANSOWANY
Program dedykowany jest dla osób, które posiadają doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
213 Umiejętności interpersonalne
Doskonalenie umiejętności menedżerskich - budowanie i motywowanie zespołów
Dostarczenie narzędzi związanych z tworzeniem efektywnych zespołów i zarządzania nimi.
214 Umiejętności interpersonalne
Efektywne budowanie zespołów – doskonalenie umiejętności menedżerskich
Naucz się rozwijać skuteczny zespół. Maksymalna aktywizacja. Wykłady ograniczone do minimum.
215 Umiejętności interpersonalne
Efektywne przetwarzanie informacji w biznesie
Nowoczesne i skuteczne metody odbierania, przetwarzania i zapamiętywania informacji.
216 Umiejętności interpersonalne
Efektywne techniki sprzedaży
Kompendium wiedzy z zakresu komunikacji, techniki sprzedaży oraz podstaw negocjacji.
217 Umiejętności interpersonalne
Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie
Wiedza oraz umiejętności pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnego procesu obsługi klienta.
218 Umiejętności interpersonalne
219 Umiejętności interpersonalne
Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code
Poznaj zasady savoir-vivre w kontaktach biznesowych. Co ubrać na spotkanie biznesowe?
220 Umiejętności interpersonalne
Excel w księgowości
Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności wykorzystywania programu Excel z pakietu MS Office.
221 Umiejętności interpersonalne
Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów
Zdobycie efektywniejszej umiejętności oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
222 Umiejętności interpersonalne
Gra Projektowa
Praktyczne poznanie procesów związanych z zarządzaniem projektem
223 Umiejętności interpersonalne
Instrukcja obsługi negocjatora
Dowiedz się jak wykorzystywać metodykę NLP, i analizy transakcyjnej w kontekście negocjacji.
224 Umiejętności interpersonalne
Jak negocjować z sieciami marketów
Dowiedz się jak skutecznie negocjować z sieciami marketów.
225 Umiejętności interpersonalne
Jak pokonać kryzys emocjonalny
Co się dzieje w mózgu osoby przeżywającej kryzys i jak sobie z kryzysem poradzić
226 Umiejętności interpersonalne
Jak zaskoczyć rynek i konkurencję, czyli w poszukiwaniu wyróżnika dla produktu
Szkolenie ma na celu pokazanie technik tworzenia przewag konkurencyjnych oraz ich komunikowania.
227 Umiejętności interpersonalne
Kierowanie zespołem pracowniczym
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem.
228 Umiejętności interpersonalne
229 Umiejętności interpersonalne
Kierowanie zespołem pracowniczym – trening kompetencji liderskich
Program dedykowany jest dla osób, które posiadają doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
230 Umiejętności interpersonalne
Kierownicza gra menedżerska - ad augusta per angusta
Symulacyjna gra szkoleniowa dla kierowników, menedżerów, brygadzistów.
231 Umiejętności interpersonalne
232 Umiejętności interpersonalne
Kompetencje interkulturowe we współpracy międzynarodowej
Poszerzenie umiejętności i nabranie pewności na parkiecie międzynarodowym.
233 Umiejętności interpersonalne
Komunikacja i negocjacje z partnerami z Azji
Cel: Wzrost praktycznych umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych uczestników.
234 Umiejętności interpersonalne
235 Umiejętności interpersonalne
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu. Usprawnianie komunikacji, aktualne trendy.
236 Umiejętności interpersonalne
Komunikacja międzykulturowa
Poszerzenie umiejętności i nabranie pewności na parkiecie międzynarodowym.
237 Umiejętności interpersonalne
238 Umiejętności interpersonalne
Komunikacja perswazyjna w biznesie
Na tym treningu poznasz skuteczne metody perswazji.
239 Umiejętności interpersonalne
Komunikacja w zespołach międzynarodowych
Interaktywne podejście do różnic międzykulturowych we współpracy międzynarodowej.
240 Umiejętności interpersonalne
Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych
Rozwijanie kompetencji proaktywności jako umiejętności przejmowania inicjatywy.
241 Umiejętności interpersonalne
Kreatywność w biznesie. Twórcze rozwiązywanie problemów
Celem szkolenia jest uruchomienie zasobów kreatywnego sposobu myślenia i działania.
242 Umiejętności interpersonalne
MOTYWACJA w organizacji LEAN
Jak zmotywować pracowników do stosowania metod ciągłego doskonalenia w pracy
243 Umiejętności interpersonalne
244 Umiejętności interpersonalne
245 Umiejętności interpersonalne
Motywowanie pracowników
Jak skutecznie motywować pracowników
246 Umiejętności interpersonalne
Negocjacje handlowe
Kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego, oparte na zaawansowanych technikach psychologicznych.
247 Umiejętności interpersonalne
Negocjacje międzykulturowe w biznesie
Wiedza o obcych nam standardach kulturowych jest podstawą międzynarodowej współpracy.
248 Umiejętności interpersonalne
Negocjacje w biznesie
Szkolenie ma postać praktycznych ćwiczeń.
249 Umiejętności interpersonalne
250 Umiejętności interpersonalne
Negocjacje zakupowe
Kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego, oparte na zaawansowanych technikach psychologicznych.
251 Umiejętności interpersonalne
Negocjacje zakupowe i umowy handlowe
Seminarium praktyki negocjacyjnej.
252 Umiejętności interpersonalne
253 Umiejętności interpersonalne
Ochrona Informacji Niejawnych
Zagadnienia związane z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
254 Umiejętności interpersonalne
Ochrona danych osobowych - zmiany po 1 stycznia 2016r.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się audytem oraz zabezpieczeniem danych osobowych.
