Szukaj w serwisie

Jak się odwoływać - odwołania od decyzji wydawanych w transporcie przez polskie i zagraniczne organy kontrolne


Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i  analiza procedury odwoławczej a także procedury sądowej znajdującej zastosowanie w odniesieniu do decyzji Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej i organów celnych.  Niewątpliwym walorem szkolenia będzie też omówienie zawartości merytorycznej tych decyzji oraz orzecznictwa sądowego odnoszącego się do przepisów materialnych regulujących administracyjnie zagadnienie wykonywania przewozów drogowych w naszym kraju.  Analiza przepisów procesowych jak i materialnych dokonana w toku szkolenia zmierzać będzie do wyposażenia uczestników w instrumentarium prawne i umiejętności  skutecznego odwoływania się od decyzji wydawanych wobec przewoźników, w tych przypadkach, w których nałożona kara nie znajduje podstaw w stanie faktycznym a także w sytuacjach błędnej interpretacji przepisów przez kontrolujących. Uczestnicy zostaną także wyposażeni w wiedze dotyczącą praw i obowiązków kontrolowanego tak w toku kontroli drogowej jak i w trakcie kontroli prowadzonej w siedzibach firm.

Poruszone zostanie także zagadnienie najczęściej nakładanych kar przez zagraniczne organy kontrolne na przewoźników polskich i przedstawione metody ograniczania kwoty nałożonych kar. 

Niniejsze szkolenie ma także stać się również platformą wymiany poglądów dla osób, które profesjonalnie redagują odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych przez ITD, Straż Graniczną a także Służbę Celną. 

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest do osób zapewniających obsługę prawną firm wykonujących przewozy drogowe pojazdami ciężarowymi i autobusami. Mile widziane będą wszystkie osoby, które już obecnie zajmują się redagowaniem odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez organy kontrolne, prawnicy zatrudnieni w firmach dysponujących flotą pojazdów ciężarowych lub autobusów ale również kadra zarządzająca i właściciele firm transportowych, dla których codziennością są spotkania z formacjami kontrolnymi.  Szkolenie niniejsze może być też użyteczne dla osób zajmujących się obsługą prawną firm wykonujących przewozy na potrzeby własne. Spotkanie w ramach proponowanego szkolenie może też okazać się niezwykle przydatne dla osób prowadzących obsługę prawną firm spedycyjnych, załadowczych i nadawczych, które obecnie objęte są odpowiedzialnością za naruszenie warunków przewozu drogowego przez przewoźników pracujących na ich rzecz. Szkolenie niniejsze będzie także bardzo przydatne dla osób planujących podjąć działalność w zakresie pisania odwołań i redagowania skarg, np. obecnych inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, którzy planują opuszczenie tej formacji.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Postępowanie administracyjne:
 • kontrola:
  • znaczenie protokołu kontroli,
  • udział kontrolowanego,
  • niepoddanie się kontroli,
  • uprawnienia organów kontrolnych i sposób ich interpretowania na wybranych przykładach.
 • postępowanie:
  • określenie strony,
  • czynny udział strony w postępowaniu,
  • decyzja. 
 • odwołanie:
  • terminy i przywrócenie terminu,
  • uzasadnienie odwołania od decyzji,
  • obowiązki organu odwoławczego w toku rozpatrywania odwołania,
  • decyzja II instancji.
 1. Postępowanie sądowe:
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:
  • terminy i przywrócenie terminu,
  • podstawy skargi,
  • elementy konstytuujące skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • opłaty,
  • pisemne uzasadnienie wyroku.
 • skarga kasacyjna:
  • terminy i przywrócenie terminu,
  • wymogi formalne,
  • opłaty.
 1. Analiza przepisów materialnych i orzecznictwa:
 • odwołania od decyzji wydanych w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym:
  • podmioty objęte odpowiedzialnością,
  • czas pracy,
  • niepobranie danych z tachografu i karty kierowcy,
  • nierejestrowanie aktywności jako naruszenie lp. 6.2.1 załącznika nr 3 do u.t.d.,
  • świadectwa kierowców,
  • przedawnienie karania.
 • odwołania od decyzji wydanych w parciu o ustawę z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym:
  • podmioty objęte odpowiedzialnością,
  • definicja pojazdu nienormatywnego,
  • przyrządy do pomiaru masy całkowitej oraz nacisków osi pojazdów oraz metodologia pomiarów,
  • rola punktu kontrolnego w procesie wyznaczania masy całkowitej oraz nacisków osi.
 • odwołania od decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie materiałów niebezpiecznych:
  • podział odpowiedzialności,
  • najczęstsze przypadki naruszeń.
 • viatoll,
 • kary nakładane za przewóz nielegalnych emigrantów do UK,
 • orzekany przez organy niemieckie przepadek korzyści uzyskanych w nielegalny sposób. 
 1. Pytania i odpowiedzi.
 2. Zakończenie szkolenia.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google