Szukaj w serwisie

Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie


Cele szkolenia

Rozwinięcie umiejętności, przygotowania i prowadzenia szkolenia indywidualnego i grupowego, zapewniających realizację każdego szkolenia z uwzględnieniem zagadnień dotyczących nauczania ludzi dorosłych. Rozwój umiejętności zaprezentowania się, kreowanie wizerunku, sugestia wypowiedzi.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób, posiadających wiedzę merytoryczną w zakresie własnej specjalizacji, nabytą w wyniku studiów i doświadczenia zawodowego,  które potrzebują przygotowania do praktycznego prowadzenia szkoleń, do pracy z grupą. Szkolenie przygotowuje do pracy jako trener wewnętrzny w firmie.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi przyszłym trenerom:

 • poznanie głównych koncepcji uczenia się ludzi dorosłych,
 • przejście przez poszczególne etapy cyklu szkoleniowego,
 • zapoznanie się z procesem prowadzenia szkoleń,
 • poznanie metod nauczania z uwzględnieniem specyfiki pracy z osobą dorosłą i z grupą osób dorosłych,
 • zwiększenie skuteczności autoprezentacji,
 • poznanie metod socjotechnicznych do realizacji założonych celów,
 • wiarygodne i skuteczne komunikowanie się z partnerami/uczestnikami szkolenia,
 • przećwiczenie poznanych technik.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. MODUŁ I - „Uczenie się ludzi dorosłych”:
  • model D.A.Kolba „Uczenia się przez doświadczenie” (Experiential Learning),
  • model uczenia się w praktyce szkoleniowej (korzyści i wskazówki praktyczne),
  • cykl uczenia się Kolba i jego wpływ na efektywność szkolenia,
  • jak prezentować Cykl Kolba podczas szkolenia (przydatne wskazówki),
  • ćwiczenia praktyczne oraz omówienie i wnioski.
 2. MODUŁ II „Rodzaje prowadzonych szkoleń”:
  • szkolenia zamknięte (cykl szkoleniowy i jego specyfika),
  • szkolenia otwarte (cykl szkoleniowy i jego specyfika),
  • typy szkoleń: indoor, outdoor, indoor-outdoor,
  • projektowanie szkoleń: badanie potrzeb, formułowanie tematu i celów, konstruowanie programu szkolenia, dobór ćwiczeń i treści merytorycznych, specyfika grupy uczestników,
  • ćwiczenia praktyczne oraz omówienie i wnioski.
 3. MODUŁ III „Metody prowadzenia szkoleń”:
  • metody tradycyjne,
  • metody aktywizujące (z wykorzystaniem technik kreatywnych),
  • dobór metod i technik (stopień trudności, stawianie wyzwań, różnorodność),
  • motywowanie podczas procesu uczenia się (rola trenera i jego warsztatu),
  • ćwiczenia praktyczne oraz omówienie i wnioski.
 4. MODUŁ IV „Proces grupowy i jego dynamika”:
  • czym jest proces grupowy?
  • etapy i dynamika procesu grupowego,
  • role grupowe/zespołowe (rola a osoba, osoba a rola),
  • facylitacja podczas procesu grupowego (osobowość i rola trenera w procesie grupowym,
  • co trenerzy powinni wiedzieć o budowaniu i rozwoju zespołu ? (Model Tuckmana),
  • ćwiczenia praktyczne oraz omówienie i wnioski.
 5. MODUŁ V „Kluczowe kompetencje trenerskie”:
  • umiejętność przekazywania informacji zwrotnej uczestnikom (przydatne techniki),
  • sztuka motywowania, inspirowania i angażowania uczestników podczas szkolenia,
  • sztuka facylitacji podczas procesu grupowego (świadomość zdarzeń i interwencje),
  • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i trudnymi uczestnikami podczas szkolenia,
  • elastyczność w komunikowaniu się z różnymi typami osobowości uczestników,
  • ćwiczenia praktyczne oraz omówienie i wnioski.
 6. MODUŁ VI – „Autoprezentacja i sztuka prezentacji w pracy trenera”:
  • autoprezentacja – wywieranie wrażenia na innych,
  • autorski styl prezentacji trenera podczas szkolenia,
  • struktura i metody prezentacji trenerskiej,
  • dobór treści do poziomu wiedzy, doświadczenia i umiejętności uczestników,
  • rola mowy ciała (postawa, gesty), dykcji, emisji głosu podczas prezentacji,
  • radzenie sobie z tremą (stresem prezentacyjnym) – przydatne techniki,
  • budowanie relacji ze słuchaczami podczas prezentacji,
  • ćwiczenia praktyczne oraz omówienie i wnioski.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google