Szukaj w serwisie

Zarządzanie kosztami - kompendium wiedzy menedżerskiej


Opis

Szkolenie pozwala spojrzeć na zjawiska, które mają miejsce w przedsiębiorstwach, w sposób całościowy i ułatwia zrozumienie występujących w nich zależności i powiązań. Poprzez wiele ćwiczeń i gier decyzyjnych, program ten ma również wykształcić umiejętności aktywnego wpływania na poprawę wyników własnych i całej firmy. Program odzwierciedla logiczne powiązanie najnowszych trendów z zakresu zarządzania kosztami i budżetowania.

Do góry

Profil uczestnika

Program przeznaczony jest dla kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla. Jest to podstawowe kompendium wiedzy, które powinien posiadać każdy menedżer, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Cechy i funkcje budżetowania – jako systemu zarządzania kosztami:
  • orientacja na cele – stawianie celów kosztowych,
  • orientacja na „wąskie gardła” – programy optymalizacji kosztów,
  • sprzężenie wyprzedzające – planowanie kosztów,
  • koncentracja na rachunkowości zarządczej – podstawowe dane o kosztach,
  • koncentracja na aspektach personalnych – zachowania pracowników i ich wpływ na decyzje kosztowe.
 2. Analiza przypadku – klasyfikacja kosztów i  wykorzystanie ich do podejmowania decyzji, koszty standardowe, dolna granica ceny, ocena rentowności produktów, podejmowanie decyzji w przypadku występowania wąskich gardeł, wykorzystanie informacji o kosztach do analizy portfelowej, podejmowanie decyzji o kosztach wspierania sprzedaży, koszty stałe i zmienne a dźwignia operacyjna.
 3. Gra decyzyjna – symulacja wybranych zagadnień z procesu budżetowania – sporządzenie budżetów, konferencja budżetowa, metodyka rozwiązywania problemów budżetowych, sposoby weryfikacji budżetów.
 4. Zasady budżetowania:
  • na etapie tworzenia budżetów,
  • na etapie porównania planów z wykonaniem,
  • na etapie analizy odchyleń.
 5. Zasady oceny pracowników na podstawie budżetów.
 6. Budżetowanie na bazie zerowej.
 7. Wykorzystanie wielostopniowego rachunku kosztów do zarządzania kosztami:
  • analiza wrażliwości,
  • definiowanie jednostek odpowiedzialności,
  • mierniki jednostek odpowiedzialności,
  • procesowy rachunek kosztów,
  • target costing,
  • budżety elastyczne,
  • optymalizacja kosztów,
  • outsourcing.
 8. Świadczenia wewnętrzne i ich rozliczanie, koszty alternatywne.
 9. Arkusze budżetów częściowych oraz arkusze okołobudżetowe.
 10. Wykorzystanie Balanced Scorecard do optymalizacji kosztów.
 11. Ćwiczenie – przygotowanie arkuszy częściowych dla wybranych obszarów.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google