255 Umiejętności interpersonalne
Od różnorodności do efektywnej współpracy
Różnorodność jako klucz do sukcesu
256 Umiejętności interpersonalne
Planowanie Marketingowe. Budowa strategii sprzedaży
Zapoznanie się z kluczowymi aspektami planowania marketingowego.
257 Umiejętności interpersonalne
258 Umiejętności interpersonalne
Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespołem w Project Management
Moduł poświęcony pozytywnemu pełnieniu przywódczej roli przez kierownika projektu.
259 Umiejętności interpersonalne
Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności
Nauka praktycznych możliwości postępowania windykacyjnego.
260 Umiejętności interpersonalne
Presentations techniques and their multicultural aspects
Techniki prowadzenia prezentacji w środkowisku wielokulurowym – szkolenie w języku angielskim
261 Umiejętności interpersonalne
Profesjonalna obsługa klienta
Różni klienci - różne osobowości. Jak szybko i łatwo określić "osobowość klienta".
262 Umiejętności interpersonalne
263 Umiejętności interpersonalne
Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek
Szkolenie dla asystentek i sekretarek. Profesjonalna obsługa biura.
264 Umiejętności interpersonalne
Project Management w logistyce
Wiedza z zakresu Project Management przekazana w oparciu o standardy PMI.
265 Umiejętności interpersonalne
Przewodzić czyli MOTYWOWAĆ – najważniejsza rola lidera w GEMBA
Warsztat głownie nakierowany jest na praktyczne umiejętności pracy z podwładnymi
266 Umiejętności interpersonalne
Przywództwo Autorytet Charyzma - trening zarządzania i wpływania na innych
Samodoskonalenie, proaktywność i silna motywacja wewnętrzna. Trening umiejętności interpersonalnych.
267 Umiejętności interpersonalne
Przywództwo sytuacyjne i wywieranie wpływu w organizacji LEAN
Warsztaty dla brygadzistów, mistrzów i kierowników produkcji
268 Umiejętności interpersonalne
Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN
Warsztaty dla brygadzistów, mistrzów i kierowników produkcji
269 Umiejętności interpersonalne
Próba Ognia - pokonuj bariery, bądź liderem zmian!
Teambuilding: Próba Ognia - chodzenie po rozżarzonym do czerwoności węglu. Nie ma rzeczy nie możlwyc
270 Umiejętności interpersonalne
Psychologia i techniki sprzedaży eksportowej
Praktyczna wiedza z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności eksportowej.
271 Umiejętności interpersonalne
Rozmowa oceniająca z pracownikiem
Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić rozmowę oceniającą z pracownikiem.
272 Umiejętności interpersonalne
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w środowisku biznesowym
Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie
273 Umiejętności interpersonalne
Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole
Trening jest dwudniowym spotkaniem dydaktycznym przeprowadzonym w formie aktywizującej.
274 Umiejętności interpersonalne
Skuteczny lider zespołu produkcyjnego - miękkie i twarde techniki zarządzania
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie roli menadżera zespołu produkcyjnego.
275 Umiejętności interpersonalne
Strategie negocjacyjne i umowy handlowe z pozycji zakupowej
Praktyczna wiedza z zakresu negocjowania umów handlowych.
276 Umiejętności interpersonalne
System szkoleń stanowiskowych wg TWI
Celem warsztatów jest nauczenie się odpowiedniego przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na
277 Umiejętności interpersonalne
Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań
Opanujesz sztukę prezentacji i umiejętność wystąpień publicznych.
278 Umiejętności interpersonalne
279 Umiejętności interpersonalne
Sztuka profesjonalnej obsługi klienta
Zapoznanie ze skutecznymi metodami i narzędziami logistycznego wsparcia procesu obsługi klienta.
280 Umiejętności interpersonalne
Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint
Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem MS PowerPoint.
281 Umiejętności interpersonalne
TWI w praktyce - audyt zdobytych umiejętności
Training Within Industry w praktyce
282 Umiejętności interpersonalne
Team Briefing - skuteczna metoda komunikacji
Metoda komunikacji oparta na słownym przekazie typu "face 2 face".
283 Umiejętności interpersonalne
Teambuilding
Wzbogać swoje szkolenie o Teambuilding!
284 Umiejętności interpersonalne
Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon
Wyposażenie uczestnika w zdolność słownej kreacji oraz profesjonalizm w posługiwaniu się słowem.
285 Umiejętności interpersonalne
286 Umiejętności interpersonalne
Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie
Rozwinięcie umiejętności, przygotowania i prowadzenia szkolenia indywidualnego i grupowego.
287 Umiejętności interpersonalne
Trening efektywności osobistej
Wejdź do grona ludzi świadomych własnych możliwości i odkryj swój potencjał!
288 Umiejętności interpersonalne
Trening ekspresji społecznej - doskonalenie ekspresji i charyzmy w warunkach ekspozycji publicznej
Kopiowanie, analiza i adaptacja praktyczna najefektywniejszych wzorców sztuki ekspozycyjnej.
289 Umiejętności interpersonalne
290 Umiejętności interpersonalne
Trening kontroli stresu zawodowego - szkolenie i zajęcia terenowe
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą nauczyć się kontrolować i panować nad stresem.
291 Umiejętności interpersonalne
Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów
Osiągnij wyznaczone cele wzbudzając w sobie motywację wewnętrzną
292 Umiejętności interpersonalne
Trening technik sprzedaży wiązanej - Warsztat doskonalenia umiejętności
Cel szkolenia: nabycie umiejętności z zakresu najskuteczniejszej formy badania potrzeb klientów.
