Szukaj w serwisie

Lean SIX SIGMA – black belt


Opis

OGÓLNE ZASADY WYBORU DRUGIEGO PROJEKTU DLA BLACK BELT:
 • szacunkowe oszczędności z projektu powinny być powyżej 100k PLN rocznie.
 • problem powinien być widoczny w głównych procesach biznesowych firmy i dotyczyć bezpośrednio klienta zewnętrznego 
 • nie ma rozwiązania na wskazany problem ( jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź)
 
CERTYFIKACJA - Warunki uzyskania certyfikatu LEAN SIX SIGMA Black Belt wydanego przez Progress Project.
 • ukończenie 2 projektów realizowanych w trakcie szkolenia,
 • zdanie egzaminów certyfikujących i obrona projektów,
 • obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje.

 

Do góry

Cele szkolenia

Przekazanie wiedzy niezbędnej do:

 • efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Black Belta, obejmujących między innymi skomplikowane procesy end 2 end, projekty nowych procesów spełniających wymagania Lean Six Sigmy jak i obecnych procesów – standardową metodologią DMAIC,
 • organizowanie struktur ciągłej poprawy w organizacji, wspierania kierownictwa w osiąganiu strategicznych celów, rozwijania świadomości i wiedzy pracowników w obszarach rozwiązywania problemów i stosowania narzędzi Lean Six Sigma.

Przećwiczenie zaawansowanych narzędzi na przykładzie własnych dwóch projektów. 

Do góry

Profil uczestnika

Liderzy zmian, członkowie zespołów LEAN SIX SIGMA oraz osoby odpowiedzialne za usprawnienia procesów, które będą piastować stanowisko na równi z kierownikami średniego i wyższego szczebla aby skutecznie wspierać ich w poprawie ogólnie pojętej jakości.  Black Belci najczęściej prowadzą własne projekty, które wykraczają poza procesy wewnętrzne i wymagają kontaktu z klientami zewnętrznymi i są dedykowani w 100% swojego wymiaru czasu do zadań wspierania i rozwoju zasad ciągłej poprawy w organizacji.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji,
 • umiejętności wspierania całej organizacji w ciągłej poprawie,
 • pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma obejmujących procesy tzw. End 2 End (czyli przechodzące często przez wiele wydziałów i organizacji),
 • wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
 • poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
 • poznanie skutecznych zasad przekazywania wiedzy w organizacji – jak być wewnętrznym trenerem Lean Six Sigma.

Do góry

Metody szkolenia

 • Aktywny wykład.
 • Część warsztatowa.
 • Dyskusja.

Do góry

Program szkolenia

Łącznie: 14 dni:

Pierwszy projekt: 3 dni + 3 dni + 2 dni 

Drugi projekt: 3 dni + 3 dni

Obrona projektu on-line: 1 dzień (plus czas pomiędzy zjazdami na prowadzenie projektu)

Zjazd  #1 – 3 dni
Dzień 1
 1. Przywitanie, rozgrzewka, oczekiwania i obawy.
 2. Wstęp do Six Sigmy:
 • define: Karta Projektu,
 • define: Prezentacja przypisanych projektów w grupie,
 • define: SIPOC,
 • define: Orientacja na klienta, głos klienta.
 1. Przegląd projektów – konsultacje.
Dzień 2
 1. WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego.
 2. Measure: krytyczne mierzalne wskaźniki dla.
 3. Measure:Cztery kroki zbierania danych:
 • definicja operacyjna,
 • źródła i typy danych,
 • analiza systemu pomiarowego (Gage R&R),
 • próbki losowe.
 1. Przegląd projektów – konsultacje.
Dzień 3
 1. WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego.
 2. Measure: Wariacja procesu.
 3. Measure: Miary jakościowe.
 4. Measure: Graficzna prezentacje wyników.
3-4 tygodni pracy własnej nad projektami zgodnie z uzgodnionym planem akcji.
 
