Szukaj w serwisie

Zarządzanie rynkiem dostawców – warsztaty dla zaawansowanych


Opis

Istotnym obszarem pracy każdego działu zakupów są kontakty z dostawcami, które powinny być prowadzone w sposób profesjonalny, etyczny i efektywny, zapewniający długoterminową współpracę w oparciu o wytyczone wzajemnie cele. Metody zarządzania dostawcami obejmują wszelkie zagadnienia – merytoryczne i operacyjne, uświadamiające jak istotne dla prowadzenia efektywnej gospodarki przedsiębiorstwa mają dobre praktyki sporządzania przemyślanych strategii względem dostawców. 

Rola zakupów w biznesie w ostatnich latach bardzo dynamicznie ewoluuje. Wartość funkcji zakupów i współpracy z dostawcami nabiera strategicznego znaczenia dla wielu przedsiębiorstw. Związane jest to głównie ze świadomością wyboru tych strategii, które przynoszą redukcję kosztów, centralizację obszaru zakupów, sourcing oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy, dla których obszar efektywnej współpracy z dostawcami staje się kluczowy.

Szkolenie zawiera kompendium wiedzy z obszaru zarządzania dostawcami z zachowaniem proporcji przekazywanej wiedzy oraz praktycznego treningu, który w profesjonalny sposób przygotuje dział zakupów do realizacji wzajemnych celów współpracy z dostawcami.

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników działu zakupów do wykorzystania wiedzy i technik współpracy z dostawcami wszystkich elementów procesu zarządzania, w sposób efektywny i zorganizowany, aby dzięki długofalowym relacjom zbudowanym na zaufaniu i porozumieniu budować korzystną przewagę dla gospodarki przedsiębiorstwa.

Do góry

Profil uczestnika

Pracownicy działu zakupów z obowiązkami współpracy z dostawcami.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Formuła szkolenia jest kierowana do osób, które oczekują dynamicznego warsztatu szkoleniowego. 

Uczestnicy nauczą się tworzyć i realizować strategie współpracy z dostawcami, przy zachowaniu zharmonizowanego stylu pracy i spójności wykonywania zadań pozwalających na efektywne zarządzanie dostawcami. Uczestnicy szkolenia nauczą się technik motywowania dostawców i wyznaczania działań, które będą wspólnymi celami pozwalającymi osiągnąć obopólne korzyści. Efektem szkolenia będzie podniesienie świadomości zrozumienia istoty budowania relacji z dostawcą i wpływania na efektywność wyników oraz własnych kompetencji.

Do góry

Metody szkolenia

 • prezentacje multimedialne,
 • analizy przypadków opartych na realnych problemach,
 • praca zintegrowana,
 • implementacja narzędzi i rozwiązań dla środowiska działu zakupów,
 • warsztaty – trening.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Budowanie świadomości oraz organizacja działu zakupów:
 • rola działu zakupów w przedsiębiorstwie,
 • zadania i cele w dziale zakupów,
 • postrzeganie roli działu zakupów,
 • definicje i określenia,
 • funkcje działu zakupów,
 • komunikacja zewnętrzna – dbanie o zachowanie spójności,
 • świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji,
 • dobre praktyki – ćwiczenia z przykładem.

Opis szczegółowy:

Zajmiemy się omówieniem roli działu zakupów, zakresem prac i odpowiedzialności zakupowca w dziale i organizacji. 

Odpowiemy na pytania:

 • w jakim celu stworzony jest dział zakupów w przedsiębiorstwie,
 • jaka jest historia zakupów w firmach,
 • jakie są formy zakupów,
 • jakiego zakresu obowiązków dotyczy praca zakupowca.

Zbudujemy wspólną przykładową prezentację firmy, która w sposób czytelny dla wszystkich słuchaczy będzie pokazywała gdzie firma jest obecnie i w jaki kierunku podąża, jakie ma wyznaczone cele w przestrzeni roku i np. 3 lat. Spójność informacji jest wizytówką, którą przekazujemy zewnętrznym firmom w tym przypadku dostawcom. Na podstawie przedstawionych danych nasz dostawca buduje wizerunek i zaufanie do firmy i jej planu rozwojowego, co buduje nasz prestiż i przewagę. 

