Szukaj w serwisie

LEAN SIX SIGMA - Green Belt - IX edycja


Opis

GREEN BELTS (Zielone Pasy) to członkowie zespołu, którzy uczą się przyjętego modelu rozwiązywania problemów, kluczowych narzędzi do wspierania modelu oraz ról i odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się metodyką DMAIC w rozwiązywaniu problemów organizacji. Działają z zespołem, blisko procesu, systematycznie i efektywnie usuwając przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.

Przedmiotem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności stosowania połączonej metodologii Lean Manufacturing oraz Six Sigma w organizacji. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera Lean Six Sigma, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia LSS. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza niezbędna do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt – wykorzystując podejście DMAIC. 

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt. 

Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje na własnym projekcie, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia, na każdej sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i główne obszary do poprawy.

OGÓLNE ZASADY WYBORU PROJEKTU DLA GREEN BELT:

Kiedy rozpoczynasz przygodę z LSS bądź nie możesz dokonać wyboru, bądź masz bogactwo wyboru, bądź nie jesteś pewna/pewien, że projekt, którym się zajmujesz będzie adekwatny do potrzeb, wówczas możesz dokonać wyboru obszaru doskonalenia podczas udziału w pierwszym module szkolenia. W pierwszym module szczegółowo omawiamy funkcjonowanie organizacji/ działu/ obszaru/ produktu/ usługi w firmie, definiujemy obszary istotne z punktu widzenia klienta (CTQ), opracujemy metodę badania efektywności obszaru (VOP) i to w jakim stopniu skutecznie spełniamy wymagania klientów (VOP).

Dla tych uczestników, którzy są już zaangażowani w prace, projekt:

 • powinien dotyczyć istotnego problemu,
 • problem powinien być widoczny w istniejącym procesie, który można obserwować,
 • nie ma rozwiązania na wskazany problem (jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź),
 • szacunkowe oszczędności/koszty związane z problemem powinny być istotne z punktu widzenia organizacji (reguła B>C w czasie zdefiniowanym przez organizację).

CERTYFIKACJA:

Warunki uzyskania certyfikatu SIX SIGMA Green Belt wydanego przez Progress Project:

 • ukończenie projektu realizowanego w trakcie szkolenia i przesłanie pełnej dokumentacji, maksymalnie do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia,
 • szczególnej ocenie podlegać będzie praktyczne zastosowanie metody DMAIC,
 • zdanie egzaminu certyfikującego i obrona projektu,
 • obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje.

Szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Black Belt Certyfikat. 

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma,
 • praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach DMAIC,
 • poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
 • poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji,
 • praktyczność w stosowaniu Lean Six Sigma,
 • wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
 • poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
 • prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,
 • prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,
 • poznanie narzędzi Six Sigma na poziomie pozwalającym na implementację metody w zakładzie,
 • nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu DMAIC,
 • poznanie metod analizy danych i problemów,
 • skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy z Liderami Zmian (Green/Black Belt Six Sigma).

Do góry

Metody szkolenia

 • szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny, tj. Prowadzący dostosowuje poziom szczegółowości oraz rodzaj poruszanych zagadnień zgodnie z poziomem doświadczenia uczestników szkolenia, koncentrując się na praktycznej stronie poruszanych zagadnień,
 • materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case study,
 • po każdej logicznej części teoretycznej jest blok ćwiczeń. Opracowane prezentacje multimedialne będą wzmacniały przekaz wiedzy, wyniki ćwiczeń prezentowane na ekranie umożliwią utrwalenie zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy. 

Do góry

Czas trwania

72 godziny dydaktyczne - 9 dni

Do góry

Program szkolenia

Sesja 1: dzień 1-3

 1. Wstęp do Six Sigmy:
 • istota podejścia Lean Six Sigma,
 • fazy metody Six Sigma DMAIC,
 • struktura LSS w organizacji.
 1. Faza DEFINE:
 • orientacja na klienta, głos klienta (VOC),
 • SIPOC (VOP),
 • Matryca C&E,
 • straty w procesach COPQ,
 • określenie problemu,
 • ludzie – procesy - cele,
 • model procesu 7M,
 • analiza przepływu wartości (TOC),
 • problem statystyczny y=f(x)+ε.
 1. Warsztat DMAIC (1/4 część):
 • ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu.
 1. Faza MEASURE:
 • miary jakości,
 • typy miar,
 • dane i ich zbieranie,
 • plan zbierania danych,
 • obliczanie Sigma Level, 
 • analiza R&R.
 1. Warsztat DMAIC (2/4 część):
 • ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu. 
 1. Faza ANALYZE:
 • statystyka: miary położenia,
 • statystyka: miary zmienności, 
 • narzędzia analizy (podstawowe),
 • analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri,
 • analiza 5Why/5W1H.
 1. Warsztat DMAIC (3/4 część):
 • ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu. 
 1. Faza IMPROVE/CONTROL:
 • zarządzanie projektami - pola sił,
 • delegowanie odpowiedzialności - model RACI,
 • standard działania SOP (5S, Poka-Yoke).
 1. Warsztat DMAIC (4/4 część):
 • ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu. 
 1. Praktyczne opracowanie karty projektowej z wnioskami. 

Sesja 2: dzień 4-6

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 60:40.

 1. DMAIC: Faza DEFINE:
 • karta projektowa,
 • orientacja na klienta, głos klienta – VOC,
 • SIPOC – VOP,
 • miary jakościowe VOC<=>VOP,
 • lista kontrolna fazy Define.
 1. DMAIC: Faza MEASURE:
 • krytyczne miary jakościowe,
 • wariancja procesu,
 • wiarygodność systemu pomiarowego,
 • definiowanie poziomu sigma,
 • graficzna prezentacje wyników,
 • lista kontrolna fazy Measure.
 1. DMAIC: Faza ANALYZE:
 • pogłębiona analiza procesu,
 • skrzynka narzędziowa Problem Solving,
 • mapowanie procesu – VSM, Flow diagram,
 • analiza dodawanej wartości – NVAA/VAA/SVAA,
 • analiza czasów w procesie,
 • analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA,
 • definiowanie głównych przyczyn problemu,
 • analiza zależności – korelacja/regresja,
 • weryfikowanie głównych przyczyn,
 • wnioskowanie statystyczne,
 • planowanie eksperymentów,
 • lista kontrolna fazy Analyse.

Sesja 3: dzień 7-8

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 40:60.

 1. DMAIC: Faza IMPROVE:
 • planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA,
 • generowanie rozwiązań,
 • stosowane praktyki LEAN Tools: JIT/5s/Poka Yoke/OPF,
 • wybór rozwiązań – metoda podejmowania decyzji PDPC,
 • plan wdrożenia - zarządzanie projektami.
 1. Lista kontrolna fazy Improve.DMAIC: Faza CONTROL:
 • dokumentowanie zmian,
 • monitorowanie procesu – SPC,
 • przekazywanie odpowiedzialności,
 • lista kontrolna fazy Control.
 1. Prezentacja projektu.
 2. Test wiedzy.
 3. Podsumowanie szkolenia.

Sesja 4: dzień 9. Obrona pracy - certyfikacja.

 1. Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3   Dzień 4   Dzień 5   Dzień 6   Dzień 7   Dzień 8   Dzień 9  
                                         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00                                  
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google