Szukaj w serwisie

Umowy w obrocie gospodarczym – prawne aspekty zawierania i przygotowania


Opis

Podczas szkolenia zostanie omówiona praktyczna wiedza oraz przepisy prawne w zakresie zawierania umów handlowych. W szczególności uczestnicy zostaną zapoznani z takimi pojęciami prawnymi jak: oferta, umowa, zobowiązanie, zabezpieczenie, kara umowna, czy też odstąpienie od umowy. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak redagować treść umowy, jak prawidłowo zabezpieczyć zapłatę wynikającą z umowy, oraz jak prawidłowo realizować umowę.

Do góry

Cele szkolenia

 • poznanie rodzajów umów handlowych oraz ich klasyfikacji,
 • poznanie procesu zawierania umowy oraz jej poprawnego zabezpieczenia,
 • poznanie zasad odpowiedzialności wynikających z zawarcia umowy.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie kierowane jest do: Członków Zarządu Spółek, właścicieli, Dyrektorów handlowych i ds. sprzedaży, działów księgowości, działów handlowych.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Podstawową korzyścią szkolenia jest praktyczne podejście do przepisów prawnych i przedstawienie ich na przykładach wynikających z praktyki.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Umowy handlowe i ich charakter formalno-prawny:
 • rodzaje umów handlowych,
 • klasyfikacja umów handlowych.
 1. Zawieranie i realizacja umów handlowych:
 • zawieranie umów handlowych:
  • oferta i jej przyjęcie,
  • formy zawierania umów.
 • realizacja umów handlowych:
  • skutki zawarcia umowy poprzez ofertę i jej przyjęcie,
  • treść umowy – podstawowe elementy umowy.
 • tryb i zasady sprawdzania drugiej strony umowy wedle obowiązujących przepisów,
 • nieważność umowy i jej skutki,
 • wykonanie umów i skutki niewykonania umowy:
  • kara umowna,
  • odstąpienie od umowy:
  • niewykonanie umowy a nienależyte wykonanie umowy:
   • wina,
   • niedbalstwo,
   • należyta staranność.
 1. Praktyczne zabezpieczenia stosowane w umowach handlowych:
 • rodzaje zabezpieczeń:
  • poręczenie,
  • weksel,
  • gwarancja,
  • przelew (cesja) wierzytelności,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
  • hipoteka.
 1. Niedozwolone postanowienie umowne w umowach z konsumentem:
 • zasady wynikające z Kodeksu Cywilnego,
 • rejestr klauzul UOKIK,
 • zasady stosowania klauzul,
 • założenia wynikające z nowych przepisów – nowa ustawa o prawach konsumenta – co można, a czego nie można wpisać do umowy z konsumentem.
 1. Odpowiedzialność cywilna wynikająca z zawarcia umowy handlowej:
 • odpowiedzialność za kontrakt,
 • odpowiedzialność za szkodę (pojęcie szkody i zasady jej dochodzenia w sądzie).
 1. Szczegółowe omówienie wybranych umów:
 • umowa przedwstępna,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa dostawy,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o dzieło (umowa o roboty budowlane),
 • umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta),
 • umowy zawierane na odległość (prawo konsumenta).
 1. Przedawnienie roszczeń.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google