 1. Analiza strategii zakupowych:
 • wyznaczenie strategii zakupowych w odniesieniu do zależności pomiędzy dostawcą i produktem,
 • macierz Kraljica – grupowanie kategorii według wpływu na wynik finansowy firmy,
 • analiza ABC/XYZ ze względu na koszt i rotację,
 • analiza rynku dostawców.
Opis szczegółowy: 

Etap pozwalający poznać zależności pomiędzy produktem oraz wyborem dostawców. Omówienie strategii zakupowych, które są ściśle związane z zrachowaniami względem dostawców oraz wyznaczenie ekonomicznych konsekwencji dla przedsiębiorstwa. 

Zwrócimy uwagę na proces budowania strategii z wyznaczeniem etapów i zadań.

Wyznaczymy cele i wskażemy narzędzia do świadomego budowania polityki budowania relacji z dostawcami w oparciu o politykę przedsiębiorstwa na rynku lokalnym oraz w perspektywie współpracy korporacyjnej. Wskażemy korzyści wynikające z wyznaczania strategii krótko i długofalowych w aspekcie budowania koszyka dostawców strategicznych i alternatywnych. 

 1. Zarządzanie dostawcami – terminy podstawowe:
 • oznaczenie terminu dostawca,
 • oznaczenie czym jest zarządzanie dostawcami w płaszczyźnie dostawca – organizacja,
 • wyznaczenie głównych celów zarządzania dostawcami,
 • sourcing dostawców – budowanie alternatywny,
 • metody współpracy z dostawcami – tworzenie celów współpracy,
 • motywowanie dostawców i budowanie relacji.

Opis szczegółowy: 

Etap pozwalający określić w jakim celu zarządzamy dostawcami i jakie to niesie korzyści dla przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce. Wskażemy zróżnicowane metody współpracy, ale także pokażemy jak budować alternatywę dostawców i jak z niej korzystać. Przy okazji działań sourcingowych omówimy działania związane z poszerzaniem oferty produktowej uzupełniającej ofertę firmy.

 1. Kwalifikacja dostawców:
 • potrzeba kwalifikacji dostawców,
 • wymagania klientów,
 • metody kwalifikowania dostawców w zależności od czynników,
 • prowadzenie audytów.

Opis szczegółowy: 

Na tym etapie poruszymy sprawy związane z kwalifikacją dostawców ze względu na różne czynniki i okoliczności. Omówienie potrzeb kwalifikowania dostawców da nam obraz sprecyzowania potrzeb organizacji oraz wymagań klienta.

 1. Kryteria wyboru dostawców:
 • analiza rynku dostawców,
 • dobór kryteriów wyboru dostawców,
 • metody współpracy z dostawcami,
 • potencjał i koordynacja finansowa,
 • zgodność towaru z oczekiwaniami klienta.

Opis szczegółowy: 

Zarządzanie dostawcami jest kluczowym zadaniem działu zakupów, dlatego na tym etapie poznamy zasady budowania bazy właściwych dostawców oraz metody ich poszukiwani. Skupimy się na kryteriach wyboru, pokażemy także jak profesjonalnie grupować dostawców względem prowadzonej strategii zakupowej – dostawcy strategiczni, dostawcy alternatywni i dostawcy ubiegający się – każda wymieniona grupa dostawców ma swoje zalety, które nauczymy się wykorzystywać w bieżącej pracy. Jednocześnie wskażemy z kim i jakie relacje budować, aby zostać ocenionym obiektywnie i profesjonalnie. 

 1. Wybór dostawców:
 • budowanie zespołów decyzyjnych,
 • odpowiedzialność – wybory i konsekwencje,
 • heurystyczne metody dokonywania wyborów,
 • metoda SMART (Simple Multi Attribute Raiting Technice) – analityczna metoda oceny kryteriów wyboru dostawców,
 • AHP (Analytic Hierarhy Process) - wielokryterialna metoda oceny dostawców.

Opis szczegółowy: 

Pokazujemy, że dokonywanie właściwych wyborów wymaga wykonania wielu analiz i pracy kompetentnych zespołów zarządzających. Wskazujemy metody, które w rzeczywistości są  tylko pomocą dla decydenta podczas trudnych i niejednoznacznych wyborów. Korzystanie z tych metod nie musi prowadzić do jednoznacznej i nieodwołalnej decyzji, a ma tylko uświadomić proces jakim jest wybór rozwiązania. 