293 Umiejętności interpersonalne
Trening umiejętności interpersonalnych - komunikacja, autoprezentacja i kreatywność
Najnowsze trendy pracy w zespole. Poprawa efektywności działań zespołu, efekt synergii.
294 Umiejętności interpersonalne
Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji
Nauka praktycznych możliwości postępowania w zakresie reklamacji.
295 Umiejętności interpersonalne
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Kształtowanie umiejętności zarządzania magazynem.
296 Umiejętności interpersonalne
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji
Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym.
297 Umiejętności interpersonalne
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji i magazynu
Kształtowanie umiejętności zarządzania ludźmi.
298 Umiejętności interpersonalne
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do prowadzenia w przyszłości roli kierowniczej.
299 Umiejętności interpersonalne
Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne
Celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji w relacji B2B
300 Umiejętności interpersonalne
301 Umiejętności interpersonalne
Wywieranie wpływu i skuteczna perswazja
Jak wywierać wpływ na ludzi?
302 Umiejętności interpersonalne
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu
Zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie metod i narzędzi stosowanych w cyklu życia projektu.
303 Umiejętności interpersonalne
Zaawansowane negocjacje handlowe z klientem zagranicznym
Kompedium wiedzy i praktyki wpływu negocjacyjnego w kontaktach z klientem zagranicznym
304 Umiejętności interpersonalne
305 Umiejętności interpersonalne
306 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie czasem - zarządzanie stresem - Trening kontroli emocji
Nauka zarządzania własnym czasem i stresem a także własnymi emocjami.
307 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy
Sukces człowieka w życiu nie jest możliwy, jeżeli nie radzi on sobie z organizacją własego czasu.
308 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie klientem wewnętrznym
Dowiedz się jak zoptymalizować współpracę z klientem wewnętrznym w przedsiębiorstwie
309 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI
Nabycie umiejętności wykorzystywania konkretnej dokumentacji i realizacji procedur pracy w projekcie
310 Umiejętności interpersonalne
311 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie przez cele
Zarządzanie przez cele jest coraz częściej pojawiającą się w przedsiębiorstwach metodą organizacji.
312 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Specyfika pracy z zespołem rozproszonym geograficznie..
313 Umiejętności interpersonalne
314 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą nauczyć się kontrolować i panować nad stresem.
315 Umiejętności interpersonalne
316 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie zasobami ludzkimi na poziomie działu
Kształtowanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w ramach podległej jednostki organizacyjnej
317 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie zespołem produkcyjnym - warsztaty psychologiczne
Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym.
318 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie zespołem projektowym
Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznych umiejętności dotyczących zarządzania zespołem.
319 Umiejętności interpersonalne
Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian
Zrozumienie roli komunikowania się w procesie zmian.
320 Umiejętności interpersonalne
Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA
Warsztat dla kierowników i menedżerów zarządzających zespołem produkcyjnym.
321 Umiejętności interpersonalne
Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty
Zapoznaj się ze zmianami w podatku od osób prawnych, mającymi wejść w życie w 2016r.
322 Umiejętności interpersonalne
Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017 - warsztaty prawne
Poznaj zmiany w prawach konsumenta w roku 2016
323 Umiejętności interpersonalne
Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017 - warsztaty prawne i psychologiczne
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności wykorzystywania reklamacji w praktyce zawodowej.
324 HR i kadry
ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników
Zaprezentowanie zasad i narzędzi wspomagających przygotowanie oraz przeprowadzenie sesji AC/DC.
325 HR i kadry
Akademia Asesora
Akademia Asesora - doskonalenie wiedzy do przeprowadzania sesji Assessment i Development Center
326 HR i kadry
Akademia ZZL
Wybierz optymalny pakiet szkoleń. Zadbaj o rozwój osobisty, wybierając odpowiednie szkolenia.
327 HR i kadry
328 HR i kadry
329 HR i kadry
Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel
Jak przekonać przełożonego, że dział zasobów ludzkich wpływa pozytywnie na wynik finansowy firmy.
330 HR i kadry
331 HR i kadry
Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu
Prezentacja i trening najnowocześniejszych technik prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.
332 HR i kadry
333 HR i kadry
334 HR i kadry
HR jako Strategiczny Partner Biznesowy
Szkolenie dedykowane wszystkim osobom, które przygotowują się do pełnienia roli HR Biznes Partnera.
335 HR i kadry
336 HR i kadry
Jak budować systemy wynagrodzeń motywujące do realizacji strategii firmy - narzędzia praktyczne
Uświadomienie, co najbardziej motywuje pracowników a co sprzyja ich demotywacji.
337 HR i kadry
338 HR i kadry
Jak zatrzymać pracowników w firmie? Programy lojalnościowe, zarządzanie talentami
Ukierunkowanie na potrzeby własnych pracowników opiera się na właściwym motywowaniu do pracy.
339 HR i kadry
Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja
Prezentacja i trening najnowocześniejszych technik prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.
340 HR i kadry
Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja
Prezentacja i trening najnowocześniejszych technik prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.
341 HR i kadry
Kompendium Prawa Pracy dla menedżerów, czyli jak zgodnie z literą prawa zatrudniać pracowników
Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami zawierania, wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę.
342 HR i kadry
343 HR i kadry
344 HR i kadry
Mobbing, molestowanie i dyskryminacja w środowisku pracy
Wykształcenie umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na dyskryminację i mobbing.
