Szukaj w serwisie

Planowane zmiany w transporcie drogowym w oparciu o projekt nowelizacji ustawy w prawodawstwie unijnym i krajowym


Opis

Szkolenie ma przybliżyć jego uczestnikom aktualnie uchwalone jak i projektowane dopiero zmiany w prawodawstwie unijnym i krajowym mające znaczenie dla sektora transportu drogowego. Omówione zostaną więc procedowane obecnie nowelizacje o ogromnym znaczenie, wręcz rewolucyjne dla przewoźników:

 • ustawy o transporcie drogowym,
 • ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • ustawy o czasie pracy kierowców.

Powyższa tematyka omawiana będzie także w kontekście rosnącej liczby postępowań, których wynikiem może być utrata licencji przez przewoźnika. 

Przedstawione zostaną też plany prawodawcy europejskiego, procedującego obecnie tzw. „pakiet drogowy” czyli zbiór przepisów dotyczących głownie socjalnych aspektów pracy kierowców, jak i problematyki delegowania wewnątrz wspólnoty.

Zrelacjonowane zostaną też główne zasady znajdujące zastosowanie przy mocowaniu ładunków, wcielone w życie na mocy rozporządzenia krajowego regulującego tą tematykę oraz nowe postanowienia rozporządzenia regulującego tryb składania reklamacji w transporcie. 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, która pozwoli w sposób profesjonalny prowadzić działalność transportową, spedycyjną i planistyczną. Udział w spotkaniu ma dać jego uczestnikom szanse dostosowania praktyki działania firm, do zmieniającego się otoczenia prawnego, jak i dać podstawę budowania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku. Celem szkolenia jest też wyposażenia słuchaczy w wiedzę teoretyczną, pozwalającą na unikanie kar nakładanych tak przez polskie jak i europejskie organy kontrolne oraz wskazanie tych sytuacji, które mogą skutkować wszczęciem postępowania zmierzającego do cofnięcia uprawnień transportowych.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest do wszystkich uczestników rynku transportowego. Zapraszamy więc właścicieli firm transportowych i spedycyjnych jak i osoby zarządzające takimi przedsiębiorstwami na wszystkich szczeblach zarządzania. Szkolenie będzie również niezwykle przydatne dla osób zajmujących się transportem i logistyką w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Adresatami szkolenia są też pracujący na stanowiskach wykonawczych spedytorzy jak i planiści transportu. Ma ono także znaczenie dla osób zarządzających projektami w sektorze transportu, jako wskazujące bariery rozwojowe branży w najbliższych latach. Jego przydatność trudno też kwestionować w odniesieniu do prawników pracujących na co dzień z firmami branży TSL – których także serdecznie zapraszamy.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Nowe regulacje:
 • wskazanie zmian procedowanych i prawdopodobnych terminów ich wejścia w życie:
  • ustawa o transporcie drogowym,
  • ustawa Prawo o ruchu drogowym,
  • ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych,
  • ustawa o czasie pracy kierowców
  • unijny „pakiet drogowy”. 
 1. Wskazanie nowych regulacji , które weszły w życie:
 • rozporządzenie w sprawie sposobu przewozu ładunków,
 • zmiana rozporządzenia w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.
 1. Projektowana zmiana ustawy o transporcie drogowym:
 • nowy rozkład odpowiedzialności,
 • kary, których dotychczas nie było,
 • jak nie stracić licencji - czyli analiza niebezpieczeństw i zasad wszczynania postępowań w tym zakresie.
 1. Projektowana zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym w kontekście przejazdów pojazdami nienormatywnymi:
 • nowe przepisy materialne,
 • szczególne wymogi przy przewozie kontenerów,
 • proponowane zasady karania i podmioty nimi objęte (nadawcy, załadowcy, odbiorcy),
 • jak nie stracić licencji – czyli omówienie tych sytuacji, które mogą skutkować wszczęciem postępowania zmierzającego do utraty uprawnień.
 1. Projektowana zmiana ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych:
 • nowy taryfikator kar zawierający wartości punktowe,
 • przewóz materiałów niebezpiecznych a ryzyko utraty licencji.
 1. Projektowana zmiana ustawy o czasie pracy kierowców:
 • nowe uregulowania i ich porównanie ze stanem obecnym,
 • czy wzrosną koszty pracy?
 1. Omówienie głównych założeń tzw. „unijnego pakietu drogowego”.
 2. Mocowanie ładunków:
 • główne postanowienia nowej regulacji i sposoby mocowania omówione w rozporządzeniu,
 • pasy mocujące – wymagania,
 • dopuszczalność innych, niż wskazane w rozporządzeniu metod mocowania ładunków.
 1. Nowe zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Pytania.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google