 1. Zarządzanie efektywnością dostawców:
 • spełnianie wymogów ustawowych ( normy, certyfikaty, terminy ważności, legalizacje, dokumenty rejestracyjne firmy ),
 • współpraca z dostawcą w oparciu o wyznaczone cele zadaniowe,
 • wyznaczenie obszarów podlegających ocenie dostawcy,
 • metody oceny dostawcy w zależności od klasyfikacji dostawcy (strategiczny, alternatywny, oczekujący),
 • wskaźniki efektywności KPI,
 • analiza opłacalności współpracy z dostawcą – model TCO (Total Cost of Ovnership) całkowity koszt posiadania,
 • karta oceny dostawcy, 
 • metody tworzenia relacji ułatwiającej zarządzanie dostawcą,
 • wpływ cech osobowościowych wobec budowania zaufania w celu pozyskania wiedzy o kontrahencie i rynku.

Opis szczegółowy:

Zwrócimy uwagę na budowanie przewagi w stosunku do dostawcy już od pierwszych kontaktów dzięki profesjonalnemu przygotowaniu i realizacji wymagań – normy, certyfikaty, itd. Metoda ta pozwala z jednej strony uzyskiwać informacje na temat naszego dostawcy ( im więcej informacji, tym większa przewaga) jednocześnie budujemy prestiż, który rezerwuje budowanie współpracy z wybranymi, „wyjątkowymi” dostawcami np. klub liderów. Jednocześnie zwrócimy uwagę, że systematyczne ocenianie dostawców mające na celu utrzymywanie satysfakcjonującego poziomu współpracy, a w przypadku pojawienia się problemów następuje reakcja natychmiastowa i podjęcie planu działań naprawczych – obopólna korzyść. Wskażemy jak istotne jest budowanie przyjemnego, ale przede wszystkim profesjonalnego wizerunku zakupowca, który w imieniu przedsiębiorstwa prezentuje firmę na zewnątrz. 

 1. Trudne sytuacje w trakcie współpracy z dostawcą:
 • metody współpracy z dostawcą trudnym,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów,
 • zakończenie współpracy oraz konsekwencje decyzji.

Opis szczegółowy:

Każda współpraca niesie ze sobą momenty lepsze i gorsze. Dlatego chcemy przygotować słuchaczy jak reagować w sytuacjach konfliktowych. Wskażemy narzędzia, które studzą nieprzyjemne sytuacje. Omówimy także takie sytuacje, gdzie z powodu braku poprawnej komunikacji z dostawcą jesteśmy zmuszeni zakończyć współpracę.

Wskażemy konsekwencje z jakimi należy się liczyć oraz metody radzenia sobie z nimi.

 1. Centralizacja zakupów metodą na skupienie kompetencji:
 • zalety i zagrożenia centralnej jednostki zakupowej,
 • korzystanie z efektu skali,
 • koordynacja działań w zarządzaniu procesami zakupowymi,
 • umocnienie strategicznego zarządzania zakupami.

Opis szczegółowy:

Zwrócimy uwagę na zalety modelu centralizacji zakupów pozwalające na dostosowanie strategii zakupowej do rzeczywistych i całkowitych potrzeb przedsiębiorstwa, jak również wzmacnia pozycję przetargową organizacji dzięki atutom gry o „większą stawkę”. Wskażemy, że główne zalety centralizacji zakupów w organizacji znajdują potwierdzenie w dwóch głównych obszarach: uzyskaniu korzyści skali oraz koordynacji działań co pozwala na pełne wykorzystanie siły nabywczej organizacji.

 1. Dobre praktyki w zakupach:
 • wspieranie się zasadami KAIZEN jako potrzeba ciągłego doskonalenia,
 • 5S – zacznij porządek od siebie,
 • sposoby na motywację w zespole zakupowym.

Opis szczegółowy: 

W ramach ciągłego doskonalenia i podnoszenia poziomu wiedzy, proponujemy codziennie stosować sprawdzone dobre praktyki komunikacji oraz poszerzania własnych horyzontów. Postawienie na osobisty rozwój sprawi, że ciągle będziemy się rozwijać zawodowo, a motywacja nada tępo naszym działaniom. Każdy przykład dobrej praktyki będzie postrzegany jako chęć podnoszenia kwalifikacji i jednocześnie zostanie zauważony jako chęć identyfikowania się z problemami działu. Te pro aktywne zachowania w perspektywie czasu nadają bardzo wymiernych rezultatów.  Osoba chętna do współpracy, zaangażowana i zmotywowana szybciej osiąga bardzo dobre wyniki pracy i staje się widoczna oraz niezbędna dla otoczenia.

Do góry

Harmonogram

Przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram szkolenia.

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google