Szukaj w serwisie

Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych


Opis

Szkolenie adresowane jest do osób, które pragną nabyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu obsługi celnej. Ponadto, na szkoleniu skorzystają zwłaszcza przedsiębiorcy zainteresowani obniżeniem kosztów związanych z prowadzeniem działalności na rynkach międzynarodowych. Szkolenie oferuje także bogaty oraz dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne. Tym samym oprócz funkcji podnoszenia efektywności wykonywanej pracy, dostarczenia nowej wiedzy i rozwijania kompetencji, pozwoli ono również skutecznie zmotywować pracownika. Na szkoleniu skorzystają także osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesu transportowo-logistycznego związanego z eksportem lub importem towarów, poszukujące skutecznych rozwiązań usprawniających proces obsługi celnej.

Zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu pojęć, narzędzi i zasad dotyczących podstaw funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej oraz z wymogami dotyczącymi stosowania zgłoszenia celnego. Ponadto, oprócz wiedzy teoretycznej, uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość wypełnić wybrane dokumenty biorące udział w wymianie towarowej z zagranicą oraz zapoznać się ze studiami przypadków, z omawianej tematyki, które pozwolą im uniknąć najbardziej powszechnych i często kosztownych błędów. Uczestnicy otrzymają również szereg wskazówek i zadań oraz przydatne materiały szkoleniowe. 

Do góry

Profil uczestnika

 • osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z logistyką międzynarodową, poszukujące wiedzy dotyczącej obsługi celnej przedsiębiorstwa, jak również wiedzy przyczyniającej się do obniżenia związanych z tym kosztów,
 • przedsiębiorcy chcący posiąść swoją wiedzę w zakresie prawa celnego, a zwłaszcza jego praktycznego przełożenia na działalność handlową firmy,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem możliwości prawnych w zakresie wspólnotowego kodeksu celnego, które ze względu na niedostateczną znajomość nie są często wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa,
 • osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesu transportowo-logistycznego związanego z eksportem lub importem towarów, poszukujące skutecznych rozwiązań usprawniających proces obsługi celnej, jak również przyczynić się do obniżenia związanych z tym kosztów,
 • przedsiębiorcy chcący usystematyzować i uaktualnić swoją wiedzę w zakresie prawa celnego, a zwłaszcza jego praktycznego przełożenia na działalność handlową firmy.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • wiedza z zakresu podstawowych, obowiązujących przepisów prawa celnego oraz zastosowania wprowadzonych ułatwień, które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące międzynarodowej wymiany towarów,
 • wiedza z zakresu obslugi celnej,
 • wiedza i rozwinięcie kompetencji  z zakresu pojęć, narzędzi i zasad dotyczących podstaw funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej oraz z wymogami dotyczącymi stosowania zgłoszenia celnego. 

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład i prezentacja, 
 • dyskusja, 
 • studium przypadku,
W każdej z metod dodatkowo zastosowano praktyczne zastosowania opisywanej tematyki podczas zajęć z grupą.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I - Podstawy funkcjonowania  obsługi celnej wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem zmian od 1 maja 2016r.
 1. Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej:
 • źródła polityki celnej i prawa celnego,
 • unia celna,
 • kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej.
 1. Podstawy stosowania prawa celnego:
 • podstawy prawne przywozu/wywozu towarów z terenu Unii Europejskiej,
 • procedury celne - zwykłe i specjalne.
 1. Elektroniczne zgłoszenia celne:
 • CELINA,
 • ECS,
 • NCTS.
 1. Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą:
 • SAD,
 • faktura,
 • list przewozowy,
 • pozostałe.
 1. Zgłoszenie celne:
 • formy zgłoszeń celnych,
 • właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych.
 1. Podatki w przywozie i wywozie towarów na/z UE:
 • VAT,
 • akcyza.
 1. Elementy kalkulacyjne:
 • pochodzenie towarów,
 • wartość celna,
 • taryfa celna.
 1. Postępowanie celne:
 • przedstawicielstwo w sprawach celnych,
 • kontrola towarów,
 • postępowanie administracyjne.
 1. Ograniczenia w obrocie towarowym zagranicą.
Dzień II - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych (Optymalizacja procesów celnych na potrzeby podmiotów gospodarczych).
 1. AEO - instytucja upoważnionego przedsiębiorcy:
 • co daje status upoważnionego podmiotu gospodarczego?
 • uzyskanie pozwolenia,
 • przypadki cofnięcia statusu upoważnionego podmiotu,
 • praktyczne korzyści i ułatwienia wynikające z uzyskania statusu AEO,
 • wymogi i zakres kontroli przeprowadzanej przez Organy Celne w przypadku starania się o status.
 1. Procedury uproszczone, czyli w jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
 • podstawy prawne uproszczeń celnych,
 • procedury uproszczone, czyli jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
 • podstawy prawne uproszczeń celnych,
 • na jakie procedury celne możemy uzyskać pozwolenie i jak to zrobić?
 • formy uproszczonych zgłoszeń celnych,
 • wymagane dokumenty (zabezpieczenie),
 • pozwolenie - co zawiera, przypadki, w których pozwolenie nie zostanie udzielone lub cofnięte,
 • czego nie można odprawiać w procedurze uproszczonej?
 • elektroniczna obsługa procedur uproszczonych.
 1. Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie procedur gospodarczych:
 • skład celny,
 • odprawa czasowa,
 • końcowe przeznaczenie,
 • uszlachetnianie czynne,
 • uszlachetnianie bierne.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   09:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google