Szukaj w serwisie

Ja autentyczny lider – warsztaty dla świadomych menedżerów


Opis

Autentyczność, autentyczność w zarządzaniu, autentyczne przywództwo to zdecydowanie jedno z największych wyzwań współczesnych liderów.  Czym jest autentyczność? Autentyczność, to bycie szczerym i prawdziwym. To bycie zgodnym ze sobą – swoimi wartościami i swoim potencjałem. To ujawnianie siebie, urzeczywistnianie swojego JA – odważnie i świadomie. Kim jest autentyczny lider? 

To lider, który jest świadomy w pokazywaniu siebie i w pełnieniu tej roli, ale też buduje autentyczne – a więc szczere i prawdziwe relacje z swoim zespołem, z swoimi pracownikami. Autentyczny lider nie udaje, nie zakłada masek w relacji z swoim zespołem. Autentyczny lider nie boi się porażek, czy niewiedzy, ponieważ traktuje je jak okazje do rozwoju i szukania usprawnień. Autentyczny lider nie tylko wspiera rozwój innych, ale sam dba o swoje stałe doskonalenie. Jest otwarty, podąża za zmianami i zachęca do tego innych. Autentyczny lider docenia, a nie tylko ocenia, swoich ludzi i wspiera rozwój ich potencjału, nie widząc w nich zagrożenia dla swojej pozycji. 

Dziś już wiemy, że autentyczność w zarządzaniu to:

 • podstawa do budowania autorytety,
 • bodziec do budowania większego zaangażowania pracowników w realizację stawianych im celów,
 • przepustka do budowania zaufania w zespole, w organizacji,
 • jedna z podstaw coachingowego podejścia w zarządzaniu,
 • arena do współpracy, kreatywności, uczenia się i innowacji. 

Dlaczego „dziś” autentyczność w roli lidera staje się oczekiwaniem, któremu warto sprostać. Powodów jest kilka:

 • badania pokazują, że takiej postawy w zarządzaniu oczekują i de facto potrzebują tzw. pracownicy wiedzy, czyli największy zasób organizacji. Specjaliści, eksperci – pracownicy świadomi swojej roli w organizacji, poszukują w swoich przełożonych partnerów do rozmowy, źródła inspiracji, a nie szefa sprowadzającego swoją rolę tylko do organizowania pracy i kontroli efektów, 
 • inne badania pokazują z kolei, że przedstawiciele pokolenia Y oraz Z, czyli grupa pracowników „zdobywająca” rynek pracy, również oczekują od swoich przełożonych ujawniania postawy mentora, coacha – partnera do współpracy. Dla tych dwóch grup pokoleniowych postać przełożonego – jego marka, jego potencjał - to często kluczowy determinant decyzji o podjęciu pracy w konkretnym miejscu,  
 • jednocześnie złożoność świata, biznesu, organizacji coraz częściej wymaga od przełożonych umiejętności dzielenia odpowiedzialności, wzmacniania samodzielności u swoich ludzi. Wymaga zaufania pracownikom, że ci wykonają swoją pracę najlepiej jak potrafią,
 • ponadto, doświadczenie w pracy z menedżerami pokazuje, że ilość wyzwań, zmian, stresu jakiego doświadczają współcześni menedżerowie zmusza ich do ciągłego zadawania sobie pytań: „Dlaczego tu jestem?”, „Co chcę osiągnąć?”, „Do czego zmierzam?”, „Jak mam to zrobić?”, „Jak mam przekonać do tego ludzi?” – a są to pytania, na które odpowiada się nie z poziomu swoich umiejętności i wiedzy, ale z poziomu postaw i świadomości swoich potrzeb. A tu „kryje” się autentyczność,
 • praktyka, doświadczenie w pracy z menedżerami ujawniają też, że tradycyjne modele zarządzania oparte przede wszystkim na budowaniu pozycji szefa, oparte na władzy i ścisłym podziale zadań coraz częściej nie sprawdzają się, spotykają się z oporem pracowników, nie przekładają się na efektywność pracy. Coraz więcej menedżerów poszukuje „innego” podejścia w zarządzaniu. Program „Autentyczny Lider” pokazuje to „inne” podejście. 

Dlatego też „dziś” największym wyzwaniem dla menedżerów nie jest rozwój samej wiedzy, czy umiejętności w zakresie zarządzania, ale przede wszystkim rozwój postaw. Program warsztatów „Autentyczny Lider” sięga właśnie do postaw i wartości menedżera. Zachęca, a czasem zmusza do odpowiedzi na pytanie: -„Jakim liderem jestem?” – „A jakim chcę być?” – „A jakiego lidera potrzebuje mój zespół, moja organizacja byśmy razem mogli osiągać stawiane nam cele?” 

Do góry

Profil uczestnika

Dla kogo dedykowany jest ten program? 

 • dla menedżerów doświadczonych w pełnieniu tej roli, ale potrzebujących „uporządkowania” i skonfrontowania wiedzy o sobie, wiedzy o stawianych im oczekiwaniach, czy kierunkach dalszego rozwoju,
 • dla menedżerów, którzy mają chęć, potrzebę i odwagę na gruntowną refleksję nad swoją rolą, ale i nad sobą. Dlaczego? Może dlatego, że czują zmęczenie obowiązkami; może dlatego, że nie czują pełnej satysfakcji z swojej pracy; a może dlatego że widzą potrzebę zwiększenia swojego zaangażowania w pracę i zastanawiają się „jak” to zrobić,
 • dla tych menedżerów, którzy byli już na klasycznych szkoleniach z umiejętności menedżerskich – posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania, budowania zespołu, delegowania czy monitorowania pracy, ale poszukują „świeżego” spojrzenia na swoją pracą, pełnioną rolę. Są otwarci na nowe teorie i inspiracje,
 • dla młodych menedżerów, którzy od niedawna pełnią tę rolę i chcą się do niej świadomie przygotować. Chcą świadomie korzystać z pojawiających się opcji i wyzwań, wyciągać wnioski z pierwszych trudności, czy porażek, ale też świadomie zarządzać swoim rozwojem w perspektywie długookresowej,
 • także dla tych, którzy myślą o rozwoju w kierunku bycia menedżerem, choć na ten moment nim nie są. I z jednej strony chcą sprawdzić na ile, ta droga jest spójna z ich JA. A z drugiej strony chcą do tej drogi się przygotować. 

