Szukaj w serwisie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy


Cele szkolenia

Celem szkolenia jest bogato ilustrowane przykładami zapoznanie uczestników z zasadami i praktyką zarządzania i gospodarowania środkami ZFŚS na tle zmian w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz efektywnego wykorzystywania stosowania przepisów i orzecznictwa sądowego w tworzeniu i zmianie wewnątrzzakładowych uregulowań w tym zakresie. 

Do góry

Profil uczestnika

 • przedstawiciele Pracodawcy,
 • reprezentanci załogi, przedstawiciele Związków Zawodowych,
 • członkowie Komisji Socjalnej,
 • specjaliści działów personalnych,
 • pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie Funduszu.

Do góry

Metodologia

 • praca na przykładach, aktach prawnych, wzorach dokumentów,
 • dyskusja moderowana, odpowiedzi na pytania,
 • prezentacja multimedialna (Power Point) wspomagająca omówienie tematyczne.
 

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Kompetencje Pracodawcy i Związków Zawodowych w sferze działalności socjalnej.
 2. Ogólne zasady tworzenia i funkcjonowania ZFŚS.
 3. Odpis obligatoryjny i fakultatywny na ZFŚS w roku kalendarzowym – wysokość, terminy, możliwość dowolnego kształtowania wysokości.
 4. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Funduszu.
 5. Świadczenia z Funduszu – zakres przedmiotowy.
 6. Sposób  planowania i rozliczania środków Funduszu.
 7. Preliminarz wydatków z ZFŚS.
 8. Finansowanie i dofinansowanie działalności socjalnej Pracodawcy.
 9. Kwestia zapomóg ze środków ZFŚS.
 10. Obsługa pożyczek na cele mieszkaniowe.
 11. Problematyka finansowania zakładowych imprez okolicznościowych, integracyjnych i wycieczek.
 12. Sposób dokumentowania sytuacji materialnej osób korzystających z Funduszu.
 13. Analiza wydatków na działalność socjalną.
 14. Finansowanie pomocy z ZFŚS a przepisy ubezpieczeniowe i podatkowe.
 15. Warunki obowiązywania Regulaminu ZFŚS oraz zakres i treść jego regulacji.
 16. Zasady wprowadzania zmian odpisów w trakcie roku kalendarzowego.
 17. Sankcje w stosunku do Pracodawcy, który narusza regulacje prawne.
 18. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym kluczowych dla pracodawców.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry

Koszt inwestycji

W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google