Szukaj w serwisie

Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie Rozporządzenia REACH


Cele szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia REACH.

Do góry

Profil uczestnika

Producenci, wytwórcy, importerzy, dalsi użytkownicy i dystrybutorzy chemikaliów oraz wyrobów.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Umiejętność oceny w jakim zakresie firma podlega rozporządzeniu REACH i jakie ma z tego tytułu obowiązki.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Ogólna informacja o rozporządzeniu REACH:
  • cel i zakres stosowania przepisów
  • definicje i przepisy ogólne 
  • nowe pojęcia w REACH.
 2. Obowiązek rejestracji substancji:
  • ogólne informacje o obowiązku rejestracji substancji, 
  • kto i kiedy ma obowiązek przedłożenia dokumentacji rejestracyjnej, 
  • substancje uznane za zarejestrowane,
  • informacja o zakresie przedkładanych danych, 
  • przepisy przejściowe dla substancji wprowadzonych i zgłoszonych, 
  • rejestracja wstępna substancji wprowadzonych, 
  • udostępnianie i wymiana informacji.
 3. Informacje o substancjach w łańcuchu dostaw.
 4. Wyroby i substancje w wyrobach:
  • zamierzone uwolnienie substancji z wyrobu, 
  • rejestracja a zgłoszenie substancji w wyrobie, 
  • pozostałe obowiązki wytwórcy wyrobu.
 5. Ograniczenia produkcji, wprowadzania i obrotu dla niektórych substancji i preparatów:
  • proces wprowadzania ograniczeń, 
  • załączniki do rozporządzenia REACH. 
 6. Zezwolenia na wprowadzenie substancji do obrotu:
  • wymóg uzyskania zezwolenia, 
  • procedury udzielania zezwoleń, 
  • zezwolenia w łańcuchu dostaw. 
 7. Założenia dokumentacji rejestracyjnej w zależności od tonażu i właściwości substancji:
  • raport bezpieczeństwa chemicznego, 
  • scenariusze narażenia, 
  • zarządzanie informacją w łańcuchu dostaw, 
  • karta charakterystyki. 
 8. Opłaty i należności.
 9. Europejska Agencja Chemikaliów:
  • skład, kompetencje, zadania i uprawnienia.
 10. Wykaz klasyfikacji i oznakowania.
 11. Egzekwowanie przepisów.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google