Zjazd  #2 – 3 dni
 
Dzień 4
 1. Prezentacja własnych projektów.
 2. WIIFM – powtórka i test z fazy DEFINE - MEASURE.
 3. Analyze: Wprowadzenie.
 4. Analyze: Szukanie głównych przyczyn problemu.
 5. Analyze: Analiza procesu.
 6. Przegląd projektów – konsultacje.
Dzień 5
 1. WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego.
 2. Analyze: Mapowanie procesu.
 3. Analyze: Analiza dodawanej wartości – podstawy LEAN.
 4. Analyze: Analiza czasów w procesie.
 5. Analyze: Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA.
 6. Przegląd projektów – konsultacje.
Dzień 6 
 1. WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego.
 2. Analyze: Weryfikowanie głównych przyczyn.
 3. Analyze: Wnioskowanie statystyczne.
 4. Analyze: Analiza zależności.
 5. Analyze: Design od Experiments.
3-4 tygodni pracy własnej nad projektami zgodnie z uzgodnionym planem akcji 
 
Zjazd  #3 – 2 dni
 
Dzień 7
 1. Prezentacja własnych projektów.
 2. WIIFM – powtórka i test z fazy ANALYZE.
 3. Wstęp do fazy Improve:
 • improve: Generowanie rozwiązań,
 • improve: Oszczędne rozwiązania JIT/5s/Poka Yoke - LEAN.
 1. Przegląd projektów – konsultacje.
Dzień 8
 1. WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego.
 2. Improve: Wybór rozwiązań.
 3. Improve: Plan wdrożenia – zarządzanie projektami.
 4. Control: Dokumentowanie zmian.
 5. Control: Monitorowanie procesu - SPC.
 6. Control: Zamknięcie projektu.
 7. Egzamin certyfikujący.
 8. Feedback.
 9. Przegląd projektów – konsultacje.
Praca własna nad dokończeniem pierwszego projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy przez Internet. 
 
Praca na drugim projekcie.
 
Zjazd  #4 – 3 dni
 
Dzień 9
 1. Wstęp do Lean Six Sigmy w organizacji – zadania Belack Belta.
 2. Define: Zasady pracy grupowej i efektywnej komunikacji.
 3. Define: Definiowanie sytuacji biznesowej.
 4. Define: Szacowanie kosztów i korzyści z projektu.
 5. Przegląd projektów – konsultacje.
Dzień 10
 1. Define: QFD, model Keno.
 2. Define: Harmonogramowanie projektów.
 3. Define: Powtórka z fazy Define.
 4. Measure: Obróbka i prezentacja danych w MiniTab.
 5. Przegląd projektów – konsultacje.
Dzień 11
 1. Measure: Obliczenia statystyczne w MiniTab.
 2. Measure: ANOVA Gage R&R.
 3. Podstawy prowadzenia skutecznych szkoleń Lean Six Sigma.
 4. Przegląd projektów – konsultacje.
 5. Testy z fazy DEFINE MEASURE.
 
3-4 tygodni pracy własnej nad projektami zgodnie z uzgodnionym planem akcji.
 
Zjazd  #5 – 3 dni
 
Dzień 12
 1. Analyze: Wprowadzenie.
 2. Analyze: Analiza hipotez w MiniTab.
 3. Analyze: Design od Experiments – Taguchi i Clasyczny.
 4. Przegląd projektów – konsultacje.
Dzień 13
 1. Improve: Generowanie rozwiązań.
 2. Improve: Zasady kreatywnego myślenia.
 3. Improve: TRIZ.
 4. Improve: Plan wdrożenia – zarządzanie projektami.
 5. Przegląd projektów – konsultacje.
Dzień 14
 1. Control: Dokumentowanie zmian.
 2. Control: Standardy projektowe w organizacji.
 3. Control: Zamknięcie projektu.
 4. Przegląd projektów – konsultacje.
 5. Test z faz ANALYZE, IMPROVE i CONTROL.
 
Praca własna nad dokończeniem pierwszego projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy przez Internet.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3   Dzień 4   Dzień 5   Dzień 6   Dzień 7   Dzień 8   Dzień 9   Dzień 10   Dzień 11   Dzień 12   Dzień 13   Dzień 14  
                                                             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00                                                      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   8:00 - 11:00   8:00 - 11:00   8:00 - 11:00   8:00 - 11:00   8:00 - 11:00   8:00 - 11:00   8:00 - 11:00   8:00 - 11:00   8:00 - 11:00   8:00 - 11:00   8:00 - 11:00   8:00 - 11:00   8:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10                                                      
  Zajęcia   15:10 - 17:00                                                      

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google