Szukaj w serwisie

Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarowego w firmach produkcyjnych i handlowych


Opis

Celem seminarium jest przedstawienie regulacji co do sposobu opodatkowania transakcji obrotu towarami z perspektywy polskich przepisów podatkowych (zarówno w zakresie obrotu towarowego pomiędzy Polska a krajami UE, jak i poza obszar UE). Podczas seminarium zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady i studia przypadku w zakresie transgranicznego obrotu towarowego i związane z nimi problemy podatkowe (w szczególności w zakresie podatku VAT). W ramach szkolenia zostanie zaprezentowana zarówno praktyka biznesowa, jak i bieżąca linia orzeczniczo-interpretacyjna prezentowana w tym zakresie przez polskie sądy i organy podatkowe.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie towarowym w UE i poza UE.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • kadrę zarządzającą
 • dyrektorów finansowych
 • dyrektorów działów prawnych
 • pracowników działów podatkowych, księgowych i prawnych

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy z zakresu przepisów podatkowych, 
 • adaptacja do zmian w prawie podatkowym, 
 • zdobycie wiedzy na temat możliwości implementacji optymalnych form rozliczeń dla prowadzonej działalności,
 • nabycie umiejętności prawidłowej analizy wystawianych oraz przyjmowanych faktur,
 • poszerzenie kompetencji związanych z kontrolą faktur w obrocie towarowym,
 • zdobycie wiedzy niezbędnej do samodzielnego rozwiązywania problemów w przedmiocie skomplikowanych transakcji towarowych,
 • zdobycie wiedzy w celu identyfikacji ryzyk podatkowych,
 • pozyskanie wiedzy z zakresu obowiązków sprawozdawczych wobec organów podatkowych.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Informacje wprowadzające:
 • podstawowe regulacje dotyczące transakcji towarowych,
 • dokumenty w obrocie towarowym, obowiązki dokumentacyjne.
 1. Zagadnienia dotyczące podatku VAT:
 • polskie regulacje dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WNT i WDT) - (warunki stosowania stawki 0% dla WDT, dokumentowanie, treść faktury i innych dokumentów, moment powstania obowiązku podatkowego i zaliczki, reklamacje i zwroty, kradzieże i zniszczenia towarów, koszty transportu),
 • prace na towarach i przerwanie transportu a WNT / WDT,
 • przesunięcia własnych towarów do / z Polski,
 • eksport i import towarów  - warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, treść faktury i innych dokumentów, eksport pośredni vs. eksport bezpośredni, moment powstania obowiązku podatkowego i zaliczki, sprzedaż/zakup towarów znajdujących się w magazynie w innym kraju UE, reklamacje i zwroty, koszty transportu),
 • transakcje łańcuchowe w logistyce dostaw,
 • transakcje trójstronne rozliczane w ramach procedury uproszczonej,
 • magazyn konsygnacyjny,
 • sprzedaż wysyłkowa,
 • transport towarów w obrocie międzynarodowym (transport na terenie Unii Europejskiej, transport poza i z obszaru wspólnoty,
 • specjalne regulacje dotyczące dostawy towarów z montażem,
 • przeniesienie obowiązku podatkowego na nabywcę – zastosowanie mechanizmu reverse chargé w obrocie towarowym,
 • obrót towarami z Polską a tzw. stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów VAT,
 • przeniesienie obowiązku podatkowego na nabywcę – zastosowanie mechanizmu reverse chargé,
 • wpływ warunków INCOTERMS na moment powstania obowiązku podatkowego,
 • treść faktury dokumentującej obrót towarami (faktury korygujące, noty korygujące, faktury zbiorcze),
 • informacja podsumowująca VAT-UE,
 • najważniejsze implementowane i planowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w kontekście obrotu towarowego,
 • konsekwencje karnoskarbowe związane z brakiem rejestracji, brakiem deklaracji/odpowiedniej dokumentacji i okresy przedawnienia.
 1. Zagadnienia dotyczące podatków dochodowych:
 • zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w której stroną jest Polska,
 • straty towarowe jako koszty podatkowe,
 • podatek źródłowy a obrót towarami,
 • dokumentacja cen transferowych przy obrocie towarowym,
 • regulacje BESP a obrót towarowy.
 1. Obowiązek składania informacji statystycznych – INTRASTAT (informacje wprowadzające).

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google