Szukaj w serwisie

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel


Cele szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności przeprowadzania kalkulacji dotyczących przebiegu operacji magazynowych, wielości stref magazynu oraz zapotrzebowania i wykorzystania zasobów w magazynie.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie magazynów (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników w/w działu).

Do góry

Korzyści dla uczestników

Po odbyciu szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności:

 • kalkulacji operacji magazynowych - budowania algorytmu obliczeń i tworzenia narzędzi obliczeniowych (arkuszy kalkulacyjnych),
 • rozmieszczenia towarów w magazynie - analiza rotacji towarów i jej wykorzystanie w praktyce,
 • obliczania potrzebnego wyposażenia w magazynie - budowanie algorytmu i tworzenie narzędzi obliczeniowych,
 • kalkulacji zapotrzebowania na pracę ludzką,
 • poznanie metod kalkulowania wielkości poszczególnych stref w magazynie,
 • wyliczania podstawowych wskaźników używanych do oceny pracy magazynów.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I

 1. Wprowadzenie:
  • czym jest magazyn,
  • funkcje magazynów,
  • rodzaje magazynów,
  • rodzaje procesów magazynowych i ich specyfika,
  • klasyczne zagadnienia kalkulacyjne,
  • stosowane pojęcia.
 2. Algorytm zbierania danych do kalkulacji:
  • wymagane dane,
  • sposób zbierania danych,
  • sposób weryfikacji danych - np. metoda sita,
  • ćwiczenie - weryfikacja przykładowych danych.
 3. Algorytm kalkulacji lokalizacji przestrzennej magazynu:
  • teoria,
  • przykład,
  • ćwiczenie - dostawca, odbiorcy, lokalizacja magazynu?
 4. Algorytm kalkulacji ilości i wielkości stref magazynowych - cz1:
  • strefa przyjęć,
  • strefa składowania - algorytmy doboru regałów,
  • ćwiczenie - strefa składowania.
 5. Algorytm kalkulacji ilości i wielkości stref magazynowych - cz2:
  • strefa kompletacji,
  • strefa wysyłek,
  • strefy pomocnicze,
  • ćwiczenie - strefa wysyłek.
 6. Algorytm doboru kształtu magazynu do działki:
  • I-shape,
  • U-shape,
  • L-shape,
  • ćwiczenie - rozmieszczenie magazynu na przykładowej działce.
 7. Algorytm kalkulacji rozmieszczenia zapasu na magazynie:
  • ABC - teoria,
  • ABC - przykłady,
  • ABC - ćwiczenie na bazie danych.

Dzień II

 1. Algorytm kalkulacji czasów trwania operacji:
  • norma - teoria,
  • struktura normy,
  • procesy zależne od wolumenu,
  • procesy niezależne od wolumenu,
  • metody pomiaru,
  • ćwiczenie - proces szykowania.
 2. Algorytm kalkulacji zatrudnienia:
  • czas cyklu,
  • straty czasowe,
  • wskaźnik bezpieczeństwa,
  • ćwiczenie - planowanie na bazie prognoz.
 3. Algorytm kalkulacji wyposażenia magazynowego:
  • wózki,
  • regały,
  • owijarki,
  • ćwiczenie - kalkulacja wózków.
 4. Algorytm kalkulacji wskaźników magazynowych:
  • koszty stałe,
  • koszty zmienne,
  • produktywność,
  • efektywność,
  • wykorzystanie przestrzeni.
 5. Narzędzia weryfikacji i usprawniania procesów - cz 1:
  • analiza Pareto,
  • analiza Ishikawa,
  • analiza 5why,
  • analiza FMEA,
  • ćwiczenie - analiza FMEA.
 6. Narzędzia weryfikacji i usprawniania procesów - cz 2:
 • mapowanie procesów,
 • identyfikacja 8 strat (podejście Lean),
 • program Kaizen,
 • ćwiczenie - mapa procesu. 

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google