Szukaj w serwisie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie


Cele szkolenia

 

 

Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych, współzależności i relacji między nimi oraz określenie stanu i dróg wdrożenia zasad logistyki, dla usprawnienia przepływu środków materiałowych i informacji w celu jak najlepszego zabezpieczenia potrzeb zgłaszanych przez klientów, z jednoczesną optymalizacją kosztów tych procesów.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego tj.:

 • działu zakupów,
 • działu zaopatrzenia,
 • działu planowania,
 • zespołu magazynów,
 • działu transportu,
 • działu dystrybucji.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Realizacja szkolenia umożliwi kadrze pionu logistyki:

 • określenie kompleksowych założeń logistyki w przedsiębiorstwie,
 • kontrolę i koordynację działań logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • podejmowanie decyzji logistycznych,
 • określenie powiązań pomiędzy poszczególnymi komórkami łańcucha logistycznego oraz dokonanie ich analizy,
 • określenie wielkości zapasów, czasu zamawiania i organizację ich przepływu,
 • kontrolę i koordynację działań w magazynach,
 • ukształtowanie umiejętności menedżerskich,
 • zaprojektowanie założeń do wdrożenia zmian logistycznych,
 • analizę i ocenę wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykłady (ok. 30% czasu),
 • analiza przypadków,
 • praca w grupach w formie treningu menedżerskiego,
 • projekcja filmów video z wiodących polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.


Założeniem treningu menedżerskiego jest zapoznanie uczestników z głównymi zagadnieniami wchodzącymi w zakres działań logistycznych przedsiębiorstwa, nakreślenie założeń do wdrożenia systemu i jego użytkowania oraz rozwiązanie najważniejszych problemów, jakie napotykamy przy podjęciu decyzji i przygotowaniu do wdrożenia systemu logistycznego w przedsiębiorstwie.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Elementy systemu logistycznego:
  • cele i znaczenie logistyki na współczesnym rynku,
  • podstawowe kompleksy systemu logistycznego,
  • wymagania procesów logistycznych,
  • infrastruktura procesów,
  • struktura przepływu materiałów.
 2. Strategiczna rola logistyki w skali mikro i makro:
  • znaczenie organizacji logistyki dla konkurencyjności,
  • integracja procesów produkcyjnych i logistycznych,
  • potrzeby wdrożenia logistyki do przedsiębiorstwa,
  • uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wdrożenia logistyki.
 3. Struktura organizacyjna logistyki w przedsiębiorstwie:
  • miejsce i rola logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  • kompleksowy system organizacji logistyki przedsiębiorstwa,
  • zintegrowane łańcuchy dostaw,
  • jakość i niezawodność w łańcuchach dostaw.
 4. Obsługa klienta jako czynnik konkurencyjności:
  • charakterystyka potrzeb i wymagań klienta,
  • standardy obsługi klienta,
  • strategia obsługi klienta,
  • elementy i ocena poziomu obsługi klienta,
  • wykorzystanie mierników obsługi klienta w zarządzaniu.
 5. Organizacja procesów zakupowych i zaopatrzeniowych:
  • miejsce komórek zakupowych i zaopatrzeniowych w strukturze przedsiębiorstwa,
  • zadania i priorytety działów zakupów i zaopatrzenia,
  • kryteria wyboru dostawców,
  • wypracowanie metod współpracy,
  • trendy w organizacji procesów zakupowych i zaopatrzeniowych.
 6. Zarządzanie zapasami i przepływami materiałowymi w logistyce:
  • prognozowanie popytu,
  • funkcje i czynniki kształtowania zapasów,
  • rodzaje popytu i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów,
  • metody zarządzania zapasami,
  • ekonomiczna wielkość zamówienia,
  • strategie zarządzania zapasami.
 7. Funkcjonowanie magazynów w przedsiębiorstwie:
  • infrastruktura procesów magazynowania i manipulacji towarów,
  • technizacja operacji magazynowych,
  • projektowanie wielkości i zagospodarowania magazynów.
 8. Systemy informacyjne wspomagające logistykę przedsiębiorstwa:
  • składniki procesów informatycznych,
  • funkcje i zadania procesów informatycznych,
  • wady i zalety systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyką dostępnych na rynku,
  • algorytm wdrożenia i modernizacji systemu informatycznego.
 9. Koszty logistyczne przedsiębiorstw:
  • wyodrębnienie i podział kosztów logistycznych,
  • potrzeby i możliwości optymalizacji poszczególnych grup kosztów,
  • budżet kosztów logistycznych przedsiębiorstwa.
 10. Mierniki i wskaźniki oceny funkcjonowania systemu logistycznego:
  • mierniki poziomów obsługi klienta,
  • mierniki poziomu zapasów,
  • mierniki oceny funkcjonowania gospodarki magazynowej,
  • mierniki procesów transportowych, mierniki i wskaźniki kosztowe.
 11. Problemy z wdrażaniem logistyki do przedsiębiorstwa:
  • ocena stanu istniejącego,
  • planowanie wdrożenia systemu logistycznego,
  • procedury wdrażania zmian, zintegrowane systemy logistyczne.
    

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google