Szukaj w serwisie

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji


Opis

Dotrzymać terminów ustalonych z klientem, zdążyć na czas, poradzić sobie z dodatkowymi zleceniami zaburzającymi misternie układany harmonogram produkcji, mieć wszystkie potrzebne materiały i surowce dostępne w magazynie, dostarczyć w odpowiednim czasie i ilości materiały do linii/gniazda produkcyjnego, pracować w spokojnym rytmie i ciszy - to marzenia każdego planisty i managera produkcji. Kanban i system ssący są receptą na dolegliwości, które wynikają podczas długiej drogi realizacji zlecenia klienta. Żeby mógł zostać wdrożony, przedsiębiorstwo musi w przemyślany sposób się do tego się zabrać. Kanban i system ssący jest elementem filozofii Lean Manufacturing, która przyniesie oczekiwane efekty, jeśli wdroży się ją we właściwy sposób pamiętając o wielu istotnych zasadach.

Szkolenie Kanban przygotuje uczestników do samodzielnej próby wdrożenia systemu we własnej organizacji. Pokazuje krok po kroku zasady wdrożenia, ale również przedstawia cały zestaw narzędzi niezbędnych do zastosowania przed jego zastosowaniem.

Cele szkolenia:

 • sprawdź czy w ogóle potrzebny Ci jest Kanban,
 • przeanalizuj proces realizacji zlecenia w Twojej fabryce,
 • przeanalizuj gdzie i dlaczego różnicują się Twoje produkty,
 • zaplanuj wielkość zapasów,
 • naucz się projektować pętle Kanban, obliczać liczbę potrzebnych kart Kanban,
 • naucz się sterować systemem ssącym,
 • zrównoważ poziom produkcji w oparciu o Heijunkę.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane głównie do pracowników działów/komórek:

 • planowania produkcji,
 • nadzoru produkcji,
 • zaopatrzenia,
 • sprzedaży,
 • magazynu.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • uświadomienie sobie mocnych i słabych stron firmy,
 • rozwój umiejętności wyrównywania zapasów,
 • wzrost efektywności pracy z powodu mniejszych stanów magazynowych,
 • umiejętność planowania i poziomowania produkcji,
 • zapoznanie metod i technik radzenia sobie z zapasami w całej organizacji.

Do góry

Metody szkolenia

 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • prezentacja multimedialna,
 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne,
 • studium przypadku.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Filozofia Lean Manufacturing - podstawowe informacje:
 • podstawy LEAN MANUFACTURING: filozofia, historia, korzyści, strategia,
 • 5 ZASAD LEAN - Określenie Wartości, Strumień Wartości, Przepływ, Wyciąganie (PULL) w procesie produkcji, Doskonalenie.
 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa:
 • czy potrzebny nam Kanban? - analiza potrzeb,
 • identyfikacja marnotrawstwa (7 MUDA), czyli ukryte koszty przedsiębiorstwa,
 • pojęcie strumienia wartości, definicje: C/T, L/T, V/A,
 • mapowanie strumienia wartości (Value StramMapping) - jako podstawowe narzędzie do planowania zmian.
 1. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing - niezbędne przed wdrożeniem KANBAN:
 • 5S - systemowe utrzymanie stanowiska pracy; charakterystyka, przykłady z innych firm,
 • standaryzacja pracy - zrozumienie istoty standardów i ich ogromnej roli w organizacji procesów, budowa standardów, przykładowe karty standaryzacji,
 • SMED - skracanie czasu przezbrojenia,
 • TPM,
 • OPF (One Piece Flow) i podstawowe zasady projektowania linii/gniazd wytwórczych w oparciu o Lean.
 1. Zasady funkcjonowania systemu ssącego.
 2. Projektowanie pętli Kanban:
 • czym jest PACEMAKER w procesie produkcyjnym?
 • obliczanie potrzebnej liczby kart Kanban i projektowanie supermarketu.
 1. Ustalenie wielkości zapasów:
 • zasady kalkulacji ilości zapasów - charakterystyka poziomów,
 • kalkulacja ilości sygnałów w pętli Kanban,
 • kalkulacja supermarketów przystanowiskowych.
 1. Butterfly - zasilanie stanowisk:
 • zadania Butterfly oraz korzyści wynikające z wdrożenia,
 • rola operatora,
 • przykładowe trasy.
 1. Heijunka - równoważenie poziomu produkcji:
 • planowanie w strumieniu wartości,
 • heijunka - zasady.
 1. Harmonogram wdrożenia Kanban, analiza problemów na poszczególnych etapach.
 2. Podsumowanie.
 

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google