Szukaj w serwisie

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach


Cele szkolenia

Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami optymalizacji  pracy – przekazanie zasad Lean Management wraz z przykładami i metodami ich osiągania. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności:

 • zidentyfikowania  ścieżki  istniejących przepływów rzeczowych i informacyjnych w gospodarce magazynowej,
 • oceniania analizowanych obszarów pod kątem efektywności, jakości i skuteczności realizowanych prac,
 • wskazywania kierunków możliwych usprawnień krótkoterminowych (organizacyjnych) i długoterminowych (inwestycyjnych) i obniżenia kosztów,
 • oszacować spodziewane nakłady i efekty  związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem usprawnień.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do kierowniczej kadry przedsiębiorstw oraz pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).

Do góry

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • w jaki sposób zorganizować działanie magazynów  aby zoptymalizować procesy i wykorzystanie zasobów,
 • w jaki sposób efektywnie przekazywać informacje i szybko rozwiązywać problem,
 • mapować procesy,
 • określać obszary wymagające usprawnienia,
 • proponować najtrafniejsze rozwiązanie dążące do polepszenia optymalizacji procesów, podwyższenia jakości oraz efektywności wykorzystania dostępnych zasobów (ludzkich i materiałowych).

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do Lean Management - 5 zasad myślenia:
  • prospektywność – przewidywanie, zgłębienie i kształtowanie przyszłych działań,
  • wrażliwość – zrozumienie otoczenia i reagowanie adaptacyjne,
  • globalność – rozważanie efektów całościowych i odwaga wobec złożoności,
  • dynamiczność – wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów,
  • ekonomiczność – eliminacja wszelkiego marnotrawstwa.
 2. Dziesięć zasad pracy w systemie Lean Management:
  • pracy grupowej,
  • odpowiedzialności osobistej,
  • sprzężenia zwrotnego,
  • racji klienta,
  • priorytetu wartości dodanej,
  • standaryzacji,
  • ciągłego ulepszania,
  • natychmiastowej eliminacji przyczyn błędów,
  • przewidywania,
  • stopniowego doskonalenia.
 3. Magazyn jako element systemu logistycznego:
  • definicja magazynu,
  • miejsce magazynu w łańcuchu dostaw,
  • kiedy magazyn jest nowoczesny?
 4. Główne problemy w magazynowaniu:
  • mapowanie procesów,
  • dokumentowanie obrotów magazynowych a projektowanie procesu,
  • identyfikacja najsłabszych ogniw.
 5. Przepływy materiałowe w magazynie:
  • kontrola wejściowa towaru i jakości:
   • zadania kontroli wejściowej,
   • postępowanie przy kontroli wejściowej,
   • rola i waga kontroli wejściowej.
  • składowanie towarów:
   • metoda rozmieszczenia towarów w magazynie,
   • oznaczenia pól magazynowych,
   • analiza ABC/XYZ,
   • transport wewnątrz-magazynowy,
   • kontrola i przegląd zapasów,
   • kompletacja,
   • kontrola na wyjściu towaru i jakości.
 6. Metody i mierniki oceny działalności magazynu:
  • istota i cel oceny,
  • audyt magazynu,
  • mierniki syntetyczne,
  • mierniki analityczne,
  • przykładowe wskaźniki i sposoby wyliczenia.
 7. Optymalizacja pracy magazynu – ćwiczenia – nowoczesne techniki zarządzania procesami – rewelacja czy mit:
  • 5S - organizacja miejsc pracy (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina),
  • 改 – KAI (zmiana) 善 – ZEN (dobry) – Kaizen ciągłe doskonalenie,
  • metody sterowania przepływem materiałów,
  • zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją – Just In Time,
  • Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi,
  • wybór wyposażenia i jego rozlokowanie,
  • czasochłonność procesów a nakłady inwestycyjne i koszty danego rozwiązania,
  • ocena realizowanych procesów,
  • Make or Buy w magazynie.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google