Szukaj w serwisie

Planowanie logistyczne


Opis

Podejmowanie decyzji wpływających na realizację działań logistycznych oraz efekty działalności przedsiębiorstwa, to podstawowa czynność każdego specjalisty, kierownika i menedżera. Logistycy mają świadomość, że jest to najtrudniejsza funkcja, gdyż polega doświadczeniu projektowania bliższej i dalszej przyszłości. W procesie planowania logistycznego i przepływu materiałów w pełnym łańcuchu dostaw, należy powiązać wiele obszarów planowania składających się na uporządkowane decyzje zaopatrzenia, magazynowania, zarządzania zapasami, obsługi logistycznej produkcji, dystrybucji na docelowy rynek oraz podporządkować decyzje planistyczne celom obsługi klienta, wielkości sprzedaży i wartości budżetów. Zintegrowane planowanie logistyczne ma zawsze charakter systemowy, a np. planowanie zaopatrzenia wymaga analizy wpływu na poziom zapasów, wymagania transportowe, czy przyjęcia i stany magazynowe. W trakcie szkolenia wykorzystywane są zarówno metody planowania operacyjnego jak i planowania kosztów oraz budżetowania. Ponadto omawiane są zagadnienia kontroli opracowanych planów i systemów informacji logistycznych wspomagających procesy planowania. Opracowanie zintegrowanych planów wymaga wiedzy z obszarów zapasów, magazynowania, transportu, produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji, aby kompleksowo spojrzeć na wzajemnie powiązane decyzje planistyczne, ocenić ich realność i konsekwencje oraz łączne oddziaływanie na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
 

Patronem medialnym szkolenia jest

Do góry

Cele szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie metod, technik i zasad planowania. Prezentowany w trakcie szkolenia warsztat narzędziowy planowania logistycznego w poszczególnych obszarach planowania przepływu materiałów – zakupów i zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, logistyki produkcji, transportu i dystrybucji - obejmuje metody planowania, procedury i techniki planistyczne oraz algorytmy i zależności obliczeniowe. Podstawą przedstawienia zasad planowania są analizy praktycznych przypadków zastosowania oraz przykłady obliczeń i ćwiczenia rachunkowe.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie z zakresu planowania logistycznego jest kierowane do:

 • specjalistów-planistów i kierowników działów planowania logistycznego,
 • kierowników i specjalistów logistyki,
 • menedżerów i kierowników operacyjnych,
 • specjalistów i kierowników łańcuchów dostaw,
 • specjalistów, planistów i kierowników poszczególnych obszarów logistyki przedsiębiorstwa – zajmujących się:
  • zakupami i zaopatrzeniem,
  • zapasami,
  • logistyką produkcji i przepływem materiałów,
  • magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
  • transportem i spedycją,
  • sprzedażą i dystrybucją,
  • controllingiem operacyjnym w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do planowania w logistyce:
  • obszar planowania logistyki - część składowa zarządzania w przedsiębiorstwie,
  • horyzont planowania w przedsiębiorstwie i w logistyce - planowanie długo - i krótkoterminowe (operatywne),
  • cykl i okres planowania,
  • procedura i organizacja planowania.
 2. Planowanie potrzeb w sieciach i łańcuchach dostaw:
  • kolejność analizy i planowania w sieci dostaw,
  • algorytm planowania i projektowania sieci dostaw,
  • wyznaczanie lokalizacji węzłów w sieci dostaw,
  • planowanie potrzeb w sieci dystrybucji,
  • planowanie potrzeb w sieci zaopatrzenia i kooperacji produkcji,
  • planowanie położenia geograficznego centrum dystrybucji,
  • analiza uwarunkowań magazynowania,
  • planowanie przestrzeni i powierzchni magazynowania,
  • planowanie obsługi transportowej i operacyjnej w procesie magazynowania,
  • planowanie zatrudnienia w centrum dystrybucji,
  • planowanie potrzeb przewozowych i liczby środków transportu dla dostaw i wysyłek centrum dystrybucji.
 3. Planowanie przepływu materiałów:
  • otoczenie przepływu materiałów w przedsiębiorstwie, zakres i proces planowania przepływu materiałów,
  • cykl dostawy i punkt rozdzielający w planowaniu przepływu materiałów,
  • struktura wyrobu, marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu,
  • planowanie potrzeb materiałowych,
  • planowanie zakupów i dostaw w procesie zaopatrzenia materiałowego,
  • proces kwalifikacji dostawcy,
  • planowanie zapasów i zaopatrzenia.
 4. Planowanie produkcji:
  • uwarunkowania planowania produkcji w przedsiębiorstwie,
  • planowanie sprzedaży i produkcji (Plan S&OP),
  • planowanie produkcji - plan główny,
  • planowanie zapotrzebowania na zasoby przedsiębiorstwa,
  • zarządzanie popytem,
  • główny harmonogram produkcji,
  • normatywy planowania produkcji - wielkość partii produkcyjnej,
  • wstępne planowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego,
  • planowanie zadań i obciążeń produkcyjnych - harmonogram produkcji,
  • bilansowanie zadań produkcyjnych ze zdolnością produkcyjną,
  • sterowanie produkcją.
 5. Planowanie kosztów logistyki - budżetowanie:
  • podstawy planowania i zakres kosztów logistyki,
  • ewidencja i analiza kosztów,
  • rachunek kosztów logistyki i kalkulacja kosztów,
  • budżetowanie w logistyce.
 6. Analiza wyników wykonania planu:
  • ocena wykonania planu,
  • mierniki operacyjne wykonania planu,
  • pomiar, śledzenie, sterowanie i metody poprawy produktywności.
 7. Systemy informacyjne planowania w logistyce:
  • organizacja danych i informacji logistycznych,
  • zintegrowany system informacyjny logistyki przedsiębiorstwa (na bazie systemu klasy ERP),
  • informacje na poziomie planowania strategicznego, taktycznego i operacyjnego logistyki.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google