345 HR i kadry
Motywowanie i ocenianie pracowników - systemy wspierające zarządzanie personelem
Wypracowanie metody efektywnego kierowania zespołem, zwiększającej motywację pracowników.
346 HR i kadry
Motywowanie pracowników
Jak skutecznie motywować pracowników
347 HR i kadry
Narzędzia i techniki redukcji zatrudnienia, czyli jak rozstać się z pracownikiem
Najczęściej występujące problemy związane z procedurami redukcji zatrudnienia.
348 HR i kadry
Negocjacje warunków wynagrodzenia - szkolenie dla pracodawcy
Optymalizacja polityki kadrowo-płacowej.
349 HR i kadry
OUTPLACEMENT - program pomocowy dla zwalnianych pracowników
Program wspomagający proces odchodzenia pracowników z firmy.
350 HR i kadry
Oceny pracownicze oraz udzielanie informacji zwrotnych
Celem realizacji szkolenia jest przygotowanie do przeprowadzenia rozmów oceniających
351 HR i kadry
Ochrona danych osobowych - zmiany po 1 stycznia 2016r.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się audytem oraz zabezpieczeniem danych osobowych.
352 HR i kadry
PRAWO PRACY 2017 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów
Zapoznanie uczestników m.in. z różnorodnymi systemami i rozkładami czasu pracy.
353 HR i kadry
354 HR i kadry
355 HR i kadry
356 HR i kadry
Psychometrica Practitioner - wykorzystanie systemu na potrzeby przedsiębiorstwa
Rozwinięcie umiejętności planowania i przeprowadzania testów psychometrycznych.
357 HR i kadry
Rekrutacja i selekcja, czyli jak pozyskać najlepszych pracowników
Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami stosowanymi w procesie efektywnej rekrutacji.
358 HR i kadry
Rozmowa oceniająca z pracownikiem
Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić rozmowę oceniającą z pracownikiem.
359 HR i kadry
Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem
Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi polityki płac.
360 HR i kadry
Symulacja LEAN OFFICE
Celem szkolenia jest praktyczne wytłumaczenie uczestnikom uwarunkowań Lean Manufacturing
361 HR i kadry
System Okresowych Ocen Pracowniczych
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności pracowników HR w obszarze wdrażania systemu ocen okresowych
362 HR i kadry
System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności pracowników HR w obszarze wdrażania systemu ocen okresowych
363 HR i kadry
System szkoleń stanowiskowych wg TWI
Celem warsztatów jest nauczenie się odpowiedniego przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na
364 HR i kadry
Systemy planowania i budżetowania - warsztat
Budżetowanie to element zarządzania, który łączy planowanie organizacyjne i finansowe.
365 HR i kadry
TWI w praktyce - audyt zdobytych umiejętności
Training Within Industry w praktyce
366 HR i kadry
367 HR i kadry
Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie
Rozwinięcie umiejętności, przygotowania i prowadzenia szkolenia indywidualnego i grupowego.
368 HR i kadry
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami i praktyką gospodarowania środkami ZFŚS.
369 HR i kadry
370 HR i kadry
Zarządzanie karierą pracowników w organizacji - jak wspierać pracowników w rozwoju ich karier zawodowych?
Szkolenie to pokazuje jak przedstawiciele działu HR czy też menedżerowie mogą wspierać pracowników.
371 HR i kadry
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Szkolenie pokazuje w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję.
372 HR i kadry
Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Specyfika pracy z zespołem rozproszonym geograficznie..
373 HR i kadry
Zarządzanie rozwojem pracowników – budżetowanie i ocena efektywności polityki szkoleniowej
Jak efektywnie zarządzać polityką szkoleniową w przedsiębiorstwie.
374 HR i kadry
375 HR i kadry
Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - pokolenie X, Y i Babyboomers
Jak przygotować i wprowadzić strategię zarządzania wiekiem pracowników w przedsiębiorstwie
376 HR i kadry
Zarządzanie zasobami ludzkimi na poziomie działu
Kształtowanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w ramach podległej jednostki organizacyjnej
377 HR i kadry
378 HR i kadry
Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
379 Szkolenia komputerowe
AutoCAD – poziom podstawowy
Poznaj jak projektować przestrzennie w programie AutoCAD.
380 Szkolenia komputerowe
Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel
Jak przekonać przełożonego, że dział zasobów ludzkich wpływa pozytywnie na wynik finansowy firmy.
381 Szkolenia komputerowe
382 Szkolenia komputerowe
Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi przydatnych w codziennej pracy.
383 Szkolenia komputerowe
MS Access - poziom podstawowy
Poznaj zasady budowania baz danych w programie MS Access
384 Szkolenia komputerowe
MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA)
MS Excel - Visual Basic for Applications
385 Szkolenia komputerowe
MS Excel - poziom podstawowy
MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym.
386 Szkolenia komputerowe
MS Excel poziom zaawansowany
Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności wykorzystywania programu Excel z pakietu MS Office.
387 Szkolenia komputerowe
MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą podnieść swoje umiejętności z obsługi MS Excel.
388 Szkolenia komputerowe
MS PowerPoint - tworzenie prezentacji biznesowej
PowerPoint wspomaga tworzenie i przeprowadzenie profesjonalnej prezentacji.
389 Szkolenia komputerowe
MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć
Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? Mu uważamy, że nie.
390 Szkolenia komputerowe
391 Szkolenia komputerowe
MS Word - profesjonalne przygotowanie dokumentów
Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności wykorzystania programu MS Word.
