Szukaj w serwisie

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości


Opis

Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej, wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). Zasady współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). Specyficzne wymagania klientów branży motoryzacyjnej (CSR – Customer Specific Requirements). Wymagania standardów, dobre praktyki w światowych firmach, warsztaty- ćwiczenia w grupach.

Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej, wg metodologii APQP wraz z zasadami współpracy Klient – Dostawcy wg wymagań podręcznika PPAP, stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej. Zgodnie z wymaganiami standardu ISO/TS 16949:2009, dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli. Metodologia APQP jest z powodzeniem coraz powszechniej stosowana także w innych branżach.

Do góry

Profil uczestnika

 • szefowie projektów, przedstawiciele klientów, 
 • Pełnomocnicy Zarządu ds. Jakości,
 • szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,
 • konstruktorzy, technolodzy, 
 • pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,
 • audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • nabycie umiejętności sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z nowoczesnymi zasadami wg światowych standardów, 
 • poznanie wymaganych technik i narzędzi,
 • umiejętność właściwej identyfikacji potrzeb i wymagań klienta przy wdrażaniu nowych projektów,
 • poznanie zasad kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów jak usług – zgodnie z zasadami APQP oraz zatwierdzania PPAP,
 • nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,
 • umiejętność przygotowania do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Podstawowe zasady systemu zarządzania produkcją w branży motoryzacyjnej.
 2. Źródła wymagań: normy, specyfikacje, podręczniki IATF, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów - głównych firm motoryzacyjnych).
 3. Ideologia APQP - zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:
 • planowanie projektu,
 • projektowanie wyrobu,
 • projektowanie procesu,
 • projektowanie i produkcja narzędzi,
 • walidacja produktu i procesu,
 • produkcja i sprzężenie zwrotne,
 • listy kontrolne stosowane na poszczególnych etapach APQP.
 1. Typowe techniki, narzędzia i dokumenty:
 • Biznes Plan i kontrakt z klientem,
 • harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy, walidacje APQP i procesów,
 • FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków (dla konstrukcji produktów i procesów produkcyjnych),
 • Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),
 • Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL,
 • MSA - Analiza Systemów Pomiarowych, R&R- analiza powtarzalności i odtwarzalności dla sprzętu pomiarowego i sprawdzianów,
 • wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji,
 • instrukcje pracownicze,
 • Capability Study - badanie zdolności procesów,
 • R@R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,
 • nadzorowanie produkcji seryjnej – reklamacje, techniki 8D, przegląd zwrotów reklamacyjnych i RCA (Root Cause Analysis).
 1. PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:
 • zasady uzgodnień klient-dostawca,
 • typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia – przegląd, omówienie,
 • podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,
 • przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach,
 • wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP, 
 • niektóre specyficzne wymagania wielkich producentów dot. PPAP (CSR),
 • przykładowa procedura zarządzania procesem PPAP,
 • współpraca z dostawcami usług.
 1. Informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach.
 2. Prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców.
 3. Podsumowanie szkolenia.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google