Szukaj w serwisie

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja


Cele szkolenia

Założeniem treningu menedżerskiego jest:

 • zapoznanie uczestników z głównymi zagadnieniami wchodzącymi w zakres procesów logistycznych przedsiębiorstwa,
 • nakreślenie założeń do wdrożenia systemu i jego użytkowania,
 • rozwiązanie najważniejszych problemów jakie napotykamy przy podjęciu decyzji i przygotowaniu do wdrożenia systemu logistycznego w przedsiębiorstwie.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do wszystkich komórek łańcucha logistycznego oraz kierowniczej kadry przedsiębiorstwa w celu rozpracowania struktury organizacyjnej, współzależności i relacji między poszczególnymi procesami logistycznymi, ich optymalizacja oraz określenie stanu i dróg wdrożenia logistyki w skali przedsiębiorstwa. Program szkolenia obejmuje poszczególne procesy logistyczne (podsystemy), które wchodzą w skład systemu logistycznego.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią uczestnikom szkolenia:

 • określenie zadań i celów stawianych przed logistyką,
 • zdefiniowanie systemu logistycznego i procesów wch0odzących w jego skład,
 • określenie kompleksowych założeń logistyki w przedsiębiorstwie,
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów logistycznych,
 • określenie wymagań i budowa systemu organizacyjnego logistyki w przedsiębiorstwie,
 • kontrola i koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • podejmowanie decyzji logistycznych,
 • określenie powiązań pomiędzy poszczególnymi komórkami łańcucha logistycznego oraz dokonanie ich analizy,
 • określenie wielkości zapasów, czasu zamawiania i organizację ich przepływu,
 • kontrola i koordynacja działań w magazynach,
 • określenie rodzaju kosztów i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
 • ukształtowanie umiejętności menedżerskich,
 • zaprojektowanie założeń do wdrożenia zmian logistycznych,
 • analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Uwarunkowania procesów logistycznych na współczesnym rynku:
  • wymagania współczesnego rynku w odniesieniu do przepływów towarowych,
  • procesy logistyczne zorientowane na klienta,
  • strategie wykorzystywane w optymalizacji procesów logistycznych,
  • wymagania procesów logistycznych jako baza do funkcjonowania łańcuchów dostaw,
  • formy współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw,
  • zintegrowany łańcuch dostaw - etapy doskonalenia procesu integracji.
 2. Procesowe ujęcie zadań logistycznych w przedsiębiorstwie:
  • procedury wdrożenia rozwiązań logistycznych dla usprawnienia i optymalizacji procesów logistycznych,
  • praktyczne doświadczenia w organizacji i optymalizacji procesów logistycznych,
  • kompleksowy (procesowy) system organizacji logistyki, dostosowany do rodzaju działalności i wielkości przedsiębiorstwa.
 3. Realizacja procesów zakupowych w przedsiębiorstwie:
  • miejsce i rola działu zakupów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  • zasady współpracy z dostawcami,
  • kryteria wyboru dostawców dla przedsiębiorstwa,
  • metody wyboru dostawców,
  • trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów zakupowych.
 4. Znaczenie i realizacja procesów zaopatrzeniowych:
  • realizacja współpracy pionu zaopatrzenia z pozostałymi  działami logistyki,
  • organizacja i zadania działu (pionu, komórki) zaopatrzenia,
  • kryteria i sposoby oceny dostawców,
  • trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów zaopatrzeniowych.
 5. Gospodarowanie zapasami w ramach procesów zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych
  • podział i znaczenie zapasów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
  • poziomy obsługi klienta i ich wpływ na wielkość gromadzonych zapasów,
  • zasady określania poziomu zapasów bezpieczeństwa i zapasów maksymalnych surowców i wyrobów gotowych,
  • metody wykorzystywane w prognozowaniu wielkości zapasów surowców i wyrobów gotowych,
  • optymalizacja wielkości dostaw,
  • istota i możliwości zastosowania oraz wykorzystania systemów Just In Time i KANBAN.
 6. Realizacja procesów magazynowych:
  • funkcje logistyczne magazynów,
  • gospodarka magazynowa jako integralna część systemu logistycznego przedsiębiorstwa,
  • realizacja i optymalizacja procesów magazynowych,
  • metody składowania i kompletacji towarów i ich wpływ na usprawnienie obrotu towarowego w magazynach,
  • trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów magazynowych.
 7. Procesy transportowe i ich wpływ na realizację zadań logistycznych:
  • miejsce i rola transportu w strukturze logistycznej przedsiębiorstwa,
  • outsourcing w transporcie,
  • formuły Incoterms 2000,
  • zasady organizacji transportu wewnętrznego,
  • kryteria wyboru i oceny przewoźników do realizacji zadań transportowych,
  • trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów transportowych.
 8. Wyodrębnienie i analiza kosztów procesów logistycznych przedsiębiorstwa:
  • czynniki kształtowania i redukcji kosztów procesów,
  • przekroje i zakres kosztów logistycznych,
  • koszty zapasów,
  • koszty procesów magazynowych,
  • koszty realizacji zadań transportowych,
  • koszty procesów informatycznych logistyki przedsiębiorstwa,
  • przykłady ewidencji i analizy kosztów,
  • budżet kosztów logistycznych.
 9. Mierniki i wskaźniki stosowane w ocenie i optymalizacji procesów logistycznych:
  • potrzeby i możliwości zastosowania wskaźników i mierników do analizy, oceny i optymalizacji procesów logistycznych,
  • mierniki struktury i poziomu zapasów,
  • mierniki funkcjonowania  gospodarki magazynowej,
  • mierniki oceny realizacji zadań transportowych w przedsiębiorstwie,
  • mierniki i wskaźniki kosztów procesów logistycznych.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google