Szukaj w serwisie

System Kontroli Eksportu (ECS)


Opis

Komunikat Ministerstwa Finansów dla eksporterów:
Ministerstwo Finansów przypomina, iż z dniem 1 lipca 2009 r. wchodzą w życie nowe przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. L. 360 z 19.12.2006, str. 64) dotyczące W związku z tym w Polsce od dnia 1 lipca 2009 r. zgłoszenia wywozowe należy składać obowiązkowo w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu ECS. Elektroniczne zgłoszenie wywozowe, w formie komunikatu IE 515 opatrzonego kluczem do bezpiecznej transmisji danych, może być przesłane do systemu ECS za pomocą strony www, poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem interfejsu niewizualnego.

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy przez pracowników firm dokonujących zgłoszeń celnych w eksporcie o obsłudze systemu ECS (Systemu Kontroli Eksportu). W szczególności uczestnicy zapoznają się z możliwościami pracy z systemem i optymalnym podejściem - korzystanie z systemu na miarę potrzeb. Zostaną ponadto omówione możliwości wykorzystania dokumentów elektronicznych.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm dokonujących zgłoszeń celnych w eksporcie (eksporterów), jak również do osób, które są odpowiedzialne za optymalizację procesów logistycznych i biznesowych związanych z eksportem towarów.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Podczas wykładów zakłada się osiągnąć szereg efektów, które umożliwią uczestnikom:

 • w pełni wykorzystać elektroniczną komunikację z systemem ECS,
 • zapoznanie się z dostępem do danych archiwalnych,
 • zapoznanie się z możliwościami wykorzystania danych otrzymywanych z systemu ECS.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne stosowania systemu:
  • cele wdrożenia systemu,
  • informacje o systemie,
  • korzyści z wdrożenia systemu,
  • architektura systemu.
 2. Przygotowanie do korzystania z systemu:
  • dostęp do systemu, użytkownicy systemu,
  • zastosowanie podpisu elektronicznego,
  • rejestracja firmy lub agencji celnej,
  • upoważnienia reprezentantów,
  • program/system firmy lub agencji celnej.
 3. Współpraca z systemem ECS:
  • sposoby komunikacji z systemem, wady i zalety, optymalny wybór,
  • pokaz praktyczny wysyłania i odbierania dokumentów (komunikatów),
  • pokaz wykorzystania wszystkich możliwości systemu ECS .
 4. Wykorzystanie danych z systemu ECS w firmie eksportującej towary:
  • rozliczenie VAT,
  • statystyki,
  • gospodarka magazynowa.
 5. Kontrole administracji skarbowej:
  • dostęp do danych systemu ECS,
  • weryfikacja zgłoszeń u eksportera,
  • dokument potwierdzający eksport towarów - kluczowe dane.
 6. Perspektywy zmian w procesach biznesowych związanych z eksportem towarów:
  • nowe dodatkowe dokumenty celne od 2009 roku,
  • firmy uprzywilejowane - AEO, korzyści w eksporcie.
 7. Pytania i odpowiedzi.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google