Szukaj w serwisie

Trening ekspresji społecznej - doskonalenie ekspresji i charyzmy w warunkach ekspozycji publicznej


Opis

Kopiowanie, analiza i adaptacja praktyczna najefektywniejszych wzorców sztuki ekspozycyjnej sławnych postaci publicznych, charakteryzujących się wybitnym wpływem ekspozycyjnym z jednoczesnym uwalnianiem i doskonaleniem atutów charyzmy indywidualnej uczestników. Rozwijanie wszystkich kanałów komunikacji publicznej poprzez metodykę społecznego sprzężenia zwrotnego. W programie ponadto ma miejsce wykorzystanie technik aktorskich i treści z zakresu homiletyki będącej przedmiotem kształcenia kleru. Wiarygodność i naturalność ekspresji w wystąpieniach doskonalona jest przy zastosowaniu ewaluatora widma głosu. Jest to izraelskie urządzenie diagnostyczne, które analizując tembr głosu diagnozuje typ i silę nasycenia przeżywanej emocji (wstyd, agresja, kłamstwo, zażenowanie itp.)

Do góry

Cele szkolenia

 • wywołanie znaczącego wzrostu kompetencji budowania publicity,
 • doskonalenie wpływu w ekspresji niewerbalnej, tonalnej i merytorycznej,
 • kreowanie charyzmy.

Do góry

Profil uczestnika

 • kadra zarządów,
 • menedżerowie,
 • rzecznicy prasowi korporacji.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Runda wstępu:
  • zarysowanie celów i metodyki treningu, wzajemne poznanie i analiza materiału filmowego.
 2. Przygotowanie postulatów dydaktycznych:
  • tworzenie postulatów ekspresji społecznej, a także zamiana postulatów w ścisłe kryteria obserwacyjne umieszczane w arkuszach metodycznych.
 3. Trening ekspresji niewerbalnej:
  • indywidualne doskonalenie publicznej ekspresji ciała w oparciu o zapis video i plenarną analizę zgodności zachowań uczestników z kryteriami zawartymi w arkuszu metodycznym.
 4. Trening ekspresji fonicznej (emisji głosu):
  • doskonalenie kryteriów emisji głosu z wykorzystaniem ewaluatora widma głosu.
  • Komentarz: urządzenie diagnozujące ze ścieżki dźwiękowej typ i siłę nasycenia przeżywanej emocji u osoby występującej publicznie (diagnoza lęku, zażenowania, kłamstwa itp.)
 5. Trening architektury treści socjolingwistyki tekstów:
  • doskonalenie wpływu społecznego i szaty literackiej w merytorycznej treści wystąpienia w oparciu o kopiowanie mistrzów sztuki oratorskiej „ Mowy, które zmieniły świat”.
 6. Sztuka homiletyki:
  • doskonalenie kunsztu wystąpień w oparciu o wybrane elementy wyszkolenia kleru.
 7. Integracja treści:
  • ćwiczenia adaptacyjne poznanych technik.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry

Koszt inwestycji

W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google