392 Szkolenia komputerowe
Minitab
Opanujesz zasady użytkowania programu MINITAB oraz wybrane zagadnienia analizy danych.
393 Szkolenia komputerowe
Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint
Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem MS PowerPoint.
394 Szkolenia komputerowe
Tabele przestawne MS Excel, czyli jak skrócić czas przygotowania i podnieść efektywność analiz
Zoptymalizowanie czasu przygotowywania i podniesienie efektywności różnego rodzaju analiz.
395 Szkolenia komputerowe
Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany
Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności wykorzystywania programu Excel z pakietu MS Office.
396 Zarządzanie projektami
397 Zarządzanie projektami
398 Zarządzanie projektami
399 Zarządzanie projektami
400 Zarządzanie projektami
401 Zarządzanie projektami
402 Zarządzanie projektami
Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation
Weź udział w akredytowanym szkoleniu i egzaminie z metodyki Prince2 Foundation
403 Zarządzanie projektami
Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner
Weź udział w akredytowanym szkoleniu i egzaminie z metodyki Prince2 Practitioner
404 Zarządzanie projektami
405 Zarządzanie projektami
406 Zarządzanie projektami
407 Zarządzanie projektami
Gra Projektowa
Praktyczne poznanie procesów związanych z zarządzaniem projektem
408 Zarządzanie projektami
409 Zarządzanie projektami
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu. Usprawnianie komunikacji, aktualne trendy.
410 Zarządzanie projektami
411 Zarządzanie projektami
412 Zarządzanie projektami
413 Zarządzanie projektami
414 Zarządzanie projektami
415 Zarządzanie projektami
416 Zarządzanie projektami
417 Zarządzanie projektami
418 Zarządzanie projektami
419 Zarządzanie projektami
420 Zarządzanie projektami
421 Zarządzanie projektami
422 Zarządzanie projektami
423 Zarządzanie projektami
424 Zarządzanie projektami
425 Zarządzanie projektami
MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć
Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? Mu uważamy, że nie.
426 Zarządzanie projektami
427 Zarządzanie projektami
428 Zarządzanie projektami
429 Zarządzanie projektami
Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespołem w Project Management
Moduł poświęcony pozytywnemu pełnieniu przywódczej roli przez kierownika projektu.
430 Zarządzanie projektami
Project Management na poziom IPMA D i C – szkolenie poglądowe
Opanowanie zasad metodyki Project Management
431 Zarządzanie projektami
Symulacja zarządzania projektem - ciągłe studium przypadku Survive Under Fire
Szkolenie umożliwia formalne zaangażowanie uczestnika w przykładowe projekty.
432 Zarządzanie projektami
433 Zarządzanie projektami
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu
Zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie metod i narzędzi stosowanych w cyklu życia projektu.
434 Zarządzanie projektami
435 Zarządzanie projektami
436 Zarządzanie projektami
437 Zarządzanie projektami
438 Zarządzanie
439 Zarządzanie
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
Praktycznych umiejętności audytowania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.
440 Zarządzanie
Autorytet i wywieranie wpływu
Dowiedz się jak skutecznie wywierać wpływ na innych ludzi.
441 Zarządzanie
Balanced Scorecard – zwiększanie zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Sprawdzone i nowatorskie rozwiązania skuteczna integracja z budżetowaniem i rachunkowością zarządczą
442 Zarządzanie
Controlling w logistyce - Controlling operacyjny
Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności za wyniki, przychody, koszty i wydatki.
443 Zarządzanie
444 Zarządzanie
Doskonalenie umiejętności menedżerskich - POZIOM ZAAWANSOWANY
Program dedykowany jest dla osób, które posiadają doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
445 Zarządzanie
Doskonalenie umiejętności menedżerskich - budowanie i motywowanie zespołów
Dostarczenie narzędzi związanych z tworzeniem efektywnych zespołów i zarządzania nimi.
446 Zarządzanie
Jak budować systemy wynagrodzeń motywujące do realizacji strategii firmy - narzędzia praktyczne
Uświadomienie, co najbardziej motywuje pracowników a co sprzyja ich demotywacji.
447 Zarządzanie
Kierowanie zespołem pracowniczym
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem.
448 Zarządzanie
Kierowanie zespołem pracowniczym – trening kompetencji liderskich
Program dedykowany jest dla osób, które posiadają doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
449 Zarządzanie
Kompendium Prawa Pracy dla menedżerów, czyli jak zgodnie z literą prawa zatrudniać pracowników
Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami zawierania, wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę.
450 Zarządzanie
Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw
Nadrzędnym celem szkolenia jest szczegółowe rozpoznanie kosztów procesów logistycznych.
451 Zarządzanie
Lean Manufacturing
Zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do "Lean przedsiębiorstwa".
452 Zarządzanie
Lean SIX SIGMA – champion executive
Six Sigma jest procesem zespołowego rozwiązywania problemów opartym na statystycznej analizie danych
453 Zarządzanie
Motywowanie i ocenianie pracowników - systemy wspierające zarządzanie personelem
Wypracowanie metody efektywnego kierowania zespołem, zwiększającej motywację pracowników.
454 Zarządzanie
Project Management w logistyce
Wiedza z zakresu Project Management przekazana w oparciu o standardy PMI.
455 Zarządzanie
Przywództwo Autorytet Charyzma - trening zarządzania i wpływania na innych
Samodoskonalenie, proaktywność i silna motywacja wewnętrzna. Trening umiejętności interpersonalnych.
456 Zarządzanie
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w środowisku biznesowym
Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie
457 Zarządzanie
Systemy planowania i budżetowania - warsztat
Budżetowanie to element zarządzania, który łączy planowanie organizacyjne i finansowe.
