Szukaj w serwisie

Odpowiedzialność za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia


Opis

Nowelizacja kodeksu drogowego, która weszła w życie w październiku 2012 roku, przyniosła całkowicie nową filozofię karania za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia. Pierwszą grupą podmiotów, które tradycyjnie ponoszą odpowiedzialność za sam przejazd bez zezwolenia pojazdem zbyt ciężkim, przekraczającym dopuszczalne wymiary, czy też przekraczającym dopuszczalne dla danej drogi naciski osi są oczywiście przewoźnicy. Obecnie jednak, odpowiedzialność za zlecenie przewozu takim pojazdem przewoźnikowi, który nie posiada odpowiedniego zezwolenia, ponoszą również załadowcy, nadawcy, organizatorzy transportu. Zatem krąg podmiotów, na które można nałożyć karę za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia jest bardzo szeroki. Inspekcja Transportu Drogowego na dużą skalę przystąpiła do egzekwowania nowych przepisów w tym zakresie. Czy kary w tym zakresie są nieuniknione? Szkolenie to wychodzi naprzeciw zainteresowaniu zgłaszanemu głównie przez podmioty biorące udział w czynnościach załadunkowych, tzn. nadawców ładunków i załadowców.

Patronem medialnym szkolenia jest

Do góry

Cele szkolenia

Szkolenie ma dać jego uczestnikom wiedzę, kiedy pojazd staje się nienormatywny i czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przejazd takim pojazdem. Omówione zostanie system zezwoleń i kar za wykonanie przewozu bez zezwolenia. Uczestnicy mają zostać wyposażeni w niezwykle ważne obecnie wiadomości dotyczące zasad odpowiedzialności załadowców, nadawców ale i przewoźników. Najważniejsze jednak będzie jak się wydaje omówienie rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w firmach w celu zabezpieczenia się przed karami nakładanymi na podmioty wykonujące wysyłki wyrobów za pomocą własnych lub najmowanych środków transportu. Szkolenie ma także uczulić uczestników na ewentualność roszczeń zgłaszanych przez przewoźników pod adresem nadawców i  załadowców – roszczenia tego typu mogą się pojawić po nałożeniu kary administracyjnej na przewoźnika. 

Do góry

Profil uczestnika

 • kierownicy magazynów,
 • pracownicy magazynów wykonujący czynności ładunkowe,
 • szefowie i pracownicy komórek zajmujących się wysyłką towarów do klienta,
 • koordynatorzy wysyłek,
 • spedytorzy planujący przewozy,
 • logistycy,
 • specjaliści i kierownicy ds. transportu w firmach produkcyjnych, handlowych, komunalnych      
 • dystrybucyjnych i innych.
 • dyspozytorzy transportu własnego i wynajmowanego,
 • planiści przewozów,
 • nadawcy zlecający wykonanie przewozu,
 • kadra zarządzająca terminali logistycznych,
 • inne zainteresowane osoby.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i unikanie w ten sposób kar ze strony organów kontrolnych,
 • możliwość podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami przewoźników powstałymi wskutek nałożonych na nich kar administracyjnych,
 • uzyskanie bazy teoretycznej do prawidłowego planowania załadunków,
 • uzyskanie możliwości świadomego udziału w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne w zakresie spraw „wagowych”,
 • możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
 • okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami,
 • możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami. 

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Definicja pojazdu nienormatywnego:
  • dopuszczalne wymiary pojazdów,
  • podział dróg ze względu na dopuszczalny nacisk osi,
  • maksymalna rzeczywista masa całkowita pojazdów i zespołów.
 2. Zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym:
  • główne warunki uzyskania,
  • kary za brak zezwolenia,
 3. Rozkład odpowiedzialności za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia:
  • kierowca, 
  • przewoźnik,
  • nadawca, załadowca oraz inne podmioty zaangażowane w czynności związane z przewozem.
 4. Praktyka czynności kontrolnych prowadzonych przez organy powołane do ich przeprowadzania. 
 5. Podstawa ewentualnych roszczeń wobec załadowców ze strony przewoźników.
 6. Omówienie rozwiązań prowadzących do zminimalizowania ryzyka nałożenia kary.
 7. Analiza przykładowych zapisów w umowach z przewoźnikami.
 8. Tematyka naruszania norm dotyczących dopuszczalnej masy pojazdu przez kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
 9. Pytania i wyjaśnienie wątpliwości. 
 10. Zakończenie szkolenia. 

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google