Szukaj w serwisie

Praktyczne aspekty pracy w zawodzie agenta celnego


Czas trwania

32 godziny dydaktyczne - 4 dni

Do góry

Program szkolenia

 
 1. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (I) – 3 godz.
 • procedury celne i przeznaczenia celne,
 • procedury zawieszające i gospodarcze,
 • czasowe składowanie towarów,
 • status celny towaru,
 • wydawanie wiążących informacji (WIT i WIP),
 • wspólnotowa Taryfa Celna i zasady stosowania stawek celnych.
 1. Zgłoszenie celne - 3 godz.
 • przedstawienie towaru i stosowanie dozoru celnego,
 • formy dokonywania zgłoszeń celnych,
 • procedura uproszczona,
 • pojęcie zgłaszającego i przedstawicielstwa w sprawach celnych,
 • zgłoszenie celne i dokumenty niezbędne w celu jego dokonania,
 • deklaracja wartości celnej towaru.
Udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte Nr 230-241, 313-323, 334-353 oraz omówienie pytań otwartych Nr 92-96, 159-168.
 1. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (II) - 3 godz.
 • pochodzenie towaru,
 • wartość celna towaru i jej elementy.
Udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte Nr 134-202, 242-274, 285-312, 324-333 oraz omówienie pytań otwartych Nr 66-91, 97-101, 113-124, 130-158.
 1. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (III) - 3 godz.
 • pojęcie długu celnego, jego powstanie, uiszczenie, wygaśnięcie i zabezpieczenie,
 • zwolnienia od cła w przywozie,
 • system INTRASTAT,
 • status upoważnionego przedsiębiorcy (świadectwa AEO).
 1. Wypełnianie zgłoszenia celnego – 3 godz.
 • zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu.
 1. Ustawa o podatku akcyzowym – 3 godz.
 • towary akcyzowe zharmonizowane i niezharmonizowane,
 • składy podatkowe,
 • zarejestrowany i niezarejestrowany handlowiec,
 • zabezpieczenie akcyzowe,
 • zwolnienia z podatku akcyzowego,
 • import wyrobów akcyzowych,
 • obrót towarami akcyzowymi w procedurze zawieszonej akcyzy.
Udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte Nr 1-60 oraz omówienie pytań otwartych Nr 1-31.
 1. Wypełnianie zgłoszenia celnego, deklaracji INTRASTAT, deklaracji akcyzowych – 3 godz.
 • DW1,
 • deklaracja INTRASTAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym,
 • zgłoszenie celne w procedurze wywozu,
 • deklaracje akcyzowe.
 1. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (IV) - 3 godz.
 • postępowanie w sprawach celnych,
 • kontrole celne i podatkowe,
 • kontrole przeprowadzane w ramach SNP.
Udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte Nr 61-113, 203-229, 354-378 oraz omówienie pytań otwartych Nr 32-55, 102-112, 169-183.
 1. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy Ordynacji podatkowej – 3 godz.
 • obowiązek podatkowy,
 • podstawa opodatkowania,
 • zasady wymiaru i poboru podatku VAT,
 • zwolnienia z podatku,
 • wysokość opodatkowania,
 • zasady postępowania wg OP,
 • organy podatkowe,
 • tryb postępowania, pojęcie strony i przedstawicielstwa,
 • decyzje, postanowienia, odwołania i zażalenia,
 • wzruszanie decyzji ostatecznych.
Udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte Nr 114-133, 275-284 oraz omówienie pytań otwartych Nr 56-65, 125-129.
 1. Wypełnianie zgłoszenia celnego - 3 godz.
 • zgłoszenie celne w gospodarczych procedurach celnych.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

 

Harmonogram

  Dzień 1    Dzień 2    Dzień 3    Dzień 4  
                     
  Rejestracja uczestników   10:15 - 10:30              
  Zajęcia   10:30 - 11:00   10:00 - 11:00   10:00 - 11:00   10:30 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:30   15:10 - 17:00   15:10 - 17:00   15:10 - 17:30  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google