458 Zarządzanie
TOC, MUDA, Cykl Deminga - Rentowna Odchudzona Organizacja.
Szkolenie ma za celu omówienie podstawowych pojęć stosowanych w zarządzaniu.
459 Zarządzanie
TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania
Celem szkolenia jest praktyczne, warsztatowe zrozumienie narzędzi Total Quality Management
460 Zarządzanie
461 Zarządzanie
462 Zarządzanie
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Kształtowanie umiejętności zarządzania magazynem.
463 Zarządzanie
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji
Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym.
464 Zarządzanie
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do prowadzenia w przyszłości roli kierowniczej.
465 Zarządzanie
Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"
Zostań uczestnikiem gry symulującej pracę w fabryce robotów. Odnajdź się w nowej dla siebie roli.
466 Zarządzanie
Wywieranie wpływu i skuteczna perswazja
Jak wywierać wpływ na ludzi?
467 Zarządzanie
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji biznesowej
Wykład interaktywny nt. zagrożeń dla biznesu wynikających z utraty informacji.
468 Zarządzanie
Zarządzanie kosztami - kompendium wiedzy menedżerskiej
Program odzwierciedla logiczne powiązanie najnowszych trendów z zakresu zarządzania kosztami.
469 Zarządzanie
Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - Lean w procesie magazynowym
Praktyczna wiedza dotycząca metod wspomagających zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
470 Zarządzanie
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Określenie kompleksowych założeń logistyki w przedsiębiorstwie.
471 Zarządzanie
Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.
Zarządzanie logistyką łańcucha w warunkach dostosowania do potrzeb klienta.
472 Zarządzanie
Zarządzanie przez cele
Zarządzanie przez cele jest coraz częściej pojawiającą się w przedsiębiorstwach metodą organizacji.
473 Zarządzanie
Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Specyfika pracy z zespołem rozproszonym geograficznie..
474 Zarządzanie
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
Wykład interaktywny nt. przeciwdziałania przestępczości gospodarczej.
475 Zarządzanie
Zarządzanie zasobami ludzkimi na poziomie działu
Kształtowanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w ramach podległej jednostki organizacyjnej
476 Zarządzanie
Zarządzanie zespołem produkcyjnym - warsztaty psychologiczne
Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym.
477 Zarządzanie
Zarządzanie zespołem produkcyjnym dla praktyków
Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.
478 Zarządzanie
Zarządzanie zespołem projektowym
Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznych umiejętności dotyczących zarządzania zespołem.
479 Zarządzanie
Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian
Zrozumienie roli komunikowania się w procesie zmian.
480 Zarządzanie
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Na rynku wygrywają te łańcuchy dostaw, które potrafią się dostosowywać do zmiennych sytuacji.
481 Zarządzanie
Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
482 Prawo
ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Szkolenie dla wszystkich którzy mają jakikolwiek kontakt z towarami niebezpiecznymi (ADR)
483 Prawo
484 Prawo
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2016 r. – problemy praktyczne
Zapraszamy do zapoznania się z problematyką amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych
485 Prawo
Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców.
486 Prawo
Cło i podatek akcyzowy - obrót towarowy we Wspólnocie
Aktualne przepisy wspólnotowe dot. obrotu towarowego między Państwami UE i krajami trzecimi.
487 Prawo
488 Prawo
Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów
Zdobycie efektywniejszej umiejętności oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
489 Prawo
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – najnowsze zmiany
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami.
490 Prawo
Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany
Poznaj najnowsze zmiany i tendencje w gospodarowaniu odpadami w przedsiębiorstwie.
491 Prawo
492 Prawo
493 Prawo
494 Prawo
Mocowanie ładunków
Praktyczne poznanie zasad mocowania ładunków.
495 Prawo
Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie Rozporządzenia REACH
Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia REACH.
496 Prawo
Obrót towarami akcyzowymi w UE
Dowiesz się jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną.
497 Prawo
Ochrona Informacji Niejawnych
Zagadnienia związane z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
498 Prawo
Ochrona danych osobowych - zmiany po 1 stycznia 2016r.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się audytem oraz zabezpieczeniem danych osobowych.
499 Prawo
PRAWO PRACY 2017 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów
Zapoznanie uczestników m.in. z różnorodnymi systemami i rozkładami czasu pracy.
500 Prawo
501 Prawo
Podatek VAT - projektowane zmiany na rok 2016
Omówienie zmian w przepisach dotyczących podatku VAT.
502 Prawo
Podatek VAT dla początkujących
Podstawowe problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w aspekcie
503 Prawo
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016r.
Praktyczne warsztaty poruszające zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych i zmian od 2016r
504 Prawo
505 Prawo
Podatek dochodowy od osób prawnych
Zakres podmiotowy ustawy.
506 Prawo
Podatek dochodowy od osób prawnych w 2016r.
Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z podatiem CIT
507 Prawo
Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarowego w firmach produkcyjnych i handlowych
Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie towarowym w UE i poza UE.
508 Prawo
Podróże służbowe – problemy praktyczne
Zapoznaj się ze zmianami w prawie dotyczącym podróży służbowych.
509 Prawo
Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Prawo celne i podatkowe UE w logistyce międzynarodowej
Zapoznaj się z zasadami obsługi celnej w logistyce międzynarodowej
510 Prawo
511 Prawo
Pozwolenie AEO
Dowiedz się dlaczego warto posiadać certyfikat AEO.
512 Prawo
Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców.
