Szukaj w serwisie

Beer Game i Shop Floor Game – efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw


Opis

Beer Game – warsztat symulujący wpływ jakości informacji i komunikacji na możliwość planowania działań podmiotów gospodarczych, określania ich zdolności, jak i zapasów magazynowych. Można powiedzieć, że jest to warsztat, który daje wiele refleksji co do możliwości usprawnienia procesów planistycznych i logistycznych.

Prezentowane są wpływy cykli, taktów, czasów realizacji, częstotliwości transportu na możliwość rozwoju strategii Pull i redukcji modelu Push. Warsztat prowadzony jest w oparciu o dwa rywalizujące łańcuchy – jeden z nich z pewnością wygra rywalizację o uzyskanie najniższego poziomu kosztów. Gra zostanie zrealizowana w dwóch scenariuszach rynkowych – skrajnie innej charakterystyce popytu. Wartościowe refleksje względem własnej pracy są zagwarantowane. 

W ramach warsztatu dyskutowane są również metody analizy wskaźnikowej i procesowej, jak i proponowane są usprawnienie dla Value Stream w SCM. Nacisk położony jest na zrozumienie interakcji zachodzących między planowaniem, transportem, a zarządzaniem poziomem zapasów. Uczestnicy opanowują zasady prowadzenia audytu łańcucha dostaw.

 

Shop Floor Game – w tym warsztacie będzie można zrozumieć zasady planowania i harmonogramowania działań, określania poziomu zapasów, przyjmowania strategii wytwórczej. Trzeba będzie zdecydować, jak obsługiwać zidentyfikowane rodziny produktów. Być może okaże się, że bardziej właściwym będzie produkowanie ich na magazyn, na zamówienie klienta, być może najlepszym podejściem będzie montaż i oparcie się o półprodukty. Najciekawszym jest to, iż uczestnicy podzieleni na cztery rywalizujące firmy otrzymają kompletne dane o rynku, jego charakterystyce - umożliwiające podejmowanie decyzji gwarantujących najlepszy wynik ekonomiczny. Z pewnością po tym warsztacie zrozumienie dostępności zdolności, planowania potrzeb materiałowych, konsekwencji nadmiarowych zakupów, zapasów, opóźnień nabiorą nowego znaczenia. Na rynku oprócz zamówień istnieją również oferty, które dodatkowo różnicują sytuację czterech walczących o najlepszą pozycję zespołów. 

Do góry

Cele szkolenia

Obie gry posiadają długą historię zrealizowanych z sukcesem warsztatów. Uzyskały pozytywne opinie w Polsce i za granicą. Testowane były w zakładach pracy, w szkoleniach otwartych, jak i w całych cyklach edukacyjnych. Edukacja przez warsztat, refleksje, pracę zespołową, jak i pozytywnie rozumianą zabawę jest gwarantowana. 

Do góry

Profil uczestnika

 • podążający za zasadą: „przez warsztat do wiedzy”,
 • uczestnicy procesu planowania i zarządzający łańcuchem dostaw,
 • kierownicy logistyki, planiści,
 • liderzy zmian.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • opanowanie na podstawie symulacji Beer Game zasad sterowania procesami łańcucha dostaw, planowania przepływu materiałów i informacji, sterowania zapasami, transportem i gospodarką magazynową,
 • zrozumienie jakie funkcje można pełnić w łańcuchu dostaw w trakcie transformacji do „Lean przedsiębiorstwa”,
 • opanowanie zasad planowania i harmonogramowania działań, określania poziomu zapasów, przyjmowania strategii wytwórczej (produkcja na zamówienie, montaż, …) na podstawie symulacji Shop Floor Game,
 • zrozumienie zasad użycia audytu ABCD Oliver Wight,
 • poznanie zasad użycia Lean i TOC dla rozwoju procesów logistycznych,
 • przedstawienie zasad przejścia od Push do Pull,
 • nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów logistycznych (identyfikacja siedmiu źródeł strat).

Do góry

Metody szkolenia

 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • w ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec,
 • oparcie szkolenia o krótkie wykłady, ćwiczenia i warsztat wiodący,
 • wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania,
 • większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych. 

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I

 1. Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie warsztatu „beer game” – łańcuch dostaw na drodze do Pull – dwa scenariusze:
  • prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji,
  • zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego („walka” poszczególnych podmiotów),
  • pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha,
  • ponowna symulacja Beer Game mogąca doprowadzić do skrajnie innych wyników niż realizowana za pierwszym razem. Prowadzący zajęcia wprowadza zmiany do zasad sterowania popytem wpływające na uzyskiwane w grze wyniki,
  • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) - prezentacja w kolejnym dniu szkolenia.
Dzień II
 1. Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja:
  • zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym,
  • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
  • zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
  • wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
 2. Warsztat – Shop Floor Game symulacja - planowania i harmonogramowania działań, określania poziomu zapasów, przyjmowania strategii wytwórczej:
  • prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji,
  • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po warsztacie) - prezentacja po przerwie obiadowej.
 3. Prezentacja wyników Shop Floor Game – dyskusja:
  • prezentacja analizy dającej możliwość wyboru właściwej strategii dla indywidualnej rodziny produktów,
  • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
  • zaproponowanie reguł postępowania poszukujących kompromisu między ograniczeniami (zdolności, zapasy), a np. wymaganymi wskaźnikami poziomu obsługi klienta,
  • przeniesienie wniosków z warsztatu na przykłady rozwiązań problemów konkretnych przedsiębiorstw.
 4. Sesja podsumowań:
  • dokonywane jest podsumowanie dwóch warsztatów w uzupełnieniu o refleksje zebrane w trakcie ich trwania – Lessons Learned. Proponowane są dalsze prace dla kontynuowania rozwoju swoich kompetencji. Realizowana jest sesja ocen. 

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google