Szukaj w serwisie

Strategie negocjacyjne i umowy handlowe z pozycji zakupowej


Opis

Szkolenie realizowane w ramach

Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów.
Pierwsze dwa dni treningu to dwudniowe kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego, oparte na wysokozaawansowanych technikach psychologicznych i socjotechnicznych. W przebiegu treningu autor - trener uwzględnia najnowsze i najbardziej efektywne w roli negocjacyjnej osiągnięcia neurolingwistyki (wpływ słów, składni i stylistyki wypowiedzi na układ nerwowy odbiorcy), psychologii stosowanej i psychologii temperamentu. Trening jest uzupełniony wiedzą i licznymi ćwiczeniami z zakresu psychodiagnostyki tzn. umiejętności rozpoznawania u ludzi tych cech osobowości, które mają znaczenie dla wyboru optymalnych technik w dialogu. Tym samym trening jest dydaktycznie zaprojektowany jako poziom zaawansowany o bogatym repertuarze technik zawodowych.
Trzeci dzień szkolenia jest poświęcony prawnym elementom umów handlowych. Prawnik odpowie na pytania:

 • jak skutecznie wyegzekwować poszczególne klauzule umowne?
 • jak uniknąć błędów formalno - prawnych przy sporządzaniu umowy?
 • jaka odpowiedzialność grozi nierzetelnemu kontrahentowi?
 • jak prawidłowo zabezpieczyć wykonanie umowy?
 • jaki jest obowiązek naprawienia szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy?

Do góry

Profil uczestnika

Osoby, których odpowiedzialność zawodowa obejmuje m.in. rolę nawiązywania współpracy, kooperacji, negocjowania umów i warunków w relacji prawno - ekonomicznej oraz renegocjowania.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Pierwsze dwa dni prowadzone przez psychologa mają za zadanie wywołanie wyraźnego wzrostu sprawności negocjowania i renegocjowania warunków współpracy (uczestnicy będą potrafili identyfikować strategię wpływu partnera oraz efektywnie realizować własne cele ekonomiczne w różnorodnych sytuacjach zadaniowych). Ponadto uczestnicy pozyskają praktyczną umiejętność tworzenia tzw. map psychograficznych czyli rozpoznawania - diagnozowania cech osobowości partnera.
Trzeciego dnia każdy uczestnik otrzyma praktyczną wiedzę na temat prawnych aspektów zawierania umów oraz negocjowania warunków zabezpieczeń umów handlowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa pod kątem zakupowym.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I i II - Negocjacje zakupowe

 1. Runda otwarcia:
  • wzajemne poznanie uczestników i prowadzącego,
  • wskazanie na cele i metodykę spotkania.
 2. Wpływ w komunikacji wielokanałowej:
  • oddziaływanie zasobem leksykalnym, składnią, emisją głosu, mową ciała,
  • wpływ barw i kształtów na system nerwowy odbiorcy.
 3. Techniki wpływu na etapie przed - negocjacyjnym:
  • techniki zwiększające pozycję wejściową - negocjacyjną,
  • obniżanie poczucia monopolu dostawcy,
  • polityka kontaktów na etapie wyboru dostawcy.
 4. Psychologiczne profilowanie partnera dialogu:
  • diagnoza i portret psychologiczny partnera oraz dobór strategii adekwatnej do typu,
  • diagnoza prewencyjna - rozpoznawanie zagrożeń, typów psychopatycznych, oszustów i bluffu.
 5. Detekcja kłamstwa wg modelu służb śledczych - dochodzeniowych:
  • ćwiczenia z zakresu diagnozy kłamstwa i bluffu oparte na metodyce policyjnej.
 6. Strategie negocjacyjne wiązane:
  • model negocjacyjny 1:1, 2:1, 3:1,
  • ćwiczenia symulacyjne.
 7. Techniki kontroli impasu:
  • kształcenie metod "łamania oporu" i kontroli konfliktu w negocjowaniu.
 8. Techniki renegocjacyjne:
  • polityka lojalności,
  • marketing relacyjny,
  • taktyki renegocjacyjne z uwzględnieniem strategicznej pozycji dostawcy.
 9. Integracja treści:
  • ćwiczenia symulacyjne,
  • korekty plenarne,
  • konsultacje indywidualne.

Dzień III - Umowy handlowe

 1. Wstęp - Ogólna charakterystyka sposobów zawarcia umowy w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem B2B:
  • przykładowe klauzule umowne, zabezpieczające należyte wykonanie umowy.
 2. Cel korzystania w praktyce z osobowych i rzeczowych zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez dłużnika, a w tym:
  • zabezpieczenia, których realizacja nie wymaga przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego,
  • zabezpieczenia ułatwiające egzekucję,
  • zabezpieczenia najczęściej stosowane w praktyce.
 3. Omówienie poszczególnych sposobów zabezpieczeń z uwzględnieniem: sposobu ich ustanawiania, związanych z tym kosztów, wykorzystania zabezpieczeń w celu uzyskania zaspokojenia roszczenia:
  • blokada środków na rachunku bankowym,
  • kaucja,
  • gwarancja bankowa oraz gwarancja ubezpieczeniowa,
  • ubezpieczenie należności,
  • przelew wierzytelności i praw,
  • akt notarialny o poddaniu się egzekucji,
  • zastaw zwykły,
  • zastaw rejestrowy,
  • weksel in blanco,
  • poręczenie,
  • przystąpienie do długu,
  • hipoteka,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 4. Realizacja sposobów zabezpieczenia w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika lub osoby trzeciej odpowiedzialnej za dług.
 5. Ewentualne roszczenia odbiorców z tytułu rękojmi i gwarancji w umowie sprzedaży i dostawy.
 6. Znaczenie usług przewozowych - odpowiedzialności przewoźnika oraz spedytora.
 7. Dyskusja i pytania słuchaczy.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google