Szukaj w serwisie

Audyt Warstwowy Procesu, czyli LPA w praktyce


Opis

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania Audytu Warstwowego Procesu (Layer Process Audit - LPA) według wymagań IATF, AIAG i CQI-8, mając za cel wzrost stabilności procesu. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera LPA, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania omawianego podejścia. Uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi wiedzę w tym temacie. Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia ciągłego doskonalenia w organizacji, utworzenia zespołu optymalizacji procesów. Szkolenie służy tez wypracowaniu własnego zdania na temat zasadności zastosowania podejścia.

Cele szkolenia:

 • opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat LPA,
 • praktyczne opanowanie metodyki postępowania,
 • nabycie umiejętności organizacji procesu szukania rozwiązań i prawdziwych przyczyn problemów, a nie "gaszenia pożarów",
 • nauka konstruktywnego i systematycznego podejścia do analizy i skutecznej eliminacji problemów procesowych,
 • praktyczne przećwiczenie nabytych umiejętności z wykorzystaniem narzędzi takich jak: instrukcja stanowiskowa standaryzowana (SOP), layout'y, wykresy czasowe, harmonogramowanie, pytania audytowe, check-list'y, PDCA Deminga.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości. 

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • wykorzystanie umiejętności spojrzenia na problemy procesowe,
 • poznanie skutecznych zasad postępowania z procesami organizacji, ich kontroli w różnych warstwach i na różnych poziomach,
 • skuteczne porozumiewanie się z zespołem rozpatrującym problemy i przyczyny źródłowe (Root Causes),
 • podniesienie skuteczności pracowników w działaniach procesowych.

Do góry

Metody szkolenia

 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • prezentacja multimedialna,
 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne,
 • studium przypadku oparte na scenkach filmowych.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Główne narzędzia będące przedmiotem szkolenia/wdrożenia zostały wymienione w celach i korzyściach. Natomiast szczegółowy program, "szyty na miarę", może zostać udostępniony na życzenie klienta.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google