Szukaj w serwisie

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR


Opis

Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle dynamicznie zmieniają się także uregulowania prawne, których stosowanie w transporcie jest nieodzowne. Z każdym miesiącem wchodzą w życie nowe uregulowania dotyczące wymogów dla firm transportowych, odpowiedzialności za naruszenie norm prawnych czy dostępu do zawodu przewoźnika. Pojawiają się coraz to nowe wątpliwości dotyczące norm czasu pracy. Poruszanie się po gąszczu tych przepisów jest niezwykle trudne i niniejsze szkolenie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu ze strony firm sektora transportowego. 

Do góry

Cele szkolenia

 • przygotowanie pracowników firm transportowych do stosowania przepisów regulujących czas pracy kierowców, czas prowadzenia pojazdów i wymaganych przerw i odpoczynku, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także umów i rozporządzeń międzynarodowych
 • omówienie zagadnień z uwzględnieniem wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w regulacjach unijnych i krajowych,
 • przygotowanie uczestników do programu kontroli PIP na 2011 r. prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców,
 • omówienie nowych przepisów oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Infrastruktury wyjaśniających kwestie związane z rozliczaniem podróży służbowych kierowców,
 • planowane zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców oraz orzecznictwo SN dotyczące tej problematyki,
 • zapoznanie uczestników z przepisami dot. ADR, tj. głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, zasadami oznakowania pojazdu, ładowanie oraz rozładowywanie pojazdu.

Do góry

Profil uczestnika

 • właściciele i menedżerzy firm transportowych,
 • kierowcy zawodowi,
 • spedytorzy,
 • dyspozytorzy,
 • logistycy,
 • pracownicy działów kadr i służb finansowo-księgowych.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i unikanie w ten sposób kar nakładanych ze strony organów kontrolnych,
 • otrzymanie bazy teoretycznej do prawidłowego planowania, wykonywania i rozliczania przewozu drogowego,
 • uświadomienie praw i obowiązków kontrolowanego wobec organów kontrolnych,
 • wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu norm socjalnych dotyczących pracy kierowców, stosowanych w całej Europie,
 • otrzymanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości  wynikające z praktyki prowadzenia przewozu drogowego,
 • możliwość zaznajomienia się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami,
 • możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I

 1. Praktyczne aspekty czasu pracy kierowców:
  • dlaczego przestrzegać norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i odpoczynków,
  • zaznajomienie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Rady 561/2006 oraz zakres jego stosowania,
  • zaznajomienie z normami zawartymi w umowie AETR oraz zakres jej stosowania,
  • kiedy rozporządzenie 561 a kiedy umowa AETR? - porównanie,
  • sankcje za naruszenie norm Rozporządzenia rady 561/2006 oraz umowy AETR:
   • kierowca,
   • zarządzający transportem,
   • spedytor, dyspozytor, nadawca i inna osoba realizująca czynności związane z przewozem drogowym,
   • podmiot realizujący przewóz,
  • wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności z procedury wykroczeń, karnej oraz procedury administracyjnej.
 2. Tachografy samochodowe:
  • analogowe,
  • cyfrowe,
  • obsługa tachografu analogowego,
  • obsługa tachografu cyfrowego,
  • najczęściej spotykane błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania tachografu.
 3. Metodologia kontroli na przykładzie Inspekcji Transportu Drogowego:
  • metodologia kontroli w zakresie czasu pracy kierowców,
  • prawa kontrolowanego i najczęściej spotykane błędy zwiększające nakładaną karę wynikające z nieświadomości kontrolowanego,
  • obowiązki kontrolowanego w zakresie czasu pracy kierowców,
  • prawa kontrolującego,
  • obowiązki kontrolującego.
 4. Ewidencja czasu pracy kierowców:
  • obowiązek prowadzenia ewidencji,
  • forma ewidencji,
  • okresy przechowywania zapisów z urządzenia rejestrującego,
  • zagrożenia związane z brakiem ewidencji.

