Szukaj w serwisie

Lider Zmian Kaizen SixSigma Lean ToC


Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy (w oparciu o realizowane ćwiczenia) w zakresie roli menadżera zespołu produkcyjnego (kierownik produkcji, kierownik zmianowy, brygadzista, kierownik zespołu zadaniowego, personel produkcyjny), komunikacji zespołowej, motywacji w realizacji celów, wykorzystywania narzędzi służących do określania i realizacji zadań stojących przed liderem w produkcji. Szkolenie ma na celu opanowanie sztuki pracy zespołu z wykorzystaniem filozofii i narzędzi zawartych w systemach Kaizen/Lean/SixSigma/ToC. Zarządzanie zmianą/projektem z wykorzystaniem metodyki ToC. Ćwiczenia/Warsztat jest również poradnikiem dla osób zajmujących się zarządzaniem zespołem pracowników. Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania i wytrenowaniem umiejętności związanych z budowaniem dobrego zespołu, kierowaniem zespołu przez cele, planowaniem i organizowaniem strategii działania oraz kontrolowaniem i motywowaniem pracowników.

Do góry

Profil uczestnika

 • Kierownik produkcji
 • Kierownik zmianowy
 • Brygadzista
 • Kierownik zespołu zadaniowego
 • Personel produkcyjny
 • Personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją
 • Personel działu utrzymania ruchu
 • Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania
 • Liderzy zmian

Do góry

Korzyści dla uczestników

Wiedza i umiejętności niezbędne do sprawowania funkcji lidera oraz członka zespołu. Osoba która ukończy kurs nabędzie umiejętności wymaganych przy analizowaniu i rozwiązywaniu zadań produkcyjnych, umiejętność motywowania personelu (zespołu) pomiarów procesorów. Nabyta wiedza pozwoli uczestnikowi zarządzać i doskonalić procesy w firmie, z wykorzystaniem narzędzi występujących w podejściu/metodzie Kaizen/ToC/Lean/SixSigma.

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie jest połączeniem wykładów z ćwiczeniami (również elementy studium przypadków). Kurs adresowany jest przede wszystkim do liderów (wraz z podległymi zespołami), osób pełniących obowiązki lidera procesu tzw. "właścicieli procesów", kierowników wszystkich szczebli do pracowników podstawowych włącznie. Procesowe ujecie funkcjonowania zespołu, jest istotnym narzędziem w zakresie poprawy sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właściwie zidentyfikowane i zarządzane procesy w firmie przez liderów oraz ich zespołów w produkcji stanowią podstawę sprawnego systemu zarządzania organizacją. Uczestnicy kursu otrzymują obszerne materiały szkoleniowe.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Zarządzanie grupą.
 2. Definiowanie celów/ zadań dla zespołu wprowadzającego zmianę.
 3. Zarządzanie zmianą/projektem z wykorzystaniem metody ToC.
 4. Narzędzia z obszaru Kaizen SixSigma Lean ToC.
 5. Koła doskonalenia Kaizen – trwały element wykorzystywania potencjału zmian w organizacji.
 6. Ustanawianie celów i zadań dla zespołu pracowniczego.
 7. Komunikacja wewnątrz zespołu produkcyjnego.
 8. Metodyka oceny stopnia realizacji zadań produkcyjnych.
 9. Rola pytań w skutecznej komunikacji.
 10. Ocena podległego zespołu.
 11. Coaching/ Lider jako trener wewnętrzny.
 12. Umiejętność przekazywania wiedzy podczas produkcyjnych szkoleń wewnętrznych.
 13. Motywowanie personelu do realizacji zadań produkcyjnych.
 14. Ustalanie ścieżek rozwoju pracowników.
 15. Przekazywanie trudnych decyzji.
 16. Weryfikacja działań grupy i kontrola zespołu.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google