Szukaj w serwisie

Wymagania ISO 45001:2018 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy


Cele szkolenia

 • Poznanie wymagań poszczególnych elementów nowej normy PN-N-18001.
 • Zrozumienie istoty i kierunku zmian w nowoczesnych standardach w zakresie systemów zarządzania ISO.
 • Podniesienie umiejętności dostosowania obecnie funkcjonującego Systemu zarządzania  do wymagań normy PN-N-18001.
 • Zdobycie wiedzy oraz umiejętności zastosowania konkretnych technik i narędzi stosowanych w ramach Systemu zarządzania BiHP.

Do góry

Profil uczestnika

 • kadra zarządzająca,
 • kadra kierownicza wszystkich szczebli,
 • pełnomocnicy ds. Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • auditorzy,
 • specjaliści / eksperci zarządzania BiHP,
 • właściciele procesów,
 • osoby odpowiedzialne za relacje / kontakty z klientami i otoczeniem,
 • osoby odpowiedzialne za standaryzację, doskonalenie i rozwój.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Elementy PN-N-18001 oraz ich wymagania - struktura normy.
 2. PN-N-18001 / OHSAS 18001 Wprowadzenie.
 3. Wymagania projektu normy ISO 45001 - nowe podejście do zarządzania BiHP.
 4. Zakres normy.
 5. Powołania normatywne.
 6. Definicje.
 7. Wymagania dotyczące Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:
 • wymagania ogólne,
 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz polityka bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zaangażowanie najwyższego kierwnictwa,
 • polityka bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współudział pracowników.
 1. Planowanie:
 • wymagania ogólne,
 • wymagania prawne i inne,
 • cele ogólne i szczegółowe,
 • planowanie działań.
 1. Wdrażanie i funkcjonowanie:
 • struktura, odpowiedzialnośc i uprawnienia,
 • zapewnienie zasobów,
 • szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja,
 • komunikowanie się,
 • dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zarządzanie ryzykiem zawodowym,
 • organizowanie prac i dzialań związanych ze znaczącymi zagrożeniami,
 • zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie,
 • zakupy,
 • podwykonawstwo.
 1. Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze
 • monitorowanie,
 • badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • auditowanie,
 • niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze.
 1. Przegląd zarządzania.
 2. Ciągłe doskonalenie.
 3. Zarządzanie zmianą w organizacji - jak przygotować i wdrożyć system zarządzania BiHP w firmie.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google