Dzień II

 1. Planowanie przewozu drogowego zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym czasu pracy kierowców.
  • powtórzenie podstawowych pojęć i norm,
  • planowanie przewozu drogowego dla jednego kierowcy - ćwiczenie,
  • załoga - definicja efektywność pracy załogi (2 kierowców),
  • powtórzenie norm dotyczących pracy złogi,
  • planowanie przewozu drogowego dla załogi - ćwiczenie.
 2. Dostęp do rynku usług transportowych:
  • warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (rozporządzenie 1071/2009):
   • kwalifikacje,
   • osoby zarządzające transportem,
   • zabezpieczenie finansowe,
   • baza przedsiębiorstwa,
  • warunki uzyskania licencji wspólnotowej (rozporządzenie 1072/2009),
  • kabotaż wewnątrz Unii Europejskiej – można czy nie można?
  • przewóz „kraje trzecie” a przewóz kabotażowy,
  • warunki wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej.
 3. Kwalifikacje kierowców:
  • badania lekarskie,
  • obowiązkowe szkolenia,
  • dodatkowe wymogi przy wykonywaniu niektórych rodzajów przewozów,
  • odpowiedzialność za wykonywanie przewozu przez kierowcę nie posiadającego wymaganych kwalifikacji bądź uprawnień.
 4. Wyjaśnienie wątpliwości i pytań uczestników.

Dzień III - Transport drogowy oraz transport materiałów niebezpiecznych ADR

 1. Informacje ogólne
 • Zakres stosowania umowy ADR,
 • Podstawowe pojęcia,
 • Definicja towaru niebezpiecznego,
 • Obowiązki uczestników przewozu,
 • Odpowiedzialność uczestników przewozu.
 1. Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych ADR:
 • Pojęcia podstawowe,
 • Cel regulacji transportowych,
 • Zakres regulacji,
 • Towary niebezpieczne,
 • Opakowania,
 • Sposoby transportu,
 • Zwolnienia z ADR,
 • Ochrona,
 • Kontrola i odpowiedzialność karno - administracyjna.
 1. Dokumentacja przewozu
 • Dokument przewozowy,
 • Wpisy w dokumencie przewozowym,
 • Prawidłowa nazwa przewozowa,
 • Instrukcja pisemna dla kierowcy,
 • Dokumenty wymagane w transporcie międzynarodowym.
 1. Magazynowanie materiałów niebezpiecznych
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowy magazynowaniem i transportem materiałów,
 • Niebezpiecznych na terenie magazynu,
 • Organizowanie prac na terenie magazynu,
 • Zapewnienie prawidłowego oznakowania na terenie magazynu,
 • Wykonywanie kontroli wewnętrznych na terenie magazynu.
 1. Obowiązki w zakresie opakowań i oznaczenia opakowań
 • Rodzaje opakowań,
 • Stosowanie opakowań kombinowanych,
 • Oznakowanie opakowań substancji i preparatów niebezpiecznych,
 • Zasady pakowania i ładowania,
 • Wymagane oznaczenie sztuk przesyłki,
 • Zakazy ładowania razem,
 • Przewóz towarów niebezpiecznych wraz z innymi towarami (np. żywność, karma dla zwierząt itp.).
 1. Prawidłowe stosowanie zwolnień
 • Rodzaje zwolnień,
 • Zasady posługiwania się kategorią transportową,
 • Kalkulacja ilości przewożonego towaru,
 • Najczęstsze błędy.
 1. Szkolenie stanowiskowe
 • Zagadnienia szczegółowe przewozu w poszczególnych klasach ADR w tym:
 • przewóz gazów technicznych w butlach,
 • przewoź materiałów ciekłych,
 • przewóz farb i lakierów,
 • przewóz materiałów stałych.
 1. Informacje z zakresu bezpieczeństwa
 • Ogólne procedury ratownicze,
 • Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 • Informacja o towarze niebezpiecznym zawarta w instrukcji pisemnej oraz w karcie charakterystyki,
 • Zalecenia w zakresie magazynowania.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google