513 Prawo
Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności
Nauka praktycznych możliwości postępowania windykacyjnego.
514 Prawo
Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Szkolenie stanowi możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie celnym.
515 Prawo
516 Prawo
Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Zagadnienia prawa celnego połączone z omówieniem systemu Intrastat. Najnowsze zmiany.
517 Prawo
Prawo zamówień publicznych
Tajniki zamówień publicznych
518 Prawo
Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem reklamacji u przewoźnika i spedytora.
519 Prawo
Reklamacje – prawne aspekty i obsługa trudnego klienta
Nauka praktycznych możliwości postępowania w zakresie reklamacji.
520 Prawo
System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
521 Prawo
System Kontroli Eksportu (ECS)
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o obsłudze systemu ECS.
522 Prawo
Transport i logistyka w handlu międzynarodowym
Cel szkolenia: zaprezentowanie uczestnikom zasad funkcjonowania logistyki w handlu międzynarodowym.
523 Prawo
Umowy handlowe w prawie polskim
Przedstawienie zasad tworzenia i interpretacji umów handlowych.
524 Prawo
Umowy handlowe z pozycji zakupowej
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat prawnych aspektów zawierania umów.
525 Prawo
Umowy w logistyce - przygotowanie, tworzenie i realizacja
Rozpracowanie szeregu zagadnień przygotowania i realizacji umów w logistyce.
526 Prawo
527 Prawo
Warsztaty ochrony informacji niejawnych
Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
528 Prawo
Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty
Nabycie umiejętności skutecznej windykacji należności.
529 Prawo
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami i praktyką gospodarowania środkami ZFŚS.
530 Prawo
531 Prawo
Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty
Zapoznaj się ze zmianami w podatku od osób prawnych, mającymi wejść w życie w 2016r.
532 Prawo
Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017 - warsztaty prawne
Poznaj zmiany w prawach konsumenta w roku 2016
533 Prawo
Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017 - warsztaty prawne i psychologiczne
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności wykorzystywania reklamacji w praktyce zawodowej.
534 Prawo
Zmiany w prawie celnym
Uzyskanie wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawnych w kodeksie celnym.
535 Prawo
Środki trwałe dla niefinansistów
Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami rozliczania nakładów inwestycyjnych.
536 Transport
ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Szkolenie dla wszystkich którzy mają jakikolwiek kontakt z towarami niebezpiecznymi (ADR)
537 Transport
Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców.
538 Transport
Drogowa i morska spedycja międzynarodowa i transport w handlu zagranicznym - dokumenty, reklamacje
Dokumenty i reklamacje związane z transportem i spedycją drogową i morską.
539 Transport
Dystrybucja i planowanie dostaw
Sprawna dystrybucja produktów do klientów jest warunkiem wykonania planu sprzedaży przedsiębiorstwa.
540 Transport
541 Transport
Mocowanie ładunków
Praktyczne poznanie zasad mocowania ładunków.
542 Transport
Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie Rozporządzenia REACH
Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia REACH.
543 Transport
Obrót towarami akcyzowymi w UE
Dowiesz się jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną.
544 Transport
Odpowiedzialność za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia
Zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przejazdów pojazdem nienormatywnym
545 Transport
Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa
Szkolenie skierowane do osób mających wpływ na funkcjonowanie transportu wewnątrz przedsiebiorstwa.
546 Transport
547 Transport
Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarowego w firmach produkcyjnych i handlowych
Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie towarowym w UE i poza UE.
548 Transport
Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Prawo celne i podatkowe UE w logistyce międzynarodowej
Zapoznaj się z zasadami obsługi celnej w logistyce międzynarodowej
549 Transport
550 Transport
Pozwolenie AEO
Dowiedz się dlaczego warto posiadać certyfikat AEO.
551 Transport
Praktyczne aspekty pracy w zawodzie agenta celnego
Praktyczne aspekty pracy w zawodzie agenta celnego
552 Transport
Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z paletami i z zasadami ich obrotu.
553 Transport
Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców.
554 Transport
Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny
Szkolenie stanowi możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie celnym
555 Transport
Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Szkolenie stanowi możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie celnym.
556 Transport
557 Transport
Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Zagadnienia prawa celnego połączone z omówieniem systemu Intrastat. Najnowsze zmiany.
558 Transport
Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski
Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką transportu i spedycji morskiej.
559 Transport
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych dla doradców i kandydatów na doradców ADR
Szkolenie adresowane jest do kandydatów na doradców ds. transportu towarów.
560 Transport
Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem reklamacji u przewoźnika i spedytora.
561 Transport
Skuteczny/efektywny export w epoce globalizacji
Jak globalizacja wpływa na skuteczność exportu
562 Transport
Spedytor w łańcuchu dostaw
Przedstawienie wiedzy oraz zestawu narzędzi niezbędnych, by obsługiwać systemy logistyczne.
563 Transport
System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
564 Transport
Transport i logistyka w handlu międzynarodowym
Cel szkolenia: zaprezentowanie uczestnikom zasad funkcjonowania logistyki w handlu międzynarodowym.
565 Transport
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa
Usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dot. transportu i spedycji
566 Transport
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie
Poznaj specyfikę transportu i spedycji morskiej pod kątem umów, przewozu, reklamacji i nie tylko
567 Transport
Transport kolejowy
Celem szkolenia jest przybliżenie przepisów związanych z transportem kolejowym.
568 Transport
VAT w transporcie
Tajniki podatku VAT w transporcie w UE i poza UE
569 Transport
570 Transport
Zarządzanie flotą samochodową
Szkolenie służy przekazaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania flotą firmową.
