Szukaj w serwisie

Taryfa celna w praktyce


Opis

Taryfa celna UE to jeden z głównych elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego. Celem szkolenia jest zgłębienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem kodu taryfy celnej w handlu międzynarodowym. Osoby uczestniczące w szkoleniu oprócz wiedzy teoretycznej nabędą też praktyczne umiejętności w taryfikowaniu towarów oraz w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, jakim jest wniosek o Wiążącą Informację Taryfową.

Szkolenie pozwala na efektywne przygotowanie pracowników każdego szczebla organizacji poprzez zdobycie wiedzy od podstaw jak również pogłębienie już posiadanej i uzyskanie nowych, praktycznych umiejętności w taryfikowaniu.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

Program szkolenia jest wstępnym zarysem merytorycznym i zostanie dopasowany do Państwa wymagań na podstawie analizy potrzeb przeprowadzonej przed szkoleniem.

  1. Międzynarodową Konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania (System Zharmonizowany - HS).
  2. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (kody CN).
  3. Ogólne reguły interpretacji nomenklatury scalonej.
  4. Budowa taryfy celnej.
  5. Noty i uwagi do sekcji i działów.
  6. Części ogólnego użytku.
  7. Ogólne reguły dotyczące ceł.
  8. Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i ceł.
  9. Wiążąca Informacja Taryfowa.
  10. Taryfikacja – zadania praktyczne.
 

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google