Szukaj w serwisie

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation


Opis

Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego, który jest jednym z nielicznych ośrodków szkoleniowych w Polsce, który poddał się procesowi akredytacji w APM Group, co daje nam możliwość organizowania akredytowanych szkoleń i egzaminów w zakresie metodyki PRINCE2.

PRINCE2 to najbardziej znana metodyka zarządzania projektami, powszechnie stosowana w administracji rządowej i publicznej w wielu krajach, w tym w Polsce. Coraz częściej jest także stosowana w projektach komercyjnych. Certyfikat PRINCE2 jest potwierdzeniem umiejętności kierowania projektami i uznawany jest na całym świecie.

O metodyce PRINCE2

PRINCE2 jest podejściem do zarządzania projektami opartym o procesy, które w prosty sposób można dopasować do indywidualnych potrzeb organizacji. PRINCE2 jest zalecanym standardem w krajach Unii Europejskiej. Jest metodyką stworzoną specjalnie na potrzeby administracji publicznej. PRINCE2 jest zalecanym standardem, wdrażanym przez wszystkie struktury NATO. PRINCE2 zawiera zbiór najlepszych praktyk, ujęty w kompletny i spójny system procesów, komponentów i technik. Metodyka została stworzona specjalnie na potrzeby administracji publicznej, a następnie dokładnie sprawdzona w działaniu, potwierdzając przez szereg lat swoją wyjątkową przydatność i skuteczność. Dzięki PRINCE2 pracownicy nie muszą mieć ducha przedsiębiorcy, żeby projekty się udawały i przynosiły zamierzone rezultaty. Dobre reguły postępowania znacznie zwiększają szanse każdego projektu na uzyskanie zamierzonych korzyści w określonym budżecie, czasie i jakości.

Metodyka dostarcza zbiór zasad postępowania ujętych w procesy, które zawsze występują w projekcie. Jasno i precyzyjnie wyjaśnia jak projekt uruchomić, przeprowadzić i zakończyć.

Komponenty PRINCE2 - nazywane czasem czynnikami sukcesu projektu, oferują sprawdzone wzorce działania, takie jak zarządzanie ryzykiem, sterowanie zmianami, panowanie nad dokumentacją, itd. Jasny opis ról i odpowiedzialności jest kolejnym elementem, za który PRINCE2 jest ceniony przez kierowników projektów.

Dla członków zespołów oraz dla dostawców spoza organizacji metodyka oferuje kilka niezwykle prostych a jednoczenie skutecznych zasad postępowania. Dzięki nim problemy z niejednoznacznością odejdą w przeszłość.

Certyfikacja w metodyce PRINCE2

Partner Progress Project jest jednym z nielicznych ośrodków szkoleniowych w Polsce, który poddał się procesowi akredytacji w APM Group, co daje nam możliwość organizowania akredytowanych szkoleń i egzaminów w zakresie metodyki PRINCE2.

Co daje międzynarodowy certyfikat PRINCE2

Certyfikaty PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner, poświadczają opanowanie metodyki PRINCE2 w stopniu wystarczającym do brania udziału w projektach jako wykwalifikowany członek zespołu projektowego, lub do prowadzenia projektów.

PRINCE2 Foundation

Certyfikat PRINCE2 Foundation stanowi podstawowy poziom certyfikacji z zakresu metodyki PRINCE2. Jest egzaminem weryfikującym wiedzę merytoryczną z zakresu procesów, komponentów i technik metodyki. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 75 pytań z czterema możliwościami odpowiedziami. Wartością progową, od której egzamin uważa się za zdany jest 38 poprawnych odpowiedzi.

Nieoficjalny wynik egzaminu jest znany w kilkanaście minut po zakończeniu, a na oficjalny wynik trzeba poczekać około dwóch tygodni. Można go zdawać zarówno w języku angielskim jak i polskim.

PRINCE2 Practitioner

Certyfikat PRINCE2 Practitioner poświadcza wiedzę teoretyczną a także dogłębne zrozumienie metodyki PRINCE2 koniecznej do sprawnego wdrożenia i stosowania zasad zarządzania projektami w dowolnym projekcie.

Egzamin ma formę rozbudowanego testu wielokrotnego wyboru opartego na scenariuszu. Egzamin obejmuje zakres wiedzy zawarty w podręczniku Managing Successful Projects in PRINCE2.

W trakcie egzaminu można korzystać z podręcznika. Można go zdawać zarówno w języku angielskim jak i polskim.

Do góry

Profil uczestnika

 • kierownicy projektów,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • szefowie biur projektów,
 • osoby, które chcą poznać zasady i zdobyć praktyczne umiejętności zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami z zastosowaniem metodyki PRINCE2,
 • praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy,
 • poznanie i stosowanie PRINCE2 daje możliwość promowania efektywności działania z nastawieniem na uzyskane wyniki,
 • szkolenie gwarantuje najwyższą  jakość procesu przekazywania wiedzy dzięki akredytacji i ścisłemu procesowi kontroli tego kursu przez APM Group Ltd. w Wielkiej Brytanii, które zarządza metodyką PRINCE2,
 • po ukończeniu   na lepsze zrozumienie i przećwiczenie prezentowanej wiedzy. Dodatkowo przykładowe pytania egzaminacyjne rozwiązywane w trakcie kursu od razu wskazują obszary wymagające szczególnej uwagi,
 • uczestnicy szkolenia będą również potrafili kontrolować projekty realizowane przez innych kierowników projektów, a także zdefiniować sposób realizacji i kontroli projektów realizowanych na potrzeby administracji publicznej,
 • uczestnicy szkolenia dostają bogaty materiał dydaktyczny wraz z tablicami A3 dla lepszego zrozumienia materiału oraz podręcznik PRINCE2, który jest niezbędny do dalszej pracy.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I
 1. Sprawy administracyjne, ochrona i bezpieczeństwo, cele kursu.
 2. Środowisko projektu i Wprowadzenie do PRINCE2 – Podsumowanie ćwiczenia „Co to jest Projekt” – czym są i dlaczego się nie udają?
 3. Elementy sukcesu.
 4. Projekty i wprowadzenie do PRINCE2 a etyka menadżera.
 5. Pryncypia – podsumowanie pracy przed kursem.
 6. Kontrolowany start – Przygotowanie Projektu i produkty tego procesu  
 7. Uzasadnienie Biznesowe.
 8. Organizacja projektu i role.
 9. Role w Komitecie Sterującym – Zarządzanie Strategiczne Projektem i wzmacniające znaczenie Nadzoru Projektu.
 10. Przykładowy egzamin Foundation nr 1.
Dzień II
 1. Quiz Dnia Drugiego.
 2. Inicjowanie projektu i tworzenie szczegółowego DIP.
 3. Temat Plany.
 4. Zarządzanie Końcem Etapu.
 5. Sterowanie Etapem (część 1) rutynowe.
 6. Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
 7. Temat Jakość.
 8. Temat Jakość – Przegląd Jakości.
 9. Przykładowy egzamin Foundation nr 2.
Dzień III
 1. Quiz Dnia Trzeciego.
 2. Temat Zmiana.
 3. Temat Zmiana (Zarządzanie Konfiguracją).
 4. Sterowanie Etapem (część 2) - obsługa zagadnień.
 5. Postępy: konsolidacja/podsumowanie.
 6. Zarządzanie Ryzykiem.
 7. Zamykanie Projektu.
 8. Egzamin Foundation.
 9. Wstępne wyniki, Pożegnanie ze studentami Foundation.
 10. KONIEC SZKOLENIA FOUNDATION.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 18:00   15:10 - 17:00   15:10 - 17:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google