Szukaj w serwisie

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie


Cele szkolenia

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią kierowniczej kadrze zarządzającej transportem i osobom funkcyjnym, odpowiedzialnym za zarządzanie obrotem paletowym, sprawne sterowanie procesami przewozowymi, do których należy:

 • definiowanie systemu obrotu paletami,
 • uniknięcie błędów w zarządzaniu paletami w przedsiębiorstwie,
 • szybkie i sprawne formowanie towarów na paletach i palet na skrzyniach ładunkowych,
 • określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu w przedsiębiorstwie,
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów transportowych,
 • podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania transportem,
 • określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,
 • określenie rozkładu popytu na usługi transportowe oraz jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • wykorzystanie metod do obliczania wielkości pracy przewozowej,
 • zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu transportem w przedsiębiorstwie,
 • zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu,
 • przedstawienie wymaganych licencji i zezwoleń oraz kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego,
 • określenie struktury i wielkości kosztów transportu w przedsiębiorstwie,
 • planowanie czasu pracy kierowcom i załogom,
 • zapoznanie z systemami monitorowania i bezpieczeństwem przewozów.

Do góry

Korzyści dla uczestników

W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu obrotem paletowym i optymalizacji procesów transportowych w zarządzaniu flotą pojazdów. Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane z obrotem paletami i zarządzaniem transportem.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Charakterystyka najpopularniejszych i najczęściej występujących w obrocie typów palet:
  • gospodarka paletowa w Polsce - przedstawienie różnych systemów wymiany palet:
   • palety własne,
   • poole zewnętrzne/usługowe.
 2. Najważniejsze wymogi i przepisy prawne:
  • zwyczaje rynkowe dotyczące obrotu paletami (w szczególności paletami EUR.),
  • dokumenty występujące podczas obrotu paletami:
   • wzory procedur,
   • instrukcji,
   • kart rozliczeniowych itp.
  • najczęstsze problemy związane z gospodarka paletami w przedsiębiorstwach,
  • proponowane praktyczne rozwiązania "problemu podrabianych palet EUR".
 3. Prezentacja rozwiązań informatycznych:
  • w zakresie doboru opakowań,
  • formowania ładunków paletowych,
  • optymalizacji wykorzystania powierzchni ładunkowej pojazdu.
 4. Wybór rodzaju pojazdu:
  • czynniki decydujące o wyborze rodzaju środka transportu,
  • czynniki zależne od klienta,
  • wyposażenie dodatkowe.
 5. Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika:
  • krajowe i międzynarodowe przewozy rzeczy,
  • certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika,
  • licencje i zezwolenia,
  • wymagania dotyczące kierowców.
 6. Certyfikat Bezpiecznego Dostawcy (AEO):
  • transport w procesie uzyskiwania certyfikatu.
 7. Zarządzanie transportem:
  • metody zarządzania,
  • planowanie eksploatacji,
  • obowiązki osób funkcyjnych,
  • organizowanie i kontrola procesów przewozowych,
  • konkurencja w transporcie.
 8. Outsourcing w transporcie:
  • rodzaje outsourcingu,
  • wady i zalety outsourcingu,
  • transport własny czy obcy,
  • kryteria wyboru przewoźnika.
 9. Wybór rodzaju transportu:
  • transport samochodowy,
  • kolejowy,
  • lotniczy,
  • morski,
  • śródlądowy,
  • kombinowany,
  • kryteria wyboru rodzaju transportu,
  • skuteczność systemów transportowych.
 10. Mechanizacja prac przeładunkowych
  • maszyny i urządzenia przeładunkowe,
  • paletyzacja i konteneryzacja ładunków,
  • optymalizacja prac przeładunkowych.
 11. Czas pracy kierowców w świetle najnowszych uregulowań prawnych zgodnych z umową AETR. Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dot. czasu jazdy i odpoczynku kierowców - ich wpływ na czas pracy kierowcy:
  • doba, tydzień, odpoczynek,
  • czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy,
  • przerwy w prowadzeniu pojazdu,
  • odpoczynek dzienny, tygodniowy (ćwiczenia, zadania).
 12. Koszty transportu:
  • koszty jednostkowe,
  • koszty całkowite.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google