Do góry

Korzyści dla uczestników

Udział w warsztacie „Autentyczny Lider” to niepowtarzalna okazja, by:

 • w skupieniu przyjrzeć się sobie w roli Lidera - odpowiedzieć sobie na pytania związane z sensem i celem pełnienia tej roli, teraz i w przyszłości,
 • odnieść swoją wizję bycia liderem do wizji bycia „autentycznym liderem” a także wizji, jaką kreuje aktualnie organizacja, w jakiej się pracuje. 

Ten warsztat, to także szansa na to by:

 • zidentyfikować i nazwać swój potencjał jako lidera, 
 • określić wartości, które stoją u podstaw działania, 
 • zastanowić się nad swoim dalszym rozwojem w tej roli, zaplanować działania i kolejne kroki, 
 • zacząć budować świadomą markę – swoją, jako Lidera, 
 • rozwinąć postawy wspierające zaangażowanie pracowników, a także proces przechodzenia przez zmiany,
 • rozpocząć drogę do bycia bardziej autentycznym i prawdziwym w pełnieniu roli Lidera. A może też w pełnieniu innych ról,
 • zapoznać się z teoriami i badaniami, które aktualnie wyznaczają trendy, inspirują w zakresie zarządzania i rozwoju przywództwa.

Do góry

Metody szkolenia

Warsztat prowadzony będzie metodami procesowymi, tak by zachęcać  Uczestników do:

 • refleksji nad swoim funkcjonowaniem, 
 • pracy z przekonaniami, 
 • zmiany perspektywy,
 • eksperymentowania z nowymi umiejętnościami, 
 • świadomego i optymalnego wykorzystania swoich zasobów. 

Podczas zajęć będą dominowały takie metody pracy warsztatowej jak symulacje, dyskusje grupowe, wspólne wypracowywanie rozwiązań, gry bazujące na metaforze, analiza przypadków, ale też wykłady.  

Warto zaznaczyć, że w sposobie prowadzenia jest to warsztat „inny” od tradycyjnych szkoleń. Z racji na temat zajęć uczestnicy pracują przede wszystkim „na sobie”. Pod wpływem ćwiczeń, inspiracji płynących od trenera analizują swój potencjał jako lidera, poszerzają świadomość siebie – swoich potrzeb i wartości, skupiają się na zaplanowaniu zmian, jakie chcą wprowadzić w swoim funkcjonowaniu. 

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Dlaczego jestem liderem?
 • dlaczego chcę być liderem? 
 • dlaczego nim jestem? 
 • co nadaje mojej pracy, jako lidera, sens?
 • a co mnie „kręci” w byciu liderem? 
 1. Wartości w życiu lidera:
 • wartości – czym są i jaką rolę pełnią? 
 • jakie wartości stoją u podstaw mnie – jako lidera?
 • w jaki sposób urzeczywistniam, to co dla mnie ważne, w swoim działaniu? 
 • JA & autentyczność. Czy idziemy w parze?
 • moje WHAT, HOW, WHY  w roli lidera? 
 1. Autentyczny lider, czyli kto? 
 • autentyczny Lider, czyli kto? – prezentacja modelu,
 • być Autentycznym Liderem – czy to możliwe? Czy to dla mnie realne?
 • skąd czerpać odwagę do bycia autentycznym? 
 • dlaczego „dziś” powinienem być autentycznym liderem?  Dlaczego „dziś” organizacja i pracownicy wymagają tego ode mnie? Fakty, badania, teorie i przesłanki, które inspirują i przekonują, że dziś warto iść drogą autentyczności. 
 1. Kim chcę być dla swoich ludzi? 
 • jakim liderem jestem? A kim chcę być?  
 • jakie postawy wobec swojego zespołu przyjmuję? Jakie chcę przyjmować? A jakie są ode mnie wymagane?
 • co „daję” moim pracownikom? Jaką wartość wnoszę w ich życie? 
 • jak buduję motywację i zaangażowanie swoich ludzi? 
 1. Lider w zmianie:
 • jak autentyczny lider może wspierać zmianę i rozwój swojego zespołu, swoich pracowników? 
 • jak radzić sobie z oporem, lękiem przed zmianą u pracowników? 
 • podejście transformacyjne – czym jest? Jak mogę z niego skorzystać,
 • lider w kolorze turkusu. Jak idea turkusowych organizacji może inspirować mnie do bycia Autentycznym Liderem?  
 1. Autorytet & marka lidera:
 • jak buduję swój autorytet? Na czym jest oparty? 
 • a jak burzę swój autorytet?
 • marka lidera – czym jest? Po co i jak ją budować? 
 • moja marka jako szefa. Jaką markę buduję jako lider? 
 • co mówią o mnie ludzie, gdy wychodzę z pokoju? 
 1. Co dalej? Mój osobisty plan działania:
 • jaka będzie moja droga, jako lidera? 
 • co w tej drodze będzie dla mnie wyzwaniem?
 • czego się boję? I czego potrzebuję?
 • na czym będę się opierać, w tej drodze?

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google