Szukaj w serwisie

Pozwolenie AEO


Opis

Pozwolenie AEO daje możliwość uzyskania statusu bezpiecznego ogniwa w łańcuch dostaw. Celem szkolenia jest zgłębienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wypełnienia kwestionariusza ankietowego, który jest załącznikiem do wniosku o AEO. Osoby uczestniczące w szkoleniu oprócz wiedzy teoretycznej nabędą też praktyczne umiejętności w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do złożenia do Izby Celnej stosownego wniosku. Dowiedzą się jakie ułatwienia uzyskuje posiadacz pozwolenia AEO oraz na jakich warunkach może korzystać z procedury uproszczonej.

Szkolenie pozwala na efektywne przygotowanie pracowników każdego szczebla organizacji poprzez zdobycie wiedzy od podstaw jak również pogłębienie już posiadanej i uzyskanie nowych, praktycznych umiejętności    w celu ubiegania się o status AEO co jest korzyścią dla przedsiębiorstwa i możliwością skorzystania z procedur uproszczonych jak i zawieszonego poboru podatku od towarów i usług (VAT).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu pojęć, narzędzi i zasad dotyczących statusu upoważnionego przedsiębiorcy. Ponadto, oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy szkolenia na przykładach praktycznych będą mieli możliwość prześledzić korzyści z tytułu posiadania AEO oraz poznają wymogi jakie należy spełnić aby dane pozwolenie uzyskać.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów uprawniających do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa       i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. Tym samym uczestnicy mają możliwość uzyskania porad i konsultacji z zakresu zagadnień objętych programem seminarium:

 • sposobów na łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych,
 • możliwości uzyskanie mniejszej liczby kontroli towarów i dokumentów,
 • sposobów na priorytetowe traktowanie w przypadku wytypowania towaru do kontroli,
 • możliwości przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny,
 • szansy na zmniejszenie ilości wymaganych danych w przypadku deklaracji bezpieczeństwa,
 • możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład i prezentacja, 
 • dyskusja, 
 • studium przypadku,

W każdej z metod dodatkowo zastosowano praktyczne zastosowania opisywanej tematyki podczas zajęć z grupą.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Geneza powstania Statusu AEO.
 2. Rodzaje statusu AEO:
 • certyfikat AEO - C,
 • certyfikat AEO - S,
 • certyfikat AEO - F.
 1. Audyt wewnętrzny i kwestionariusz audytowy.
 2. Analiza ryzyka przy postępowaniu audytowym.
 3. Firmy współpracujące a AEO.
 4. Kontrola organów celnych.
 5. Procedura wydawania świadectwa AEO.
 6. Korzyści AEO dla podmiotów gospodarczych.
 7. Procedura uproszczona w miejscu.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry

Koszt inwestycji

W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google