Szukaj w serwisie

Kaizen Advanced


Cele szkolenia

Kaizen poprzez stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy dąży do osiągnięcia następujących celów:

 • skrócenie czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości;
 • dostosowywanie techniczne elementów systemu;
 • tworzenie kryteriów oceny i nagradzania;
 • redukcję kosztów.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane do pracowników wyższej i średniej kadry managerskiej, liderów ciągłego doskonalenia, spec. ds. zapewnienia jakości.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu optymalizacji procesów i funkcjonowania organizacji
 • nabycie umiejętności posługiwania się metodami inicjującymi i wspomagającymi zmiany w organizacji

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I i II

 

 1. Skąd się biorą potrzeby zmian w procesach przedsiębiorstwa? Czy zmieniać znaczy zawsze dużo inwestować? - czyli główne cele funkcjonowania przedsiębiorstwa i czynniki wpływające na ich osiągnięcie.
 2. Fundamenty gemba kaizen:
  • orientacja na Klienta zewnętrznego i wewnętrznego,
  • robotyzacja,
  • praca w małych zespołach,
  • wzrost produktywności,
  • Gemba i zarządzanie,
  • dom gemba,
  • standaryzacja,
  • 5S – dyscyplina w miejscu pracy,
  • Total Productive Maintenance – TPM,
  • Kanban,
  • Just in Time,
  • system sugestii,
  • Marnotrawstwo czyli muda.
 3. Zastosowanie pięciu złotych zasad gemba:
  • kiedy problem (nieprawidłowość) się pojawi, najpierw idź do gemba,
  • obserwuj gembutsu (rzeczywiste przedmioty),
  • podejmij od razu tymczasowe środki zaradcze,
  • znajdź przyczyny problemu,
  • standaryzuj, by zapobiegać ponownemu wystąpieniu problemu.
 4. Lista kontrolna działań kaizen „3MU” (Muda, Muri, Mura).
 5. SMED (Single Minute Exchange of Die) - technika skracania czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń:
  • omówienie kroków w SMED,
  • korzyści wynikające z wdrożenia.
 6. Total Productive Maintenance (TPM) – zero awarii, zero defektów:
  • wprowadzenie do Total Productive Maintenance,
  • wskaźniki efektywności TPM,
  • dobór właściwych wskaźników,
  • raporty efektywności TPM,
  • OEE – wskaźnik wykorzystania maszyn i urządzeń,
  • definicja OEE,
  • straty mające wpływ na jego obniżenie.
 7. Zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją – system Pull, Just In Time:
  • wymagania dla Pull i taktyka Just In Time (logistyka zewnętrzna procesów),
  • zaangażowanie pracowników w procesie przepływu materiałów.
 8. Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi:
  • zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania (narzędzia usprawniające logistykę wewnętrzną procesów).
 9. Rola i zakres odpowiedzialności pracowników Gemba:
  • szef produkcji,
  • liderzy grup,
  • brygadziści,
  • mistrzowie.
 10. Jak zarządzać jakością, kosztami i dostawami w gemba – ćwiczenia praktyczne.
 11. Podsumowanie.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google