Szukaj w serwisie

Doskonalenie umiejętności menedżerskich - POZIOM ZAAWANSOWANY


Cele szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi oraz praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z tworzeniem efektywnych zespołów i zarządzania nimi. Budowanie i motywowanie zespołów pracowników to jedne z najbardziej cenionych umiejętności. Uczestnicy nauczą się, jak skutecznie komunikować się z innymi, aby osiągnąć pożądane efekty.

Do góry

Profil uczestnika

Program szkolenia skierowany jest do menedżerów, kierowników, liderów zespołów, a także wszystkich tych, którzy odpowiedzialni są za efektywne budowanie i zarządzanie zespołami pracowniczymi.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane m. in. z:
 • etapami powstawania zespołów,
 • teorią ról, które przybierają poszczególni członkowie zespołu,
 • przepływem informacji w zespole oraz kwestią komunikacji z grupą,
 • źródłem motywacji,
 • technikami motywacji do pracy,
 • metodami delegowania zadań,
 • metodami zarządzaniem zespołem (testy diagnostyczne).

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I – Przegląd sposobów komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Zapoznanie się z koncepcją Ról Zespołowych i nauczenie się zarządzania każdą z ról.

 1. Komunikacja w zespole, czyli co się na nią składa i od kogo zależy:
  • najczęstsze wzorce komunikowania się w zespole,
  • kierunki i treści komunikacji,
  • struktura i przepływ informacji a efektywność podejmowania decyzji,
  • sieci komunikacyjne w zespole.
 2. Efektywność pracy zespołu:
  • analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich, słabe i mocne strony,
  • czynniki warunkujące skuteczność działań zespołowych,
  • prezentacja narzędzi diagnozy skuteczności własnego zespołu pracowniczego,
  • planowanie strategii zmian służących usprawnieniu działań zespołowych.
 3. Konflikt jako przyczyna trudności i niezrozumienia w relacjach z ludźmi:
  • źródła i rodzaje konfliktów,
  • postawy wobec konfliktów a źródła ich rozwiązywania,
  • diagnozowanie sytuacji konfliktowej,
  • przygotowanie i podejmowanie decyzji rozstrzygających,
  • style rozwiązywania konfliktów i sposoby wyrażania niepopularnych opinii i przekonań.
 4. KWESTIONARIUSZ: Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych, czyli sprawdzenie jak „dobry” jestem w komunikacji międzyludzkiej i czy aby na pewno wszyscy mnie dobrze i precyzyjnie rozumieją:
  • w trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość wypełnić Kwestionariusz Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych, dzięki czemu uzyskają informację na temat swoich mocnych i wartych rozwinięcia obszarów związanych z komunikacją interpersonalną oraz umiejętnością motywowania i udzielania informacji zwrotnych podwładnym.
 5. Rama partnerstwa, czyli pierwszy krok do rozwiązywania konfliktów w myśl zasady WIN-WIN, według Dr Dudleya Weeksa, pracującego nad rozwiązywaniem konfliktów w partiach politycznych oraz dużych korporacjach, w ponad 60 krajach.
 6. Konflikty oraz udzielanie informacji zwrotnych – 12 najczęstszych Przeszkód w komunikacji, prowadzących do konfliktu, ujęte w cztery grupy:
  • dawanie rozwiązania,
  • osądy,
  • zaprzeczanie,
  • przesłuchiwanie.
 7. Słuchanie Odzwierciedlające – niezwykle pomocna umiejętność, umożliwiająca odzwierciedlenie uczuć i informacji z zawartości wypowiedzi drugiej osoby w procesie coachingu, motywowania, delegowania zadań, dzięki której, nie tylko rozwija się umiejętność słuchania drugiej strony, ale buduje relację oparta na szacunku i wzajemnym zaufaniu, co pozwala budować trwałe i wartościowe relacje.
 8. Pytania zorientowane na rozwiązanie konfliktu, czyli tzw. Model Zmiany, nazywany podejściem Zorientowanym na Rozwiązanie, opracowany przez Steva de Shazera oraz Insoo Kim Berga, dzięki któremu menedżer jest w stanie tak prowadzić rozmowę z podwładnym, iż ma on wrażenie że jest współautorem rozwiązania i że nic nie jest mu „narzucane z góry”.

Dzień II – Przegląd najczęściej występujących psychologicznych ról, które ludzie odgrywają w zespole. Wypracowanie skutecznych technik zarządzania i coachowania w zależności od odgrywanej przez pracownika nieświadomie roli.

 1. Najlepiej jest „Mówić o sobie” a „nie o innych”, czyli Komunikat „JA”, składający się z trzech części, a zaproponowany przez Dr Thomasa Gordona, dający duże szanse na osiągnięcie następujących rezultatów:
  • umożliwia dokonanie zmiany w zachowaniu drugiej osoby, które uważasz za nieakceptowane,
  • pozwala chronić poczucie własnej wartości osoby, z którą jesteś w konflikcie,
  • kładzie duży nacisk, na jakość relacji między Tobą a tą drugą osobą,
  • umożliwia zrozumieć drugiej stronie, co się między Wami dzieje, oraz pomaga podnieść, jakość jej działań.
 2. Kwestionariusz Moja Rola W Zespole – Kwestionariusz diagnozuje osiem najczęstszych ról i odpowiadających im zachowań w zespole i daje jasne i czytelne wskazówki jak zarządzać konkretnym pracownikiem, w taki sposób, aby minimalizować potencjalne konflikty, wzbudzać motywację i zaangażowanie, oraz budować silny zespół:
  • osiem najczęściej występujących ról zespołowych: Praktyczny organizator, Naturalny lider, Człowiek akcji, Człowiek idei (siewca), Człowiek kontaktów, Sędzia, Człowiek grupy, Perfekcjonista – Typowe cechy, Pozytywne strony, możliwe słabości każdej z wyżej wymienionych ról, oraz techniki zarządzania, niezbędne do budowania silnego i zorientowanego na cel zespołu,
  • diagnoza własnej roli najczęściej odgrywanej w zespole: jej wady i zalety oraz wpływ na podległy personel,
  • wypracowanie skutecznych metod coachingu i zarządzania personelem w zależności od zdiagnozowanej roli, jaką odgrywa konkretna osoba w zespole.
 3. Dyrektywność „serdeczna” i „agresywna” oraz jej wpływ na zachowania i cechy podległego personelu.
 4. Dyrektywność serdeczna:
  • świadomość uczuć i wrażliwość na sygnały emocjonalne płynące od drugiej osoby,
  • analiza mocnych i słabych stron takiej komunikacji.
 5. Dyrektywność agresywna:
  • stosowanie przymusu i silnego nacisku (bezpośredniego lub emocjonalnego) na podwładnego,
  • analiza mocnych i słabych stron takiej komunikacji.
 6. Jak się zachowują prawdziwi Liderzy i Przywódcy, którzy pociągają za sobą masy ludzi, czyli przegląd zachowań z komunikacji niewerbalnej tzw. Mowy Ciała, charakterystycznej dla liderów.
 7. Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość podległego personelu, poddawanemu tego typu wpływowi.
 8. Połączenie zdobytych umiejętności z zakresu osobowości lidera, stylu komunikacji lidera, oraz zachowań niewerbalnych lidera, z poczuciem pewności siebie.
 9. Ćwiczenia, których głównym celem, będzie rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej, cechującej liderów, oraz wzmocnienie poczucia pewności siebie u menedżerów.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google