Szukaj w serwisie

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa


Opis

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Celem szkolenia jest omówienie i ćwiczenie metod wpływających na sprawny i efektywny przepływ materiałowy. Bazujące na przypadkach przedsiębiorstw obliczenia pomogą zapewnić koordynację działań gospodarki materiałowej, transportu i realizacji dostaw, planowania zapasów i magazynowania, z procesami produkcji, utrzymania ruchu, remontów i napraw. Znaczący udział kosztów zakupu i zaopatrzenia w sprzedawanych towarach lub produkowanych wyrobach, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i sposobów realizacji dostaw, poziomów zapasów i miejsc magazynowania. Wykonywane analizy rachunkowe pomogą w zrozumieniu kalkulacji kosztów na referencje i grupy indeksów materiałowych. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej jest zauważalne zarówno na etapie rozwoju gospodarczego przedsiębiorstwa i intensyfikacji działań oraz wzmożonej koordynacji wszystkich rozwijających się strumieni materiałowych, jak i w czasie wyhamowania rynku wywołującego presję na racjonalizację zapasów oraz optymalizację sposobów współpracy z dostawcami i realizację dostaw.

Do góry

Cele szkolenia

Celem wynikowym jest pozyskanie umiejętności w wykorzystaniu narzędzi szybkiego, elastycznego, skutecznego i efektywnego reagowania pracowników zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, na potrzeby planów produkcji i sprzedaży przedsiębiorstwa oraz na sytuację w jego otoczeniu rynkowym.

Do góry

Profil uczestnika

 • kierownicy ds. zaopatrzenia lub zakupów,
 • specjaliści ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach,
 • specjaliści ds. sieci/łańcuchów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami,
 • branżyści i kupcy, analitycy rynków surowcowo-materiałowych,
 • koordynatorzy zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, specjaliści komórek indeksacji materiałowej,
 • specjaliści ds. gospodarki materiałowej działów: utrzymania ruchu, serwisowych oraz remontów i napraw,
 • kierownicy, planiści i specjaliści poszczególnych odcinków logistyki przedsiębiorstwa zajmujący się m. in.:
  • planowaniem zapasów materiałowych,
  • kontrolą wyników i kosztów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • umiejętność oceny i analizy dostawców,
 • poznanie cyklu zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
 • wiedza dotycząca ewidencji i kalkulacji kosztów,
 • budżetowanie i analiza kosztów zaopatrzenia.

Do góry

Metody szkolenia

 • omówienie i analiza przypadków gospodarki materiałowej i zaopatrzenia - 20%,
 • narzędzia, metody, procedury, formuły planowania zaopatrzenia - 40%,
 • ćwiczenia i analizy rachunkowe, interpretacje i analizy scenariuszy realizacji - 40%.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
  • uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
  • integracja i współdziałanie działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej z innymi działami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  • planowanie materiałowe w procesie planowania sprzedaży i produkcji (S&P),
  • analiza ABC i XYZ w planowaniu materiałowym,
  • procedury, instrukcje, dokumenty operacyjne i zakres obowiązków pracowników gospodarki materiałowej,
  • indeks materiałowy i kartoteka materiałowa.
 2. Planowanie i organizacja procesu zaopatrzenia i przepływu materiałów:
  • analiza procesu zaopatrzenia,
  • organizacja zaopatrzenia (single sourcing, multiple sourcing) i współpracy z dostawcami,
  • rejestr dostawców, procedura kwalifikacji, kryteria selekcji i metody oceny dostawców, kontrakt zaopatrzeniowy i warunki jego realizacji,
  • proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie,
  • struktura wyrobu, marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu,
  • planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych,
  • planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych,
  • systemy planowania zamówień i dostaw,
  • składanie zamówień do dostawcy, wymiana informacji i dokumentów,
  • planowanie transportu i międzynarodowe formuły handlowe INCOTERMS 2010 w procesie realizacji dostaw, spedycja i usługi transportowe,
  • operacje przyjęcia zaopatrzenia (procedury odbioru i zwrotów),
  • kontrola w operacjach przyjęcia zaopatrzenia, dokumentacja i ewidencja przyjęcia materiałów.
 3. Kalkulacja kosztów zaopatrzenia i analiza wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa:
  • analiza wyników działań gospodarki materiałowej i procesu zaopatrzenia – terminowość, kompletność, jakość, koszty, czas,
  • organizacja i niezawodność dostaw - system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia,
  • ewidencja kosztów zaopatrzenia w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa,
  • kalkulacja kosztów materiałowych i zaopatrzenia,
  • budżetowanie gospodarki materiałowej,
  • analiza wartości w procesie zaopatrzenia,
  • analiza wpływu zaopatrzenia na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
 4. Narzędzia organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
  • system informatyczny gospodarki materiałowej,
  • zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne, traceability,
  • ocena wyników dostaw i jakości dostawcy, rozwój współpracy z dostawcą.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google