Szukaj w serwisie

Obrót towarami akcyzowymi w UE


Opis

Szkolenie adresowane jest do osób, które pragną nabyć oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa akcyzowego. Szkolenie daje możliwość zapoznania się z wprowadzonymi ułatwieniami dla podmiotów gospodarczych i sposobem ich działania. Oferuje ono również bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne. Tym samym szkolenie oprócz funkcji podnoszenia efektywności wykonywanej pracy, dostarczenia nowej wiedzy i rozwijania kompetencji, pozwoli również skutecznie zmotywować pracownika oznacza to zwiększenie znaczenia indywidualizacji kształcenia i wyboru programów spełniających różnorodne oczekiwania zatrudnionych pracowników. 

Zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu pojęć, narzędzi i zasad dotyczących prawa akcyzowego oraz z wymogami dotyczącymi rozliczania stawki akcyzowej. Ponadto, oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość wypełnić deklaracje podatkowe – akcyzowe oraz zapoznać się ze studiami przypadków, które pozwolą im uniknąć najbardziej powszechnych i groźnych błędów z omawianej tematyki. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma szereg wskazówek i zadań do stosowania obowiązujących przypisów z zakresu prawa akcyzowego. 

Do góry

Profil uczestnika

 • osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi, poszukujące wiedzy dotyczącej prawidłowego funkcjonowania zgodnie z wymogami przepisów prawa w przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorcy chcących posiąść wiedzę w zakresie prawa akcyzowego, a zwłaszcza jego praktycznego przełożenia na działalność handlową firmy,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem możliwości prawnych w zakresie podatku akcyzowego, które ze względu na niedostateczną znajomość często nie są wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa omijając wyroby akcyzowe.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa akcyzowego, które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące obrotu tymi wyrobami. Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.

Szkolenie pozwoli uzyskać informacje jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną w obsłudze podatku akcyzowego.

Możliwość uzyskania porad i konsultacji z zakresu zagadnień nie objętych programem seminarium:

 • stawki akcyzy,
 • sposoby wypełniania deklaracji podatkowych - akcyzowych,
 • wymogi dotyczące składu podatkowego jako magazynu,
 • import wyrobów akcyzowych,
 • przywóz na terytorium kraju samochodów osobowych,
 • krajowy podatek konsumpcyjny - akcyza.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład i prezentacja, 
 • dyskusja, 
 • studium przypadku,
Dodatkowo, trener przedstawia praktyczne zastosowanie tematyki omawianej podczas zajęć.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. System podatkowy:
 • akty prawna wspólnotowego i krajowego w zakresie podatku akcyzowego,
 • kompetencje Służby Celnej w zakresie ogólnych zasad obrotu wyrobami akcyzowymi, wynikającymi z ustawy o podatku akcyzowym,
 • zagadnienia z zakresu oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,
 • zasady wykonywania dozoru podatkowego przez administrację celną.
 1. Regulacje w zakresie podatku akcyzowego:
 • wspólnotowy porządek prawny,
 • podstawowe zasady harmonizacji akcyzy,
 • akty prawne regulujące podatek akcyzowy na poziomie krajowym,
 • elementy podatku.
 1. Wyroby akcyzowe:
 • wyroby energetyczne,
 • energia elektryczna,
 • napoje alkoholowe,
 • wyroby tytoniowe,
 • podstawa opodatkowania.
 1. Obowiązki podatnika:
 • rejestracja,
 • deklaracje podatkowe, płatność podatku akcyzowego.
 1. Procedura zawieszonego poboru podatku akcyzowego:
 • procedura oraz warunki stosowania zawieszonego poboru akcyzy,
 • podmioty mogące korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • skład podatkowy,
 • zezwolenie,
 • zarejestrowany odbiorca,
 • zarejestrowany wysyłający,
 • zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • dokument ADT.
 1. Zwolnienia z podatku akcyzowego:
 • ubytki,
 • ze względu na przeznaczenie,
 • sposób dokumentowania,
 • podmiot pośredniczący,
 • podmiot zużywający.
 1. Zagadnienia dodatkowe:
 • zwrot akcyzy,
 • znaki akcyzy,
 • systemy informatyczne.
 

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google