571 Marketing i PR
572 Magazyn i zarządzanie zapasami
Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi przydatnych w codziennej pracy.
573 Magazyn i zarządzanie zapasami
Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych
Rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących organizacji funkcjonowania magazynów.
574 Magazyn i zarządzanie zapasami
Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Organizacja i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji.
575 Magazyn i zarządzanie zapasami
Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji
Idealny stan produkcji to taki, w którym wytwarzanie odbywa się przy niewielkich zapasach.
576 Magazyn i zarządzanie zapasami
Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach
Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami.
577 Magazyn i zarządzanie zapasami
Odpowiedzialność za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia
Zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przejazdów pojazdem nienormatywnym
578 Magazyn i zarządzanie zapasami
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel
Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności przeprowadzania kalkulacji magazynowych.
579 Magazyn i zarządzanie zapasami
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej
Celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących zarządzania magazynami.
580 Magazyn i zarządzanie zapasami
Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z paletami i z zasadami ich obrotu.
581 Magazyn i zarządzanie zapasami
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Kształtowanie umiejętności zarządzania magazynem.
582 Magazyn i zarządzanie zapasami
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji.
583 Magazyn i zarządzanie zapasami
Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych
Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie.
584 Magazyn i zarządzanie zapasami
Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - Lean w procesie magazynowym
Praktyczna wiedza dotycząca metod wspomagających zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
585 Magazyn i zarządzanie zapasami
Zarządzanie nowoczesnym magazynem - z elementami gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie
Zapoznanie uczestników z narzędziami optymalizacji pracy magazynów w kontekście czasoprzestrzennym,
586 Magazyn i zarządzanie zapasami
Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie
Zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu obrotem paletowym
587 Magazyn i zarządzanie zapasami
Zarządzanie zapasami
Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy wspomagającej zarządzanie zapasami.
588 Magazyn i zarządzanie zapasami
Zarządzanie zapasami w strumieniu wartości
Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad poprawnego kalkulowania poziomu zapasu w firmie.
589 Akademie
Lean SIX SIGMA – black belt
Organizowanie struktur ciągłej poprawy w organizacji.
590 Akademie
Lean SIX SIGMA – green belt
Przekazanie wiedzy niezbędnej do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green
591 Akademie
Akademia Asesora
Akademia Asesora - doskonalenie wiedzy do przeprowadzania sesji Assessment i Development Center
592 Akademie
Akademia Autoprezentacji i Kreowania wizerunku
Akademia kierowana jest do wszystkich pracujących z ludźmi w środowisku biznesowym
593 Akademie
Akademia Doskonalenia Procesów Produkcyjnych
Kompleksowe wsparcie w zakresie doskonalenia i usprawniania procesów produkcyjnych
594 Akademie
Akademia HR Biznes Partnera
Akademia dedykowana jest wszystkim, którzy przygotowują się do roli HR Biznes Partnera
595 Akademie
Akademia Kadr i Płac
Kompleksowy rozwój w zakresie kadrowo płacowym
596 Akademie
Akademia Kontrolera Jakości
Kompleksowe wsparcie w zakresie planowania jakości
597 Akademie
Akademia LEAN KAIZEN
Kompendium wiedzy na temat narzędzi doskonalenia produkcji LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA
598 Akademie
Akademia Lidera Logistyki
Kompleksowe szkolenia dla szefów i liderów zespołów w obszarze logistyki
599 Akademie
Akademia Lidera Prawa Celnego
Akademia dedykowana wszystkim zainteresowanym kompleksową wiedzą nt. prawa celnego i transportowego
600 Akademie
Akademia Lidera Transportu
Kompleksowe szkolenia dla wszystkich osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie
601 Akademie
Akademia Magazyniera
Kompleksowa wiedza nt. gospodarki magazynowanej, projektowania magazynów i szczupłego zarządzania za
602 Akademie
Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Najlepsze rozwiązania dla liderów zespołów personalnych
603 Akademie
Akademia Obsługi Klienta
Akademia kierowana jest to wszystkich mających styczność z obsługą klienta
604 Akademie
605 Akademie
Akademia Planisty Produkcji
Kompleksowe wsparcie w zakresie planowania produkcji
606 Akademie
Akademia Project Managera
Szkolenia kierowane są do wszystkich, którzy mają styczność z realizacją projektów
607 Akademie
Akademia Skutecznego Managera
Akademia kierowana jest do wszystkich managerów chcących podnosić swoje kompetencje przywódcze
608 Akademie
Akademia Skutecznego Negocjatora
Szkolenia dedykowane są wszystkim, którzy chcą podnieść swoja efektywność w negocjacjach
609 Akademie
Akademia Skutecznego Rekrutera
Kompendium wiedzy na temat rekrutacji i selekcji pracowników
610 Akademie
Akademia Skuteczny Sprzedawca
Szkolenia mają na celu podnieść umiejętności sprzedażowe
611 Akademie
Akademia Szefa Produkcji
Kompedium wiedzy dla szefów i liderów zespołów produkcyjnych
612 Akademie
Akademia Trenera Wewnętrznego
Akademia kierowana jest do osób planujących objęcie posady trenera wewnętrznego
613 Akademie
Akademia Zakupowca i Negocjatora
Kompedium wiedzy na temat technik negocjacji i redukcji kosztów zakupów
614 Akademie
Szkolenia w Bydgoszczy. Progress Project
Szkolenia w Bydgoszczy. Rozwój osobisty, szkolenia dedykowane. Bydgoszcz 2016 r.

 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google