Szukaj w serwisie

Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora


Cele szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiadających za dostawy, eksport lub import towaru, z wykorzystaniem transportu i spedycji.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • umiejętność rozróżniania umowę spedycji od umowy przewozu, będę również wiedzieli czego mają prawo wymagać od spedytora, a czego od przewoźnika,
 • umiejętność prawidłowego zawierania umowy ( w zależności od potrzeby) przewozu lub spedycji
 • znajomość praw i obowiązków wynikających z umów transportowych. 

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice pułapki:
 • dokumenty przewozowe i spedycyjne:
  • zlecenie przewozowe,
  • zlecenie spedycyjne,
 • listy przewozowe:
  • drogowy CMR,
  • kolejowy CIM,
  • konosament morski (B/L).
 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
 2. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:
 • podział / rodzaje ubezpieczeń:
  • OCP (przewoźnika),
  • CARGO (ładunku),
  • OCS (spedytora).
 • specyfika, różnice, pułapki,
 • wyjaśnienie pojęć:
  • wartość ubezpieczenia,
  • suma ubezpieczenia,
  • franszyza integralna,
  • franszyza redukcyjna,
  • udział własny,
 • rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,
 • rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,
 • instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
 • praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.
 1. Przewozy samochodowe:
 • konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):
  • zakres stosowania,
  • pojęcie osoby uprawnionej,
  • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
  • relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
  • reklamacja - jak to robić prawidłowo.
 • Ustawa Prawo Przewozowe (przewozy krajowe):
  • zakres stosowania,
  • pojęcie osoby uprawnionej,
  • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
  • relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
  • reklamacja - jak to robić prawidłowo.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   8:45 - 9:00  
  Zajęcia   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google