Szukaj w serwisie

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.


Opis

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi pionu logistyki, potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania roli i znaczenia procesów logistycznych, w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw do klienta. Poszukiwani są menedżerowie, którzy potrafią objąć całokształt procesów koordynujących wzrost wartości dodanej w łańcuchu zaopatrzenia i dystrybucji przedsiębiorstw oraz w ich kooperacji z podmiotami otoczenia rynkowego. Całokształtem działań logistycznych w ramach procesów biznesowych łańcucha dostaw należy tak sterować, aby przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów wyższego i średniego oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw,
 • dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. logistyki w przedsiębiorstwach, planistów,
 • koordynatorów elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw,
 • kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa zarządzających:
  • obsługą klienta,
  • zakupami i zaopatrzeniem,
  • zapasami,
  • logistyką produkcji i przepływem materiałów,
  • magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
  • transportem i spedycją,
  • sprzedażą i dystrybucją,
  • controllingiem logistyki oraz optymalizacją i efektywnością wykorzystania zasobów.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I
Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw

 1. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstw i reakcja na potrzeby klienta:
  • rola i zakres działań składowych w łańcuchu dostaw,
  • podstawowe pojęcia zarządzania logistyką i zarządzania łańcuchem dostaw,
  • zarządzanie przepływem rzeczowym, informacyjnym i finansowym na poziomie przedsiębiorstwa,
  • współpraca partnerów w łańcuchu dostaw i podstawowe działania w logistyce i łańcuchu dostaw,
  • zarządzanie: zaopatrzeniem, logistyką produkcji, dystrybucją, transportem i spedycją, magazynem, zapasami, obsługa klienta, logistyką zwrotną (reverse/return),
  • różnice w zarządzaniu logistyką pomiędzy przedsiębiorstwami na rynku,
  • model łańcucha dostaw, struktury planowania, sterowania kontroli, model referencyjny procesów łańcucha dostaw SCOR - Supply Chain Operations Reference-model.
 2. Zarządzanie logistyką łańcucha w warunkach dostosowania do potrzeb klienta:
  • motywy, symptomy, bariery i problemy integracji przedsiębiorstw i sprawnej obsługi przepływów w łańcuchu; analiza przyczyn problemów,
  • wady i zalety łańcuchów dostaw oraz przyczyny i skutki ich złego funkcjonowania.
 3. Wpływ zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, tworzenia wartości dla klienta i poziom jego obsługi - kryteria oceny, czynniki, standardy i mierniki.

Dzień II
Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw:

 1. Łańcuchy dostaw w konfiguracjach MTS, ATO, MTO ETO.
 2. Lead Time i pogląd na koszty realizacji dla różnych lokalizacji punktu rozdzielenia w łańcuchu dostaw:
  • czas dostarczania, czas realizacji zamówienia i czasem reakcji,
  • różne kategorie czasu realizacji (pozyskania, produkcji, dystrybucji, dostarczenia, zamówienia),
  • konkurencja czasem, kompresja czasu,
  • czynniki wpływu na czas realizacji zamówienia.
 3. Zarządzanie operacyjne w łańcuchu dostaw - na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym:
  • cykl planowania, cele biznesowe, cele logistyczne,
  • tworzenie planów i harmonogramów działań łańcuchów dostaw,
  • bilansowanie zadań i obciążenia zasobów,
  • zarządzanie zapasem w łańcuchu dostaw,
  • zarządzanie magazynem i gospodarka magazynową,
  • zarządzanie transportem i spedycją,
  • operator logistyczny w łańcuchu dostaw - third party i fourth party logistics,
  • analiza wyników operacyjnych działania łańcucha - wydajność planowana i rzeczywista, sprawność, poziom wykorzystania zasobów logistycznych,
  • analiza niezawodności działania łańcucha dostaw i jej ocena parametryczna,
  • ocena wskaźnikowa podsystemów logistyki w łańcuchu dostaw.

Planowanie i projektowanie łańcucha dostaw

 1. Analiza wymagań i planowanie potrzeb obsługi klienta na każdym etapie łańcucha dostaw:
  • analiza warunków ekonomicznych i efektywnościowych,
  • strategie przewagi konkurencyjnej,
  • wpływ zarządzaniści współpracy podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw - analiza wymagań sprzedaży, poziomu obsługi klienta, kosztów, marż zysku i poziomu wykorzystania zasobów.
 2. Planowanie węzłów ładunkowych i przepływu ładunku w łańcuchu dostaw:
  • lokalizacja węzłów ładunkowych w łańcuchu dostaw,
  • rozmieszczenie zapasów w łańcuchu dostaw zaopatrzenia, koprodukcji i dystrybucji,
  • wpływ integracji informacji na zarządzanie zapasem,
  • projektowanie łańcuchów i sieci dostaw metodą DRP I,
  • analiza popytu na poszczególnych etapach łańcucha dostaw, analiza kontraktów i warunków współpracy, zarządzanie i optymalna alokacja zapasów.
 3. Projektowanie zasobów logistycznych (węzłów ładunkowych i przepływu ładunku) w łańcuchu dostaw:
  • optymalizacja potrzeb konsolidacji strumieni ładunkowych, składowania i kompletacji ładunku, spedycji i transportu ładunku,
  • wymiarowanie systemów logistycznych magazynowania i transportu w łańcuchu dostaw,
  • projektowanie łańcucha dostaw metodą DRP II.

Dzień III
Analiza ekonomiczna i wynik finansowy zarządzania łańcuchem dostaw

 1. Efekt finansowy działań w łańcuch dostaw:
  • analiza wyniku finansowego,
  • wpływ integracji działań logistyki na przychody ze sprzedaży i koszty,
  • wpływ działań w łańcuchu dostaw na zyskowność kapitału i aktywów (zasobów), zwrot z kapitału oraz na kapitał pracujący,
  • finansowa analiza wskaźnikowa łańcucha dostaw; próg rentowności i dźwignia operacyjna łańcucha dostaw,
  • model analizy piramidalnej DuPonta zarządzania łańcuchem dostaw.
 2. Wpływ popytu i podaży na koszty obsługi klienta:
  • koszty poziomu obsługi klienta i kosztów,
  • kompleksowa analiza kosztów; modele kosztowe i rachunek kosztów; centra przychodów i kosztów,
  • analiza wąskich gardeł i wpływ na osiągany zysk,
  • wpływ kosztów logistyki na zyskowność klienta i produktu, analiza obszarów sprzedaży i kanałów dystrybucji z uwzględnieniem rachunku kosztów,
  • relacje pomiędzy kosztami logistyki, zainwestowanym kapitałem i poziomem obsługi klienta w kontekście,
  • wpływ analizy kosztów na podejmowane decyzje w łańcuchu dostaw.
 3. Systemy informacyjne i informatyczne w łańcuchu dostaw.
 4. Rola informacji i systemów IT w łańcuchu dostaw:
  • potrzeby informacyjne w łańcuchu dostaw.
 5. Systemy informacji logistycznych i systemy informatyczne wspomagania zarządzania w łańcuchu dostaw:
  • narzędzia systemów informatycznych - portale, bazy wiedzy, katalogi, repozytoria, systemy identyfikacji.
 6. Systemy elektronicznej wymiany danych w łańcuchu dostaw:
  • standardy globalne, elektroniczne platformy współpracy.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google